B2B Alanında Süreç İnovasyonu Hakkında Bilinmesi Gerekenler
B2B Alanında Süreç İnovasyonu Hakkında Bilinmesi Gerekenler
27 Şubat 2023
B2B Alanında Shopee’de Satış Nasıl Yapılmaktadır
B2B Alanında Shopee’de Satış Nasıl Yapılmaktadır?
1 Mart 2023

B2B Alanında Pazarlama İnovasyon Tanımı ile Özellikleri

B2B Alanında Pazarlama İnovasyon Tanımı ile Özellikleri

B2B alanında pazarlamaB2B şirketlerin hizmet ya da ürünlerini satabilmek için gerçekleştirdikleri faaliyetlerin genel ismidir. Pazarlama, diğer B2B işletmeler veya tüketicilere ürünleri satış yoluyla veya reklam ile teslim edebilmeyi içerir. Çevrimiçi ticaret yönteminin artış göstermesi ile birlikte dijital pazarlama, geleneksel pazarlamadan daha çok tercih edilmeye başlamıştır. Pazarlama alanında inovasyon da artış göstermekte olan dijitalleşme ile beraber oldukça önemli bir alan olmuştur.

B2B Alanında İnovasyon Ne Demektir?

B2B alanında inovasyon, kelime olarak yenilik anlamını taşır. İnovasyon, yeni bir hizmet ya da ürün üzerinde olumlu etkileri olan yeni ve farklı fikirlerin yaratılmasını içermektedir. B2B alanında inovasyon, yeni hizmet ve malların değiştirme, geliştirme, sunumunda iyileştirme, sunumun yapılması gibi birçok uygulamayı içerinde barındırır.

B2B Alanında Pazarlama Ne Demektir?

B2B alanında pazarlama, B2B işletmelerin hangi hizmet veya malların müşterilerin ilgilerini çekebileceğini belirlemeye ve buna uygun işletme, iletişim ve satış geliştirebilmeleri için taktiklerini belirleme sürecidir. Günümüzde pazarlama B2B firmalar açısından oldukça büyük önem taşır. Pazarlama, hizmet ve ürünleri stratejik anlamda hedef kitlelere ulaştırabilmenin en etkili yollarından biridir. Pazarlama kavramı B2B firmaların markalaşmasında ve kitlelere ulaşmasında önemli katkıları bulunan oldukça etkili bir yöntemdir.

İlginizi Çekebilir: B2B E-ticarette Tedarikçi XML Entegrasyonu Ne Anlama Gelmektedir?

B2B Alanında Pazarlama İnovasyonu Ne Demektir?

B2B alanında pazarlama İnovasyonu, herhangi bir ürün üzerinde gerçekleştirilen köklü yenilik ve değişimlerdir. Ürünün fiyatlandırılmasında ya da promosyonunda, ürün yerleştirmede, ürün ambalajında ve ürün tasarımında önemli değişiklikleri içermekte olan yeni pazarlama tekniğinin uygulanmasına pazarlama inovasyonu denir.

İnovasyon sürecinin üç önemli aşaması bulunur. Birinci aşama fikir edinme aşaması, ikinci aşama edinilen fikirleri gerçeğe dönüştürebilme aşaması ve üçüncü aşamada ürünün piyasaya sürülmesi aşamasıdır. İnovasyon, pazarlamanın yanında; halkla ilişkiler, fiyatlandırmave dağıtım gibi birçok faaliyeti de içerir. İnovasyon ayrıca bir risk yöntemi olarak da bilinir. Başarının yanı sıra içerisinde başarısızlığı da barındırmaktadır.

B2B Alanında Pazarlamada İnovasyonun Amaçları Nelerdir?

B2B alanında pazarlamada inovasyonun öncelikli ve temel amacı, satışlarda ve karlılıkta artış sağlayabilecek olan yeni pazarlar keşfedebilmektir. Ayrıca yeniklerde öncü olarak geleceği güvence altına almaktadır. İnovasyon, gelmekte olan ve var olan teknolojilerin yakalanabilme biçimidir. Bu sıçrayışlar ile B2B firmalar varlıklarını daha da uzun soluklu bir hale getirir.

B2B alanında inovasyon pazarlama, müşteri ihtiyaçlarının araştırılmasına, yeni pazar fırsatlarının ve geleceğin belirlenmesine katkılarda bulunur. Ürün geliştirme aşamasında inovasyon pazarlamanın en önemli görevi, kullanıcıların ve müşterilerin sürece sürekli şekilde katılımlarını sağlayabilmektir. İnovasyon pazarlama ayrıca ürünün genel hayat döngüsüne bağlı olarak yeni hizmet ve ürünlerin hedeflenmekte olan hedef kitlelere başarılı şekilde tanıtımının yapılmasından sorumludur.

İnovasyon Pazarlamanın B2B İşletmeler İçin Önemi

B2B alanında inovasyon pazarlama, sadece süreç ve ürün yeniğini teşvik etmez. Ayrıca yenilikte öncü olma, rakiplerin arasından sıyrılabilme, konumunu daha ileriye taşıma, diğer işletmelere örnek olabilme gibi birçok görevi üstlenir. Pazarlama ve üretimdeki yenilikler günümüz şartlarının ekonomisinde oldukça kapsamlı ve önemli bir yer kaplar. Bu yenilikleri uygulayan ve takipçisi olan B2B işletmelerin pazar paylarının da artmasına yardımcı olur. B2B firmaların pazarlama inovasyonu yaparlarken her türlü seçeneği değerlendirmeleri, risk yönetimi yapmaları ve gerekli olan bütün tedbirleri almaları gerekir.

İlginizi Çekebilir: B2B E-ticarette Tedarikçi XML Entegrasyonu Ne Anlama Gelmektedir?

B2B Alanında Pazarlama İnovasyonuna Neden İhtiyaç Duyulur?

B2B alanında pazarlama inovasyonu, B2B firmaların satışlarını artırabilme amacı ile müşterilerin ihtiyaçlarını daha iyi ve doğru ele alabilmeyi, yeni pazarlar açabilmeyi ve firmanın ürünlerini pazarda tekrardan konumlandırabilmeyi gerçekleştirmek amacıyla yapılır.

Gelişen ve her geçen gün değişen dünyanın gerisinde kalmayı istemeyen, varlıklarını da daha sürdürülebilir bir hale getirebilmeyi amaçlayan B2B firmalar açısından inovasyon oldukça gereklidir. İnovasyon B2B firmaları dinamik kılarken ilerlemelerine de yardımcı olur. İlerleyen zaman içerisinde sürekli olarak değişmekte olan tüketici beklentilerine karşılık verebilmek, satışların ve karlılık durumunun devamlılığı için pazarlama inovasyonu oldukça çok sık kullanılır.