B2B İş Hayatında İletişim Ne Şekilde Olmalıdır
B2B İş Hayatında Doğru İletişim Kurabilme Hakkında Bilinmesi Gerekenler
25 Şubat 2023
B2B Alanında Pazarlama İnovasyon Tanımı ile Özellikleri
B2B Alanında Pazarlama İnovasyon Tanımı ile Özellikleri
28 Şubat 2023

B2B Alanında Süreç İnovasyonu Hakkında Bilinmesi Gerekenler

B2B Alanında Süreç İnovasyonu Hakkında Bilinmesi Gerekenler

İnovasyon son yıllarda kurumsal olan alanlarda sıklıkla karşımıza çıkan, B2B işletmelerin geleceğe sağlam adımlar atabilmeleri ve sürdürülebilirlik sağlamaları açısından önemli bir kavram olarak ifade edilir. Süreç inovasyonu ise günümüz şartlarında B2B şirketlerin yok olup gitmemeleri, pazar paylarını artırabilmeleri, rekabet ortamlarında öne geçebilmeleri için birçok yol ve taktikler sunar.

B2B Alanında İnovasyon Ne Demektir?

B2B alanında inovasyon, yenilik demektir. İnovasyon, yeni bir hizmet ya da ürünün üzerinde olumlu etkiler yaratabilecek yeni fikirlerin oluşturulabilmesini içerir. İnovasyon, yeni hizmet ve malların sunum aşamasında değiştirme, geliştirme ve iyileştirme tarzındaki birçok uygulamayı içerisinde barındıran bir kavram olarak bilinir.

İnovasyon,  B2B işletmelerin sürekli gelişen pazar dinamikleriyle alakalı kalması ve artmakta olan müşteri gereksinimlerini karşılayabilmesi için sürekli şekilde ihtiyaç duyulmakta olan bir olgu olarak karşımıza çıkar. B2B kuruluşlar, önde olmak istediklerinde, tüketicilerin ihtiyaçları doğrultusunda yenilikler yapmak zorundadır. Bu gibi durumlarda da süreç inovasyonu devreye girer.

Süreç inovasyonu, B2B şirketlerin teknolojileri ve gelişmiş olan dijital araçları kullanmayı tercih ederek iş süreçlerini iyileştirmesine, yeniden tasarlamasına ve müşteri odaklı olarak düzenlemesine imkân tanımaktadır. B2B işletmelerin günümüzde en sık başvurduğu modellerden biridir.

İlginizi Çekebilir: B2B E-ticarette Tedarikçi XML Entegrasyonu Ne Anlama Gelmektedir?

B2B Alanında Süreç İnovasyonu Ne Demektir?

B2B alanında süreç inovasyonu, B2B işletmelerin sektör kalıcılıklarını devam ettirmesine, müşteri taleplerini karşılamasına, rekabetçi ortamlarla mücadele etmelerine yardımcı olabilecek bir alan içerisinde gerçekleştirilmekte olan uygulama ve yöntemlerdir.

B2B alanında süreç inovasyonu, bir kuruluş mevcut bir iş sürecini radikal olarak değişik bir şekilde gerçekleştirdiğinde ya da mevcut bir sorunu çözdüğünde, süreci gerçekleştirmekte olanlar, sürece güvenmekte olanlar ya da her ikisi açısından da son derece yararlı bir şey üretilmiş olduğunda gerçekleşir.

B2B alanında süreç inovasyonu, hizmet ya da ürünlerin imalatında, geliştirilmesinde ve tasarımında kullanılmakta olan donanım ve teknolojideki değişimleri içerir. Süreç inovasyonu karar süreci, daha iyi müşteri hizmeti sağlamak için ya da zamandan, paradan tasarruf etmek için önemli ölçülerde iyileştirilmiş olan teslimat veya üretim yöntemlerini uygular. Süreç inovasyonun kullanmış olduğu teknolojiler;

 • Derin teknoloji,
 • Büyük veri,
 • Yapay Zekâ,
 • Robotik teknolojiler,

Süreç İnovasyonunun Beslendiği Alanlar Nelerdir?

B2B işletmelerde verimlilik sağlayabilmek için süreç inovasyonu bazı alanlar üzerinde yenilikler yapabilmeye odaklanır. Bunlar;

Üretim: Üretim aşamalarını geliştirebilmek için süreçleri tasarlayarak doğru donanımları bulur. Teknolojinin ve donanımların bulunacağı yer burasıdır. Üretim geliştirmeye veya tasarımına yardımcı olabilecek bilgisayar yazılımlarını ya da bir işlemin daha etkili ve verimli çalışabilmesini sağlayacak yeni donanımları içerir.

Teslimat: Teslimat süreci, tedarik zinciri, yenilikleri ve dağıtım sistemlerinde yardımcı olabilecek yazılım çözümlerini, teknikleri ve araçları içerir. Nakliye yazılımları, takip sistemleri ve barkodlar bu kategoride yararlı yeniliklerdir.

Destek Hizmetleri: Süreçlerde oluşan yenilikler yalnızca teslimat ya da üretim ile sınırlı olmaz. Ayrıca muhasebe, bakım, satın alma ve yeni ürün geliştirebilme tarzındaki alanları da içerebilir.

İlginizi Çekebilir: B2B E-ticarette Tedarikçi XML Entegrasyonu Ne Anlama Gelmektedir?

B2B Alanında Süreç İnovasyon Özellikleri

B2B alanında süreç inovasyonu, kendisi içerisinde birçok belirleyici özelliği barındırır. Bunlardan bazıları;

 • Süreç inovasyonu, hem boyut hem de kapsam olarak farlılıklar barındırabilir.
 • Süreç inovasyonu, oyunun kurallarını değiştiren ve radikal değişimler oluşturabilme konusunda etkili bir rol oynar.
 • Teknolojinin veya radikal bir yaklaşımın tanıtımında etkili rol oynar.
 • Süreç inovasyonu, çalışmalar bütünü veya uzun bir planlama süreci gerektirir.
 • Süreç inovasyonu bazı riskleri de içerisinde barındırır. Yüksek oranda yapısal ve kültürel değişiklikler gerektirir.
 • Süreç inovasyonu işletmelerin oldukça geniş bölümünü etkiler.

B2B Alanında Süreç İnovasyonuna Niçin İhtiyaç Vardır?

Süreç inovasyonunu B2B işletmelerin kendileri için hayata geçirilebilir ve planlanabilir veya çalışanlar dâhil olmak üzere müşteriler hayata geçirebilirler. Süreç inovasyonuna ihtiyaç duyulma nedenleri;

 • Bir hizmeti gerçekleştirmek ya da bir ürünü üretmek için gerekli olan süreyi azaltmak,
 • Bir zamanın doğrultusunda sağlanan veya üretilen hizmetlerin sayısını artırabilmek,
 • Sağlanan hizmet veya üretilen ürün başına maliyetleri azaltabilmek,
 • Ürün hizmet ve kalitesi seviyelerinde karlılık sağlayabilmek için ihtiyaç duyulur.