Geçmişten Günümüze B2B Fırtınası
12 Mayıs 2020
B2B E-Ticaret Sistemi’nin 7 Önemi
17 Mayıs 2020

Gelişmekte Olan Ülkelerin (B2B) Elektronik Pazaryerleri

Global anlamda tüm dünyada yaygın bir hale gelen liberal ticari uygulamalar ülkeler arasında ticari faaliyetlerin artmasına, ayrıca üretim ve tüketim kalıplarının da değişmesine neden olan etkenler arasındadır. Ülkelerin gelişmişlik düzeylerinin farklı olması ise genel ekonomik amaçlar üzerinde çok fazla farklılık ortaya koymaktadır. Gelişmiş ülkeler daha çok büyümek için çaba gösterse de gelişmekte olan ülkeler hem büyümek hem de kalkınmak içn çaba gösterir.

Aslında ülkelerin amacı ortaktır ancak  bu amaca amaca ulaşabilmek büyük ölçüde ekonomilerin rekabet güçlerini artırabilmelerine bağlı olarak gerçekleşir. Gelişmişlik düzeyleri fark etmeksizin, bir ekonominin gerek iç gerekse dış pazarlarda rekabet gücünü artırarak maliyetlerini en düşük seviyeye çekebilmesi ve yeni pazarlar bulabilmesi ile yakından ilişki bir olduğu. Modern pazarlama tekniklerinden birisi olarak kabul edilen elektronik pazaryeri uygulamaları ise firma ve ülkelerin bu iki pozitif dışsallığı elde edebilmesinde önemli bir pay üstenir.

Bu çalışmanın amacı; birbirinden haberi olmayan 2 işletmenin ya da tesadüfi olarak haberdar olmuş alıcı ve satıcıların merkezi bir sanal ortamda buluşması için oluşturulan elektronik pazaryerleridir. Bu kapsamda işletmeden işletmeye (business to busines-B2B) elektronik pazaryerlerinin dış ticaret açısından başarı ve güvenilirlik kriterleri de incelenen detaylar arasında gösterilmektedir. Ayrıca global anlamda oldukça yüksek bir katılımcıya sahip elektronik pazaryeri de vardır.

B2B konusunda kaliteli bir hizmet almak isteyen kullanıcılar ise ülkemizde kaliteli ve güvenilir bir firma aramakla beraber kesesine de uygun bir firma olmasını da isterler. B2B kavramının geleceğine bizimle birlikte yönelebilir ve siz de online Pazar yerindeki diliminizi alabilirsiniz.