B2B Alanında Pinterest Reklamcılığı Hakkında Bilinmesi Gerekenler
29 Kasım 2022
B2B Alanında Bilanço Nedir ve Nasıl Hazırlanmaktadır?
1 Aralık 2022

B2B Alanında Süreç İnovasyonu Nedir ve Özellikleri Nelerdir?

B2B alanında İnovasyon son yıllarda kurumsal olan alanlarda sıklıkla karşımıza çıkan, işletmelerin de geleceğe sağlam adımlar atabilmeleri ve sürdürülebilirlik sağlamaları açısından önemli bir kavram olarak ifade edilir. Süreç inovasyonu ise günümüz şartlarında B2B şirketlerin de yok olup gitmemeleri, pazar paylarını artırabilmeleri, rekabet ortamlarında öne geçebilmeleri için birçok yol ve taktikler sunmaktadır.

B2B Alanında İnovasyon Ne Demektir?

İnovasyon, yenilik demektir. İnovasyon, yeni bir hizmet ya da ürünün üzerinde olumlu etkiler yaratabilecek yeni fikirlerin oluşturulabilmesini içermektedir. İnovasyon, yeni hizmet ve malların sunum aşamasında değiştirme, geliştirme ve iyileştirme tarzındaki birçok uygulamayı içerisinde barındıran bir kavram olarak bilinmektedir.

İlginizi Çekebilir: B2B Alanında Ticaret Yapmak İçin Dubai’de Nasıl Şirket Kurulabilir?

B2B alanında İnovasyon, B2B işletmelerin sürekli gelişen pazar dinamikleriyle alakalı kalması ve artmakta olan müşteri gereksinimlerini karşılayabilmesi için sürekli şekilde ihtiyaç duyulmakta olan bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. B2B işletmeler, önde olmak istediklerinde, tüketici işletmelerin ihtiyaçları doğrultusunda yenilikler yapmak zorundadır. Bu gibi durumlarda da süreç inovasyonu devreye girmektedir.

B2B Alanında Süreç İnovasyonu Ne Demektir?

B2B alanında süreç inovasyonu, B2B işletmelerin sektör kalıcılıklarını devam ettirmesine, müşteri taleplerini karşılamasına, rekabetçi ortamlarla mücadele etmelerine yardımcı olabilecek bir alan içerisinde gerçekleştirilmekte olan uygulama ve yöntemlerdir.

Süreç inovasyonu, bir işletme mevcut bir iş sürecini radikal olarak değişik bir şekilde gerçekleştirdiğinde ya da mevcut bir sorunu çözdüğünde, süreci gerçekleştirmekte olanlar, sürece güvenmekte olanlar ya da her ikisi açısından da son derece yararlı bir şey üretilmiş olduğunda gerçekleşir.

Süreç inovasyonu, hizmet ya da ürünlerin geliştirilmesinde ve tasarımında kullanılmakta olan donanım ve teknolojideki değişimleri içermektedir. Süreç inovasyonu karar süreci, daha iyi müşteri hizmeti sağlamak için ya da zamandan, paradan tasarruf etmek için önemli ölçülerde iyileştirilmiş olan teslimat veya üretim yöntemlerini uygular. Süreç inovasyonun kullanmakta olduğu olduğu teknolojiler;

 • Derin teknoloji,
 • Büyük veri,
 • Yapay Zekâ,
 • Robotik teknolojiler,

Süreç İnovasyonunun Beslendiği Alanlar Nelerdir?

B2B işletmelerde verimlilik sağlayabilmek için süreç inovasyonu bazı alanlar üzerinde yenilikler yapabilmeye odaklanır. Bunlar;

Üretim: Üretim aşamalarını geliştirebilmek için süreçleri tasarlayarak doğru donanımları bulur. Teknolojinin ve donanımların bulunacağı yer burasıdır. Üretim geliştirmeye veya tasarımına yardımcı olabilecek bilgisayar yazılımlarını ya da bir işlemin daha etkili ve verimli çalışabilmesini sağlayacak yeni donanımları içermektedir.

Teslimat: Teslimat süreci, tedarik zinciri, yenilikleri ve dağıtım sistemlerinde yardımcı olabilecek yazılım çözümlerini, teknikleri ve araçları içerir. Nakliye yazılımları, takip sistemleri ve barkodlar bu kategoride yararlı yeniliklerdir.

Destek Hizmetleri: Süreçlerde oluşan yenilikler yalnızca teslimat ya da üretim ile sınırlı olmamaktadır. Ayrıca muhasebe, bakım, satın alma ve yeni ürün geliştirebilme tarzındaki alanları da içerebilmektedir.

İlginizi Çekebilir: B2B Alanında Ticaret Yapabilmek İçin Polonya’da Şirket Nasıl Kurulabilir?

B2B Alanında Süreç İnovasyonunun Özellikleri

B2B alanında süreç inovasyonu, kendisi içerisinde birçok belirleyici özelliği barındırmaktadır. Bunlardan bazıları;

 • Süreç inovasyonu, hem boyut hem de kapsam olarak farlılıklar barındırabilmektedir.
 • Süreç inovasyonu, oyunun kurallarını değiştiren ve radikal değişimler oluşturabilme konusunda etkili bir rol oynar.
 • Teknolojinin veya radikal bir yaklaşımın tanıtımında etkili rol oynar.
 • Süreç inovasyonu, çalışmalar bütünü veya uzun bir planlama süreci gerektirir.
 • Süreç inovasyonu bazı riskleri de içerisinde barındırır. Yüksek oranda yapısal ve kültürel değişiklikler gerektirir.
 • Süreç inovasyonu işletmelerin oldukça geniş bölümünü etkiler.

Süreç İnovasyonuna Niçin İhtiyaç Duyulmaktadır?

Süreç inovasyonunu işletmelerin kendileri için hayata geçirilebilir ve planlanabilir veya çalışanlar dâhil olmak üzere müşteriler hayata geçirebilirler. Süreç inovasyonuna ihtiyaç duyulma nedenlerinden bazıları;

 • Bir hizmeti gerçekleştirmek ya da bir ürünü üretmek için gerekli olan süreyi azaltmak,
 • Bir zamanın doğrultusunda sağlanan veya üretilen hizmetlerin sayısını artırabilmek,
 • Sağlanan hizmet veya üretilen ürün başına maliyetleri azaltabilmek,
 • Ürün hizmet ve kalitesi seviyelerinde karlılık sağlayabilmek için ihtiyaç duyulmaktadır.