B2B E-ticarette Stok Yönetimi Hakkında Bilinmesi Gerekenler
B2B E-ticarette Stok Yönetimi Hakkında Bilinmesi Gerekenler
25 Nisan 2023
B2B E-ticaret Siteleri İçin Performans Değerlendirmesi
B2B E-ticaret Siteleri İçin Performans Değerlendirmesi
27 Nisan 2023

B2B E-ticarette Reklam Metinleri Oluşturulurken Bilinmesi Gereken Unsurlar

B2B E-ticarette Reklam Metinleri Oluşturulurken Bilinmesi Gereken Unsurlar

B2B e-ticarette reklam metni, reklam vermek isteyen B2B firmaların kurumsal kimliklerini yansıtmakta olan kuruluş bilgisi, hizmet, ürün, slogan, fotoğraf ve logo gibi bilgileri barındıran ve aynı zamanda B2B firmaların vizyonu ve misyonu hakkında bilgiler veren tanıtıcı özellikleri olan metinlerdir.

B2B e-ticarette reklam metinleri, firmanın hedef kitlesinde bulunan işletmelere B2B firma hakkında bilgi vereceğinden özellikle sade ve etkili bir biçimde hazırlanmalıdır. Kolay anlaşılır olmayan reklam metinleri hedef kitlede istenilen etkiyi bırakmamakta ve marka imajının zedelenmesine sebep olabilmektedir.

Bu sebeple B2B e-ticarette bir reklam metni hazırlarken dikkat edilmesi gereken unsurlar bulunmaktadır.

B2B E-ticarette Reklam Metni Hazırlarken Nelere Dikkat Edilmesi Gerekmektedir?

B2B e-ticarette reklam metni firma hakkında hedef kitleye bilgi verdiğinden üzerinde çok iyi bir şekilde çalışılması gerekmektedir. B2B e-ticarette reklam metni hazırlarken dikkat edilmesi gereken unsurlar;

İlginizi Çekebilir: B2B E-ticarette Etkinlik Pazarlaması Nedir?

  • Hedef Kitle Analizi,
  • Firma Hakkında Bilgi Vermesi,
  • Metin Dili,
  • Bilgi Vermek,
  • Yaratıcılık,

Gibi unsurlar B2B e-ticarette reklam metinleri hazırlanırken dikkat edilmesi gereken unsulardan bazılarıdır.

Hedef Kitleye Yönelik Reklam Metinleri Hazırlamak

Reklam metni yazılırken ilk önce göz önünde bulundurulması gereken en önemli unsur hedef kitledir. Çünkü B2B e-ticarette reklam metinleri ya hedef kitledeki işletmelerin sayısını artırmak ya da hedef kitleyi etkilemek amacıyla hazırlanmaktadır. Bu sebeple ilk önce reklam metni üzerinde çalışılmadan hedef kitle analizi yapılması oldukça önemlidir.

Hedef kitle analizi yapılırken, hedef kitlenin yaş aralıkları, yaşadıkları yer, kullandıkları sosyal ağlar, gelir durumları, cinsiyetleri ve internet alışkanlıkları olarak sınıflandırabilir. Hedef kitlenin bütün verileri elde edildikten sonra reklam metninde nelere dikkat edilmesi gerektiği oldukça açık biçimde ortaya çıkmaktadır.

Firma Hakkında Bilgi Verici Reklamlar ile Hedef Kitleyi Etkileme

B2B e-ticarette reklam metni, bir firma, hizmet ya da ürün tanıtımı için oluşturulabilmektedir. Genel olarak hizmet ve ürün için oluşturulan reklamlar B2B firmasının elinde yer alan bir ürünü hedef kitleye tanıtabilmek ve satışını sağlayabilmek için yapılmaktadır. Ayrıca B2B firmalar belirli dönemlerde kendi tanıtımlarını yapabilmek amacıyla da reklam metinleri ya da kurumsal reklam filmleri hazırlayabilmektedir.

B2B firmasını tanıtmak için oluşturulacak reklam metinleri ya da kurumsal tanıtım videolarında B2B firma hakkında bilgilere yer vererek işletmelerin firmayı daha yakından tanıyabilmeleri sağlanabilmektedir. Aynı zamanda B2B firma hakkında bilgi veren kurumsal reklam metinleri de hem yeni müşteriler çekmeyi sağlayacak hem de hedef kitledeki müşterilerin sadık  müşterilere dönüşme ihtimallerini artırabilecektir.

Metnin Diline Dikkat Etme

Reklam metinlerinde kullanılacak dili reklam filmi çekme amacına göre bir dil belirlemek reklamın başarılı olmasını sağlayabilecek unsurlardan birisidir. Genel olarak kurumsal reklam filmlerinde kurumsal dil tercih edilerek reklam metinleri oluşturmaya özen göstermek gerekmektedir. Bu durum kurumun ilgili alanda profesyonel şekilde hareket etmekte olduğunu hedef kitleye gösterecektir.

İlginizi Çekebilir: B2B E-ticarette Ortak Pazarlama Nedir?

Ürün tanıtım reklamlarında kullanılacak dil ise daha bilgi verici özelliklere sahip olabilmektedir. Kullanılan bu dil sayesinde hedef kitlede yer alan işletmeler ürünler ve hizmetler hakkında  hızlı bilgi alabilecek ve sonrasında ilgili  hizmet ya da ürünü satın alıp almama kararını verebilecektir.

Bilgi Verme

Reklam metni yazılırken dikkat edilmesi gerekli olan unsurlardan bir diğeri ise bilgi verici olmaktır. Piyasaya yeni çıkmış bir hizmet veya ürün bulunuyorsa bu hizmeti ya da ürünü tanıtıcı nitelikte bir reklam metni oluşturulması oldukça önemlidir.

Ürünün özellikleri, ürünün ne zaman üretildiği, kullanıcılar bu ürünü satın aldıkları zaman hayatlarında neler değişeceği gibi pek çok soruya yanıt verebilen bir metin ürünün başarılı olmasını sağlayabilecek önemli unsurlardandır.

Yaratıcılığı Kullanarak Hedef Kitleyi Etkileme

Reklam denildiğinde akla gelen ilk unsur yaratıcılıktır. Reklam videoları için kullanılması tercih edilecek reklam metinlerinde firmanın yaratıcı olabilmesi oldukça önemlidir. Çünkü her firmanın karakteri diğer rakiplerden oldukça farklıdır bu sebeple rakiplere benzemekten kaçınmak gerekmektedir.