B2B Alanında Fiyat Karşılaştırma Sitelerinin Önemi
18 Temmuz 2022
B2B Alanında Sosyal Medya Ajansı Seçerken Nelere Dikkat Edilmelidir?
20 Temmuz 2022

B2B Alanında İş Analizi Nedir ve Neden Önemlidir?

B2B Alanında İş Analizi Nedir ve Neden Önemlidir?

Her B2B markasının işlerini geliştirebilmek amacıyla belirli dönemlerde yapmış oldukları işleri analiz etmeleri gerekmektedir.  İş analizleri sayesinde işletmeler, iş planlarıyla ilgili sorunları ve gereksinimleri kolay bir biçimde kontrol edebilmektedir. Yani iş analizi ile B2B markaların işlerini ayrıntılı bir şekilde incelemeleri mümkün olabilmektedir.

İş Analizi Ne Demektir?

İş analizi, bir işin planında karşılaşılabilecek olan sorunların belirlenebilmesi ve sorunlara çözüm üretebilmesi veya iş planının gereksinimlerini analiz edilebilmesi amacıyla yapılan analizlerdir.

B2B markalar iş analizleri sayesinde işlerinin ne durumda olduğunu, işlerini geliştirmek için gereksinimlerini ve karşılaşacak oldukları problemlerin tespit edilebilmesi ve geliştirilebilmesi amacıyla kararlar alabilmektedir.

B2B Alanında İş Analizinin Önemleri Nelerdir?

İş analizi,  işletmelerde yapılacak olan veya yapılan işlerin sağlıklı, doğru ve etkili bir biçimde yapılabilip yapılamadığını gösteren çalışmalardır. İş analizleri genelde bilimsel yöntemlerden faydalanarak yapılmaktadır.

 • Gereksinimleri belirlemek,
 • Gereksinimleri karşılamak,
 • Sorunlara çözüm üretmek,
 • Objektif olan ölçümleme çalışmaları yapabilmek,
 • Başarıya ulaşabilmek,
 • İşin etkisini artırabilmek,

B2B İş analizleri için yapılan çalışmaların arasında yer almaktadır.

B2B İş Analizinde Kullanılan Yöntemler Hangileridir?

İş analistleri genelde B2B alanında iş analizi gerçekleştirirken birtakım bilimsel araştırma yöntemleri kullanarak hareket etmektedir.

 • Anket çalışmaları,
 • Mülakatlar,
 • Gözlemler,

Analistlerin iş gereksinimlerini incelemek, tanımlamak ve yönetim yapmak için kullandıkları tekniklerden bazılarıdır.

Anket: Herhangi bir konu hakkında bilgi toplamak ve kişilerin konuyla alakalı düşüncelerini ve duygularını anlayabilmek için soru listeleriyle bilgi topladıkları yöntem olarak bilinmektedir.

Mülakat: Araştırmanın yapılmış olduğu konuyla  alakalı bilgi edinebilmek için kişiler ile yüz yüze görüşülerek hazırlanmış olan soruların kişilere yöneltilmiş olduğu bilimsel yöntem olarak bilinmektedir.

Gözlem: Bilgiye ulaşabilmek amacıyla belirli kayıt yöntemleri ve takip metotlarıyla kişilerin dikkatli şekilde izlenmiş olduğu araştırma metoduna denilmektedir.

Anket, mülakat gözlem metotlarından,  B2B iş analistleri genel olarak anketler yardımıyla araştırmalarını yapmaktadır. Anketler kolay araştırma yöntemleri olarak biliniyor olsa da analiz süreçlerinde doğru bilgiye ulaşılabilmesini zorlaştırabildiğinden maliyetlerin artmasına sebep olabilmektedir.

Pek çok B2B firması bir araştırma yöntemini tercih ederek araştırmalarını yaparken, bazı firmalar birden çok araştırma yöntemi kullanmayı uygun görmektedir.

B2B İş Analizi Araçları Hangileridir?

B2B İş analizi aşamasında kullanılabilecek pek çok araç bulunmaktadır.  Her bir aracın kullanım alanı birbirinden değişiktir.

 • Visure,
 • IBM rational,
 • BPMN,
 • Advanseez,
 • LucidChart,

İş analizi araçlarından en fazla kullanılanlarıdır.

Visure: İş analizi araçlarından biri olup iş analizlerini kolaylaştırmaktadır. Sekiz değişik kalite göstergesine göre gereksinimleri yönetmek, izlemek ve tanımak için kullanılabilecek bir araç türüdür.

IBM Rational: Bu araç 1981 senesinde piyasaya sürülmüştür. Gereksinimleri yönetmek, tanımak ve izlemek için kullanılan araçlardandır.

BPMN: Grafiksel bir gösterim aracı olup genel olarak iş süreçlerinin belirlenmesinde tercih edilmektedir. İş süreçleri belirlenirken modellemeler yapmaya olanak sağlamaktadır.

Advensez: Ortak çalışma araçlarındandır. Yapılan stratejik planlamalarla verimliliğin artırılmasına yardımcı olmaktadır.

Lucid Chart: Verimliliği artırabilmek ve işbirliği yapmak amacıyla kullanılan iş analizi araçlarındandır.

İş Analizi Teknikleri Nelerdir?

İş analizi yapmak isteyen kişilerin kullanacağı bazı analiz yöntemleri bulunmaktadır. Her analiz tekniğinin amacı farklılık gösterebilmektedir.

İş analizi çalışma ve yöntemlerinden bazıları;

 • Pestle analizi,
 • Catwoe analizi,
 • Most analizi,

Pestle Analizi

İş analizi yapmak isteyen iş analistlerinin makro ve mikro faktörlerini tanımlamalarını ve değerlendirmelerini sağlayabilen bir analiz çeşididir. Genelde farklı ülke pazarında giriş yapabilmek ve pazarda satış yapabilecek işletmelerce kullanılabilen analiz yöntemidir.

Catwoe Analizi

Bu analizde genel olarak analistler, problemlere ve sorunlara odaklanmaktadır. Sorunlu sistemlerin çözümü için kullanılmaktadır. İşletmelerin istekleri için yaratmış oldukları kontrol listeleridir. Bu analiz ile markalar problemlerini tespit edebilmekte ve problemlere çözüm önerileri üretebilmektedir.

Most Analizi

Firmaların performanslarını geliştirebilmek ve mevcut konumlarını belirleyebilmek için kullanmış oldukları analiz yöntemidir.