B2B E-ticarette Satış Taktikleri
B2B E-ticarette Satış Taktikleri
10 Mayıs 2023
B2B E-ticarette Google’da Reklam Nasıl Verilir
B2B E-ticarette Google’da Reklam Nasıl Verilir?
12 Mayıs 2023

Sponsorlukların B2B Markalara Etkileri Nelerdir?

Sponsorlukların B2B Markalara Etkileri Nelerdir

Sponsorluk, bir organizasyon ya da etkinliğe bir şirket veya kurumun ücretli olarak destek vermesi olarak bilinmektedir. Sponsor olmak, tüketici gözünde marka sadakati artırabilmek ve hedef kitleye ulaşmak açısından tercih edilen yöntemlerden biridir.

Sponsor olan firmalar genel olarak hedef kitlelerini çekebilecek oldukları bir pazar tercihinde bulunarak marka hakkındaki farkındalığı pekiştirebilmeyi amaçlamaktadır. Sponsor bulabilme konusunda B2B markalar, sponsor olacak firmalara birçok ayrıcalıklar tanımaktadırlar.

B2B E-ticarette Sponsorluk Nedir?

B2B e-ticarette sponsorluk, ticari amaçlar güdülmekte olan bir pazarlama şekli olarak tanımlanabilmektedir. Sponsor kavramı genel olarak sosyal sorumluluk, destek ve yardım gibi algılanıyor olsa da karşılıklı yarar sağlama amacının güdüldüğü ticari bir pazarlama türü demek daha doğrudur.

Sponsor nasıl olunur denildiği zaman bir kurumun bir organizasyon veya etkinliğe, gerek materyal ihtiyaçlarını karşılayarak gerekse ücretli olarak destek vermesi durumudur.  burada en önemli unsur sponsor olmayı isteyen yada kabul eden kurum ile sponsor olunmuş kurumun amaçlarının birbirleri ile örtüşmesidir.

İlginizi Çekebilir: B2B E-ticarette Google Reklamlarında Bütçe En İyi Şekilde Nasıl Kullanılır?

Sponsorluk Çeşitleri Nelerdir?

B2B markalar geçmişten günümüze kadar birçok farklı sponsorluk türü tercih etmişlerdir. Artmakta olan teknolojik gelişmeler de kavramların şekil değiştirmelerine, birçok değişik alanlarda aktif şekilde kullanılmalarına kapı açmış durumdadır.

Sponsorluk türleri 3’e ayrılmaktadır. Bunlar;

 • Kültür ve sanat sponsorluğu,
 • Sosyal faaliyetler sponsorluğu,
 • Spor faaliyetleri alanındaki sponsorluklar,

Sponsor alanı seçimlerini etkileyen bazı faktörler yer almaktadır. Bu faktörlerden bazıları;

 • Pazarlama stratejisi,
 • Pazardaki konum,
 • Rakip analizi,
 • Gerekli olan fon miktarının uygunluğu,
 • Kullanılan teknikler,
 • Kullanılan iletişim araçlarının uygunluğu,
 • Şirketlerin beklentileri,

En çok kullanılmakta olan sponsorluk örneklerinden bazıları;

 • Spor karşılaşmaları,
 • Yiyecek, içecek ya da giyim ürünleri,
 • Etkinlik salonları,
 • Canlı yayınlar ve festivaller

B2B E-ticarette Sponsorluğun Ayırt Edici Özellikleri Nelerdir? 

 • B2B e-ticarette sponsorluk çoğunlukla bir reklamdan daha fazlası olmasının yanı sıra yarattığı etki de bir reklamdan farklılıklar göstermektedir. Sponsorluğun daha iyi anlaşılabilmesi açısından bilinmesi gereken bazı özellikleri yer almaktadır. Bu özelliklerden bazıları;
 • Bir olay, mekân, mülk veya kişi ile bağlantılıdır.
 • Sponsor olmuş firmanın logo ve resimleri ilgili alanlarda kullanılmaktadır.
 • Bir durum, mekân veya etkinliğin resmi sponsoru olunabilinir.
 • Sponsor bulma veya sponsor olma konusunda kurumların değerleri ve vizyonları örtüşmelidir.
 • Güçlü olan sponsorlar, ilgili B2B kurumları güçlü ve göstermede etkilidirler.
 • Sponsorluklar zamanla ilgili kurumlarla bağdaştırılıp bir bağ oluşturulmasını sağlayabilmektedir.

B2B E-ticarette Sponsorluğu Reklamdan Ayıran Farklar  

B2B e-ticarette sponsorluk, reklamlara alternatif olarak doğan bir kavram olarak tanımlanabilmektedir. Dünya genelinde alkol ve tütün gibi ürünlerin reklamı yapılmasının yasak olması bu ürünleri üretmekte olan işletmelerin sponsorluk çalışmaları yapmalarına imkân tanımıştır.

Sponsorluk, ülkemizde de reklamı yasaklı ürünleri duyurabilmek gibi amaçlarla kullanılıyor olsa da daha çok reklamın etkilerini güçlendirebilmeye yarayan, B2B marka ve kurumsal kimliğin artmasında etkili olan sponsorluk, farklı hedef kitlelere ulaşabilmek ve marka farkındalıklarını pekiştirmek amacıyla tercih edilmektedir.

İlginizi Çekebilir: B2B E-ticarette Veri Odaklı Pazarlama Hakkında Bilinmesi Gereken Unsurlar

Sponsorluk, bir çeşit pozitif yatırım getirisi olarak kabul edilmektedir. Kısacası kurumların karşılıklı olarak çıkarına dayanmaktadır. Sponsorluk özellikle son dönemlerde pazarlamanın bir parçası haline geldiğinden iyi analiz edilmesi ve sonunda da kurum için olumlu sonuçlar alınmasına dikkat edilmelidir. İyi araştırılarak gerçekleştirilmiş sponsorluktan B2B markalar önemli avantajlar sağlayabilmektedirler. Bu avantajlardan bazıları;

 • Kurumsal yönü güçlendirmesi,
 • Marka ile tüketiciler arasında bağ oluşturması,
 • Marka bilinirliğini artırması,
 • Pozitif anlamda bir PR oluşturması,
 • Müşteriyle iyi ilişkiler kurulmasını desteklemesi,
 • Ürün ve hizmetlerin tanıtımını yapması,
 • Marka konumunu sağlamlaştırması,
 • İşletmeye karşı farkındalık sağlaması,

Sponsor olmadan önce dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar yer almaktadır. Bunlar;

 • Sponsor olunan kurumun, markanın iş hedefleri ile uyuşmalıdır.
 • Markanın beklentilerine cevap verebilmelidir.
 • Etkinliğin hitap etmiş olduğu hedef kitlenin, marka ile ilişkili olması gerekmektedir.