B2B Alanında Süreç İnovasyonu Nedir ve Özellikleri Nelerdir?
30 Kasım 2022
B2B Alanında Risk Analizi Ne Demektir ve Nasıl Yapılır?
2 Aralık 2022

B2B Alanında Bilanço Nedir ve Nasıl Hazırlanmaktadır?

B2B alanında da bilanço, muhasebe alanında kullanılmakta temel finansal tablolardan biri olarak bilinmekte olup temel hatları ile ikiye ayrılmaktadır. Bir tarafta B2B şirkete ait varlıklar rapor edilirken diğer tarafta ise B2B şirketin öz kaynakları ve borçlarını göstermektedir.

B2B Alanında Bilanço Ne Demektir?

B2B alanında bilanço, B2B işletmelerin tüm para varlıklarını, alacaklarını, vereceklerini gösteren çizelgedir.  Muhasebe alanında kullanılmakta olan finansal tablolar olarak da bilinmektedir. B2B işletmelerin varlıklarını rapor etme, borçlarının, alacaklarının ve öz kaynaklarının tutulması işlemlerini gerçekleştirmede kullanılmaktadır. Çizelgede yer alan kalemler nakit ile envantere göre oluşturulabilmektedir. B2B işletmenin gelir, gider, ekipman, mal ve mülk gibi kalemlerini içermektedir.

İlginizi Çekebilir: B2B Alanında Ticaret Yapmak İçin Dubai’de Nasıl Şirket Kurulabilir?

Bilanço Türleri Nelerdir?

Bilançonun anlaşılabilmesi için öncelikle bilanço çeşitlerine bakılması gerekmektedir. Bilanço türlerinden bazıları; işletme bilançosu, ticari bilanço, konsolide bilanço, analitik bilanço, karşılaştırmalı bilanço, mali bilanço, hesap şeklinde ve rapor şeklinde bilanço olarak bilinmektedir.

İşletme Bilançoları

İşletme bilançosu, işletmelerin belirli bir dönemdeki veya andaki bilanço tablosu şeklinde ifade edilmekte olan bilanço türüdür.

Ticari Bilançolar

Ticari bilanço, muhasebedeki kuramın uygulanmasına ve ticari yaşamın gerektirdiklerine göre hazırlanmakta olan bilançolara denilmektedir.

Konsolide Bilançolar

Konsolide bilanço, ana şirkete bağlı aralarında sermaye ilişkileri bulunmakta olan firmaların aynı dönem ya da tarihe ait ilgili kayıtların ve bilanço kalemlerinin bir araya gelmesi ile oluşturulan bilanço türüdür. Başka bir deyişle belirli bir anda toplulaştırılmış şekilde finansal durumların gösterildiği bilançolardır.

Analitik Bilançolar

Analitik bilanço, bilançoların analizlere uygun olacak şekilde hazırlanmasına denmektedir. Tüm değişkenlerin ve hesap tutarlarının değişik açılardan hesaplanarak analize hazır hale gelmesi durumudur.

Karşılaştırmalı Bilançolar

Karşılaştırmalı bilanço, tutarların karşılaştırılması ile elde edilen bilançolardır. Mesela bir geçmiş tarihteki bilançonun bir başka bilanço dönemi ile karşılaştırılarak elde edilmiş olan bilanço şekli örnek olarak gösterilebilir.

Mali Bilançolar

Vergi bilançosu, vergi kanunlarına uygun olacak şekilde hazırlanmış, kavramsal hesaplamaları içermekte olan bilanço türüne denilmektedir.

Hesap Şeklindeki Bilançolar

Hesap şeklinde bilanço, T şeklinde düzenlenmiş olan bilançolara denilmektedir. Bu bilanço türünde aktifler sola, pasifler sağa yerleştirilmektedir.

Rapor Şeklinde Bilançolar

Rapor şeklindeki bilançolarda hesap sıralamalarına bakıldığı zaman pasif hesapların aktif hesaplar altında yer aldığı bilanço türüdür.

İlginizi Çekebilir: B2B Alanında Ticaret Yapabilmek İçin Polonya’da Şirket Nasıl Kurulabilir?

Bilanço B2B İşletmeler İçin Neden Önemli Bir Yere Sahiptir?

B2B işletmeler açısından bilançolar oldukça önem taşımaktadır. Bunun sebebi de bilançoların B2B işletme sahiplerine nelere sahip olduklarını ve nereye ne kadar borçları olduğunu gösteriyor olmasındandır. Bilançoların öncelikli kullanım amacı harcamaları ve kazançları takip etmektir ancak bilançolar B2B şirket karlılığını tespit etmek açısından da önem taşımaktadır

  • Bilanço, B2B şirketlerin yeni yatırımlar yapmaya karar verdiklerinde içinde bulundukları durumu göstermeye yardım ederek karar verme süreçlerini etkilemektedir.
  • Bilanço, B2B işletmelerin belirli zamanlardaki mali durumlarının anlık olarak görüntülerine ulaşabilmeyi sağlamaktadır.
  • Bilanço, B2B işletmelerin mali durumları ile alakalı genel bir bakış açısı sağlamaktadır.
  • Bir B2B işletmenin işleri iyi gidiyorsa, yatırımcılar bilançoya bakarak yatırım yapabilecekleri karlı bir işinizin olup olmadığını görebilmektedir.
  • Bilanço, B2B işletmelerin sorunlarını teşhis edebilmelerine, finansal açıdan güçlü yönlerini belirlemelerine ve mali durumlarını takip edebilmelerine yardımcı olmaktadır.

B2B Alanında Bilanço Nasıl Hazırlanır?

B2B alanında bilanço hazırlanırken takip edilmesi gereken bazı adımlar yer almaktadır. Bu adımlar;

  • Raporlama yapılacak olan tarihin belirlenmesi,
  • Varlıkların raporlama tarihinden başlanarak tanımlanması,
  • Raporlama tarihinden başlanarak yükümlülüklerin belirlenmesi,
  • Hissedarların öz sermayelerinin hesaplanması,
  • Toplam varlıkların öz ve borç sermayeyle karşılaştırılmasının sağlanması,

Bilançonun temel görevi raporlama yapmaktır. Bu raporlamaların sürekli olarak ve üç ayda bir düzenlenmesi gerekmektedir. Bu nedenle sabit raporlama tarihleri belirlenmesi gerekmektedir. Raporlama dönemini belirleyebilmek bilançoları bir önceki dönemle karşılaştırabilmek için de önemli bir unsurdur.  Bilanço hazırlarken varlıkların sabit ve mevcut olarak iki ayrı kategoride düzenlenmeli ve her bir varlık, uygun kategorideki bir satır öğesi olacak şekilde temsil edilmesi gerekmektedir. Raporlama tarihinden başlanarak yükümlülükler belirlenmelidir. Sonraki adımda yatırımcılardan alınmış sermayelerin ve birikmiş olan kazançların rapora ilave edilmesi gerekmektedir.