B2B E-ihracat Yöntemiyle Fransa’ya Nasıl Ürün Satılabilir?
28 Eylül 2022
B2B Alanında Ticaret Yapabilmek İçin İngiltere’de Şirket Nasıl Kurulmaktadır?
30 Eylül 2022

Damga Vergisi Hakkında Bilinmesi Gereken Önemli Unsurlar

Damga Vergisi Hakkında Bilinmesi Gereken Önemli Unsurlar

Damga vergisi, devlet tarafından alınmakta olan bir çeşit vergi türüdür. Kurumlar ve kişiler arasında arasındaki sözleşme ve anlaşmaların geçerliliğini belgelemekte olan kâğıtlardan alınan vergi türüdür. Yani kısaca resmi belge niteliği taşıyan her tür belgeden alınmakta olan vergiye damga vergisi denilmektedir.

Bilinmesi Gereken Vergi Çeşitleri

Vergi çeşitlerinin, Türkiye Cumhuriyeti vergi mevzuatlarına göre belirlendiği bilinmektedir. Kuruluşlar, kurumlar, tüzel veya gerçek kişiler için vergi sorumlulukları yer almaktadır. Vergi ödeme yükümlülüğünün belirlenmesi ise işletmelerin vergi oranlarına, gelirlerine, satış hacimlerine ve işletmelerin büyüklüklerine göre değişiklikler gösterebilmektedir. Vergi ödemeleri de düzenli ve belirli aralıklar ile gerçekleştirilmektedir. Vergi ödemeleri genel olarak 3 aylık ve yıllık olarak değişkenlikler gösterebilmektedir.

Damga Vergisi Ne Demektir?

Damga vergisi, günlük yaşamda resmi işlerde sıkça kişilerin karşısına çıkmakta olan bir vergi Türüdür. Resmi vergi statüsünde bulunmakta olan, ibraz edilebilecek olan resmi belgelerden alınmakta olan vergi çeşidine damga vergisi denilmektedir. Kurumların kendi aralarında yapmış oldukları anlaşma, sözleşme, gerçek veya tüzel kişiler arasında hazırlanmış belgelerden alınan vergi, damga vergisidir. Burada en önemli husus belgelerin ibraz edilebilir olmasıdır.

İlginizi Çekebilir: B2B ile Yurtdışına Satış Yapabilme Rehberi

Damga vergisi denildiğinde ödemekle mükellef olunan çeşitli vergi türleri de bulunmaktadır. Bunlar;

 • Katma Değer Vergisi (KDV ),
 • Basit usullerdeki yıllık gelir vergisi,
 • Muhtasar beyanname,
 • Yıllık gelir vergisi,
 • Damga vergisi,

Damga Vergisinin Tutarı Ne Şekilde Belirlenmektedir?

Damga vergisinin tutarı, farklı kıstaslara göre belirlenmesinin yanı sıra belgenin oluşturulmuş olduğu tarihe, çeşidine ve beyan edilmesine göre ödenecek olan tutarın da değişiklik gösterebileceğinin bilinmesi gerekmektedir. Damga vergisinin tutarının belirlenen tarihlerde ödenmesi gerekmektedir.

Damga vergisinin hesaplanmasında farklı vergi dilimleri damga vergisine ait tutarı belirlemektedir. Oranlar ise Damga vergisi mevzuatınca belirlenmektedir.

Damga Vergisini Kimler Ödemektedir?

Damga vergisini, ibraz edilmekte olan bir belgeyi imzalamakta olan kurumlar, gerçek veya tüzel kişiler damga vergisi ödemek ile mükelleflerdir. Ancak bazı istisnai durumlar söz konusu olabilmektedir. Örneğin mevzuata göre resmi kurumlar damga vergisi ödemek ile mükellef değillerdir.

Damga Vergisi Nasıl Ödenmektedir?

Damga vergisinin iki çeşit ödeme türü mevcuttur. Bunlar nispi ödeme ve maktu ödeme türleridir. Maktu ödeme, sözleşmelerde değerlerin belirtilmediği belge çeşitlerinde ödenecek olan tutar olarak karşımıza çıkarken, nispi ödeme ise sözleşmelerde belirtilmekte olan ödeme çeşitlerine göre hesaplanarak belirlenmekte olan tutar şeklinde karşımıza çıkmaktadır.

Damga Vergisinin Ödeme Süresi Kaç Gündür?

Damga vergisinin ödenmesi gereken tutarı belirlendikten sonra mükelleflerin vergi beyanında bulunarak damga vergisi ödemeleri mümkün olmaktadır. Damga vergisi beyanları ayın 23’üne kadar vergi dairelerinden yapılabilmektedir. Beyan edilmiş olunduktan sonra ayın 26’sına kadar da damga vergisinin ödemesi yapılabilmektedir.

İlginizi Çekebilir: B2B E-ihracat Yöntemiyle Fransa’ya Nasıl Ürün Satılabilir?

Damga Vergisine Tabi Olan Durumlar

Farklı oranlarda damga vergisine tabi olan kâğıtlardan bazıları;

 • Sigorta prim belgeleri,
 • Yıllık gelir vergisi beyannameleri,
 • Muhtasar beyannameleri,
 • Mesafeli satış sözleşmeleri,
 • Tüketicilere yapılmakta olan doğalgaz satışına ait belgeler,
 • Abonelik sözleşmeleri,
 • İpotekli borç senetleri,
 • Teminat belgeleri,
 • Devre mülk ve uzun süreli tatil sözleşmeleri,
 • Taksitli satış sözleşmeleri,
 • Toptan elektrik satışı sözleşmeleri,
 • İrat senedi,
 • Rehin senetleri,
 • Sulhnameler,
 • Tahkimnameler,
 • Mukavelenameler,
 • Taahhütnameler,
 • Kefalet senetleri,
 • Temliknameler,

Damga Vergisi Neden Alınmaktadır?

Damga vergisinin vergi tutarının alınma sebebi, taraflar arasında yapılmakta olan sözleşmelerin resmi bir kayda geçebilmesini sağlayabilmektir. Bu şekilde vergiye tabi olan sözleşme ve belgelerin devlet dairelerinde de bir geçerliliği olabilmekte ve belgelenme işlemleri resmi bir biçimde yapılmış olmaktadır.

2022 Yılı Damga Vergisi Oranları

2022 yılında damga vergisi oranı 87,30 TL, muhtasar beyannamelerine ait damga vergisi 2022 yılında 103,50 TL, Kurumlar vergisi beyannamesi için 2021 yılında ödenecek tutar ise 327,56 TL olarak belirlenmiş olup ödenmesi gereken tutarlardır.