B2B Gelişmiş Strateji Önerileri
21 Nisan 2022

B2B Rakip Eleyici Tüyolar

B2B Rakip Eleyici Tüyolar

B2B alanında yer alan firmaların rakiplerini eleyerek onların bir adım önlerine geçebilmeleri için farklı stratejiler geliştirebilmesi gerekmektedir. Bu stratejilerin geliştirilebilmesi için de eğilimler, hedef kitle, pazarın durumu ve rakip firmalar göz önünde bulundurulmalıdır. Bu şekilde firmaların satışlarını artırabilmeleri, marka bilinirliği oluşturmaları ve pazardaki konumlarını yükseltebilmeleri mümkün olmaktadır. B2B firmalarını rakiplerinden ayırarak rakiplerini eleyebilmeleri için gerçekleştirmeleri gereken bazı stratejiler yer almaktadır.

Marka Farklılaştırma Stratejisi

B2B firmalarını rakip firmalardan ayırarak, rakiplerini eleyebileceği en önemli stratejilerden biri marka farklılaştırma yöntemidir. Marka farklılaştırma; aynı alan içersinde faaliyetler göstermekte olan markalardan farklılaşmak için kanal, pazar, hizmet ve ürün benzeri alanlarda oldukça önemli değişikliklerin yapılmasıdır. Genel olarak marka farklılaştırma stratejileri belirlenirken rakiplerin güçlü ve zayıf yönlerinin tespit edilebilmesi için rakip analizleri yapılmaktadır. Rakip analizi; aynı alanda faaliyet göstermekte olan firmaların zayıf ve güçlü yönlerini, düzenledikleri kampanyaları, satış kanallarını, sosyal medya paylaşımlarını, ürün fiyatlandırmalarını tespit edebilmeye yarayan analizdir. Rakiplerini analiz edebilmeyi başaran firmalar ilgili alanlarda markalarını farklılaştırarak rakiplerinden bir adım öne geçerek onları eleyebilmektedir. Bu sebeple marka farklılaştırma stratejisi geliştirmeyi isteyen B2B firmaları öncelikle rakip analizlerine önem vermelidir.

Ürün Farklılaştırma Stratejisi

Aynı alan içerisinde yer alarak ürün satışı gerçekleştirmekte olan firmaların aynı ürünler ile ilgili özelliklerin bir tanesini veya birden fazlasını değiştirerek ya da farklılaştırarak ortaya koymuş olduğu stratejiye ürün farklılaştırma stratejisi adı verilmektedir. Bu stratejiyi uygulamayı tercih eden B2B firmalarının hedef kitle analizlerini ve pazar analizini en doğru şekilde yapması gerekmektedir. bu şekilde hedef kitlenin ilgili pazarda ne tarz ürünlere ihtiyaç duydukları tespit edilmekte ve ürün farklılaştırması yapılabilmektedir. Bu strateji sayesinde B2B alanında yer alan firmalar rakiplerinin öne geçebilmekte ve hatta onları eleyebilmektedir.

Hizmet Farklılaştırma Stratejisi

B2B firmalarını rakiplerinden ayıracak hatta rakiplerini eleyebilmelerine yardımcı olacak stratejilerden bir başkası da hizmet farklılaştırma stratejisidir. Markaların hizmetlerinin özelliklerinde, sürelerinde ve niteliğinde yapmış oldukları farklılıklara hizmet farklılaştırma stratejisi denmektedir. Bu strateji ile firmalar tüketicilere değişik hizmetleri bir arada sunabilmektedir. Buna karşılık olarak da rakip firmalardan ayrılarak onları eleyebilme imkânına sahip olmaktadır. B2B alanında faaliyetlerini gerçekleştirmekte olan firma, rakiplerinin almış oldukları ürünlere aynı gün içinde ulaşmak istemesinden yola çıkarak aynı şehirde yaşamakta olduğu kullanıcılarına aynı gün içerisinde kargo imkânı sunarak rakiplerinden oldukça farklılaşmaktadır. Ayrıca bu şekilde satışlarını artırırken, marka bilinirliğini de ön plana çıkarabilmektedir.

Pazar Farklılaştırma Stratejisi

B2B firmaları gibi günümüzde ticari faaliyetler göstermekte olan firmaların oldukça büyük çoğunluğu aynı pazarlar üzerinden ürünlerinin satışlarını gerçekleştirmektedir. Aynı pazaryerlerinden satış yapılması firmaların rekabetini de artırmaktadır.

Pazar farklılaştırma stratejisi geliştirmeyi istemekte olan markalar, satışlarını gerçekleştirmiş oldukları pazarda veya alanlarda gerçekleştirecekleri önemli değişikliklerle rakiplerinden oldukça kolay sıyrılarak onları eleyebilmektedir.

Kanal Farklılaştırma Stratejisi

B2B firmalarını rakiplerinden ayıracak olan stratejilerden biri de Kanal farklılaştırmasıdır. Genel olarak satışı yapılmakta olan hizmet ya da ürünlerin dağıtım kanallarında yapılan farklılaştırmaya kanal farklılaştırması denilmektedir. B2B firmalarının bu stratejiye göre:

  • Uzaklık,
  • Performans,

gibi konularda farklılaştırma yapabilmesi gerekmektedir. Bu konular doğrultusunda gerçekleştirilen kanal farklılaştırma stratejileri geliştirilebilmektedir. Bu şekilde markalar hizmet ve ürünlerini rakiplerinden çok daha kısa bir zaman içerisinde farklılaştırabilmektedir. Ayrıca hem etkileşim hem de satış oranları oldukça büyük ölçülerde artırılabilmektedir.

B2B alanında sitede sunulmakta olan ürünlerin tek üreticisi değilseniz tam anlamıyla bir rekabetin içerisindesinizdir. B2B ticaret alanında rekabet edebilmek için öncelikle rekabetin ne demek olduğu çok iyi bilinmelidir. Ayrıca sitenizde yer alan ürünler ile benzer ürünleri satmakta olan rakiplerinizin zayıf ve güçlü yanlarını tanıyarak doğru önlemler alabilmek sürdürülebilir ve karlı bir e-ticaretin en önemli unsurlarındandır. Rekabet yapabilmek için önce rakipler analiz edilmeli ve sonrasında uygun rekabet ortamları hazırlanmalıdır.