B2B Etkili Çözüm Önerileri
20 Nisan 2022
B2B Rakip Eleyici Tüyolar
22 Nisan 2022

B2B Gelişmiş Strateji Önerileri

B2B Gelişmiş Strateji Önerileri

B2B alanında pazarlamalarda hedef son tüketiciler olmadığından gelişmiş B2B stratejileri oluşturabilmek pek çok marka için oldukça zordur. Kanal kararları, bütçe sınırlamaları ve yaratıcı içerikler gibi, B2B stratejilerini geliştirirken dikkat edilmesi gereken bazı unsurlar bulunmaktadır. Ancak B2B alanında stratejilerin en büyük belirleyicisi hedef kitlelerdir. Bu nedenle B2B alanında strateji geliştirilmeden önce hedef kitlenin doğru olarak belirlenmesi gerekmektedir.

B2B, bir kuruluşa veya bir işletmeye yönelik herhangi bir pazarlama içeriği ya da stratejisini ifade etmektedir. Kuruluşlara ya da işletmelere hizmet veya ürün satan şirketler B2B stratejilerini tercih etmektedir. B2B stratejilerinin amacı, diğer işletmeleri hizmet veya ürünlerin değerine, marka adına tanıdık hale getirerek onları müşterilere dönüştürebilmektir.

B2B gelişmiş strateji oluşturulmak istendiğinde takip edilmesi gereken bazı adımlar yer almaktadır.

Marka Konumlandırması 

B2B alanında gelişmiş stratejiler oluşturmak için ilk olarak markanın doğru konumlandırılması gerekmektedir. Marka konumlandırma; markanın yani marka kimliğinin müşterilerin gözünden ne şekilde algılandığına denilmektedir. Marka konumlandırma ile alakalı önceden yapılmış bir çalışma bulunmuyorsa öncelikle marka konumlandırması ile ilgili çalışmalar yapılması gerekmektedir.

Hedef Kitlesi Belirlemek

Markanın hizmetlerini ve ürünlerini gerçek anlamda kimlerin aradığının bulunması gerekmektedir. Hedef kitlenin belirlenmesi,  satın alma kararlarının ne şekilde gerçekleştiğinin anlaşılmasına yardımcı olmaktadır. B2B işletmeleri hedef kitlelerini belirleyebilmek için rakiplerinden yararlanmayı tercih etmelidir. En iyi şekilde yapılacak olan rakip analizleri, hedef kitle ile alakalı veriler elde edilmesine oldukça yardımcı olmaktadır.

Rakip Analizleri Yapmak

B2B alanında içinde bulunulan pazarın kapsamı belirlenmeli ve rekabetçi analizler ile başka işletmelerin de neler pazarladıkları araştırılmalıdır. Bu araştırmalar sırasında bazı noktalara dikkat edilmesi gerekmektedir.

  • Rakiplerin ürünlerine ait fiyatlar,
  • Rakiplerin satış taktikleri ve sonuçları,
  • Rakiplerin pazarlama içerikleri ve sosyal medyada var olma durumları,

Bu noktalar ile alakalı genel bir bakış açısı elde edilmesi gerekmektedir. Bu durum rakiplerin tehditlerini, fırsatlarını, zayıf yanlarını ve güçlü taraflarını tanımaya oldukça yardımcı olmaktadır.

Pazarlama Kanalları Belirlemek

Pazarlama kanalları belirlerken en doğru tercih, markaya en uygun olan pazarlama kanalını seçmektir. Pazarlama kanalı tercihi yapılırken yalnızca hedef kitle değil bütçede göz önünde bulundurulmalıdır. B2B alanında yapılmakta olan işe göre uygun pazarlama kanalları tercih etmek markanın ön plana çıkmasına ve daha fazla hedef kitleye ulaşılmasına da yardımcı olmaktadır.

Mevcut Müşteriler İçin İçeriklere Öncelik Vermek

Pek çok B2B pazarlamacısı, işletmeleri adına yeni müşteriler kazanmaya odaklanıyor olsalar da yapılan araştırmalara göre, B2B müşteri gelirlerinin yaklaşık %77’si mevcut müşterilerden gelmektedir. Bu nedenle B2B işletmelerinin yeni alıcılar çekebilmek amacıyla içeriklere yaptıkları yatırımları, var olan müşterileri elde tutmayı sağlayan içeriklerle dengelemeleri gerekmektedir.

Modası Geçmiş İçerik Tanıtım ve Üretim Yöntemlerini Terk Etmek

B2b alanındaki işletmeler teknoloji ve birleştirilmiş içerik süreçlerini kullanıyor ise daha iyi verimliliği, ölçeği ve kaliteyi destekleyebilmek için modernizasyon yapmaları gerekmektedir. Otomasyondan, yapay zekâdan ve modüler içerikten daha iyi yararlanabilen en iyi uygulama yaklaşımlarını tercih eden işletmeler olabilmek için eskide kalmış yöntemler yerine daha modern içerik tanıtım ve yöntemlerinden yaralanılması gerekmektedir. İçerik tanıtımı ve üretimine yönelik daha modern yaklaşımların içerik motorlarının ölçeğini, etkinliğini ve verimliliğini nerede iyileştireceği keşfedilmelidir. İşletmede araçların nerede kullanılacağını belirlemek de gerekmektedir.

İçerik Zekâsını Geliştirmek

Yapılan araştırmalara göre B2B işletmelerinin sadece %41’i içeriklerin performanslarının ölçümlerini kitle doğrultusunda görüntüleyebilmekte ve analiz edebilmektedir. Sadece %34’ü aynısını konu ya da tema doğrultusunda yapabilmektedir. Ekosistem sıralamaları bu zorlukları yarattığından sonuç zayıf içerik ölçümleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu nedenle anlamlı iç görüleri ortaya çıkarabilmenin yolları bulunarak içerik zekâsı ikilemleri çözülmelidir. İçerik iç görüleri, verilere dayalı olan içerik yatırımlarının kararlarının verilmesine ve yüksek performanslara sahip içerik motorlarının elde edilebilmesine yardımcı olmaktadır. İçerik zekâsının geliştirilmesi ile doğru yatırımlara karar vermek daha kolay bir hal almaktadır.