Marka Yönetimi B2B Pazarlamanın 5 Temel Kuralı
18 Mayıs 2022
B2B Şirketleri Açısından Sosyal Medya İçerikleri İçin İpuçları
20 Mayıs 2022

B2B Şirketleri İçin Etkin Pazarlama Özellikleri Nelerdir?

B2B Şirketleri İçin Etkin Pazarlama Özellikleri Nelerdir?

Etkili bir pazarlama stratejisi için öncelikle, pazarlama stratejisini her işletme için neyin tanımlamakta olduğu belirlenmelidir. Bir pazarlama kampanyası; dönüşüm oranlarını artırma, itibar yönetimi, marka bilinirliğini artırma, potansiyel müşteri oluşturma gibi farklı özelliklere odaklanabilmektedir.

B2B işletmeleri için etkin pazarlama, çeşitli düzeylerde karar verme, değerlendirme ve daha fazla içermektedir. Ticari anlamdaki satın alma işlemleri nadiren bir kişi tarafından yapılmaktadır. Genellikle B2B satın alımları işletmeler genelindeki ortaklar ve yöneticiler arasında alınmış kararlar doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

B2B e-ticaret modelinde, satıcı firmalar ile alıcı firmaların doğru noktalarda buluşmaları sağlanmalıdır. Ortak buluşmuş oldukları web sitesinde pazarlamasını yaptıkları hizmeti ve ürünü en güzel şekilde anlatarak alışveriş gerçekleştirebilmeyi amaçlamaktadır. En önemli durum ise alan üzerinden uygun teklif alıp verme, fiyat teklifi sunma gibi birçok ayrıcalığı tecrübe edinmiş olmalarıdır. Firmaların arasındaki fiyat sorgusu oldukça önemli bir konudur. B2B, e-ticareti net ve açık olarak bütün halleriyle ortaya koymaktadır. Alıcı firmalarla satıcı firmaların bir araya gelmiş oldukları web sitesinde fiyat tekliflerinin değerlendirmelerini yaparak bütçelerine uygun şekillerde e-ticaret yapabilmektedir.

Dünya genelindeki firmaların ve neredeyse milyonlarca ürünün bir arada toplanmış olduğu B2B modeli, alışverişlerin aktif şekilde ilerlemesini sağlamakta olan etkili bir yöntem olarak bilinmektedir. Oldukça fazla sayıdaki firmaya aynı noktadan ulaşabilmek ve destek sağlayabilmek zamandan tasarruf edilmesine katkı sağlamaktadır. Firmaların B2B modeline genel olarak olumlu yaklaşmaları ve bu ticaret modelini uygun bulmaları kazançları da olumlu yönde etkilemektedir. Kısacası B2B, gereklilikten doğmakta olan ve firmaların birbirlerine desteklerinin ticaret üzerindeki etkilerini gösterebilmeyi sağlayan yararlı bir alandır.

B2B şirketleri için etkin pazarlama konusunda üzerinde durulması gereken esas konu, ürünlerin mantığı ve özellikleri olması gerekmektedir.B2B şirketlerin başarısı, kara verici kuruluşların ve işletme sahiplerinin tüm dijital kanalları keşfedebilmesine ve kabul edebilmesine bağlı olmaktadır.

Ayrıca B2B şirketleri için genellikle etkili pazarlamanın belli başlı temel özellikleri bulunmaktadır. bu özelliklerden en önemelileri:

  • Değer Önerisi

Hizmet ve ürünlerin ticari amaçlar için kullanılması, satın alınması çeşitli seviyelerdeki etkileyicileri, karar vericileri ve onaylayıcıları içermektedir. B2B şirketleri için pazarlama yönteminde hiçbir ürünün nihai tüketicisi bulunmamaktadır. Bu sebeple, değer zincirlerindeki taraflara hitap edebilecek olan çok seviyeli değer önerileri yaratabilmek ve bu önerileri iletmek B2B pazarlamacılarının en önemli görevleri arasında yer almaktadır.

  • Benzersiz Satış Önermesi

Oldukça güçlü değer önerisi kadar önem taşımakta olan başka bir unsur da benzersiz niteliklerdeki satış teklifidir. Az denilebilecek sayıdaki işlemeler gerçekten benzersiz olabilmektedir ve bu da alıcıların dikkatlerini çekebilmeyi zorlaştırabilmektedir. Etkili bir B2B pazarlaması, alıcılar için neden benzersiz seçim olduğunu ve işletmeleri benzersiz kılan özellikleri belirlemek anlamını taşımaktadır. Bu da organizasyonları ötekilerden ayırabilmek için hem rakiplerin hem de hedef kitlenin oldukça detaylı bir şekilde analizlerini gerektirmektedir.

  • Müşteri Yolculuğu

Müşteri yolculuğu, müşterilerin beklentilerinin karşılanmasını ve ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlayabilmekten daha fazlasını gerektirmektedir. Beklentilerden daha fazlasını yapabilmek, müşteriler ile markanın çevrimdışı ve dijital tüm temas noktalarında müşterilere en iyi deneyimleri sunabilmeyi gerektirmektedir.

Her geçen gün değişmekte ve gelişmekte olan günümüz dünyasında müşteri deneyimleri bütün satış, pazarlama ve servis çalışmalarının merkezinde yer almaktadır.

  • Kullanıcı Deneyimi

B2B pazarlama alanındaki kullanıcı deneyimleri yalnızca pratiklikle alakalı değildir. Kullanıcı deneyimleri, alıcıların gereksinimlerinin karşılanmış olduğu sadelik ve şıklık ile alakalıdır. Söz konusu bir web sitesi olduğu zaman, işletmelerin kusursuz, akıcı e basit bir dijital mağazalarının bulunuyor olması gerekmektedir. Bu durum, gereksiz yere bir karmaşıklığın olmasına izin vermeden kullanıcılara web sitelerini kullanırlarken oldukça büyük ölçülerde kolaylıklar sağlayabilmektedir.B2B alıcıları da artık günümüz şartlarında oldukça iyi deneyimler beklemektedir ve B2B pazarları da yüksek ölçülerde e-ticarete taşınmaktadır. Bu nedenle kullanıcı deneyimleri, B2B pazarlama, mobil uygulamalar ve web sitelerinde oldukça büyük bir öneme sahip olmaktadır.