B2B Sektöründe En Çok Tercih Edilen Ödeme Sistemleri
25 Ocak 2022
B2B Uzman Pazarlama Yöntemleri
27 Ocak 2022

Veri Odaklı Pazarlama Hakkında B2B Firmalarının Bilmesi Gerekenler

Veri Odaklı Pazarlama Hakkında B2B Firmalarının Bilmesi Gerekenler

Veri odaklı pazarlama, firmaların pazarlama ekiplerinin stratejilerini büyük verilerin analizine dayalı bir şekilde oluşturmaktır. Bu pazarlama sayesinde firmalar müşterilerinin beklentilerini ve eğilimlerini öğrenebilmekte ve artık pazarlama konusunda nokta atışı yapabilmektedir. Dolayısıyla da B2B firmaları profesyonel pazarlama faaliyetleri gösterebilmektedir. Veri odaklı pazarlamaya olan ilgi günümüzde geçmişe oranla daha fazladır. Fakat yine de veri odaklı pazarlama hakkında bilgi sahibi olmayan girişimciler de mevcuttur. Biz de bu yazımızda veri odaklı pazarlama hakkında B2B firmalarının bilmesi gerekenlerden bahsedeceğiz. Sizler de yazımızdan yararlanabilir ve veri odaklı pazarlama sayesinde büyük başarılara imzanızı atabilirsiniz.

Veri Odaklı Pazarlamanın Adımları Nelerdir?

Hangi Verilere İhtiyaç Duyulduğunun Saptanması

Veri odaklı pazarlamadan yararlanacak olan B2B firmalarının öncelik olarak hangi verilere ihtiyaç duyulduğunu saptaması gereklidir. Örneğin, kullanıcı profillerini toplamak isteyen firmaların tüketici verilerine ihtiyacı vardır. Satın alma yolunu ve müşteri yolculuğunu izlemek isteyen firmaların ise ilişkilendirme verilerine odaklanmasına ihtiyacı vardır.

Veri Kalitesi İhtiyacına Uygun Uygulama Seçilmesi

Veriye dayalı programı eksik veya yanlış verilere dayanan B2B firmaları, olumlu sonuçlara ulaşamamaktadır. Bu nedenle firmaların aynı bilgileri aynı formatta kaydedilmesini sağlayabilmek için departmanlar arasında politikalar uygulaması gereklidir. Bu noktada da veri kalitesi boyutlar dikkate alınmalıdır. Dikkate alınması gereken en önemli veri kalitesi boyutları ise şunlardır:

  • Kesin
  • Bütünlük
  • Kapsamlı
  • Geçerlilik
  • Zaman aralığı
  • Tutarlı

En Doğru Zamanın Belirlenmesi

B2B firmalarının kampanyalarını yürütebilmesi için en doğru zamanı belirlemesi gereklidir. Bunun için de firmalar doğru verilerden ve analizlerden yararlanmalıdır. Bu, müşterilere gönderilen mesajları kişiselleştirmek ve harcamaları optimize etmek için oldukça önemlidir. ‘Müşterilerin reklamlara en açık olan günün hangi saati veya haftanın hangi saatidir?’ sorusunun cevabını verilerle ulaşabileceği gibi doğru zamanı seçmede veriler etkili olacaktır.

Doğru Medya Kanallarının Tespit Edilmesi

Bir B2B firmasının öncelikli amacı, hedef kitlelerine bulundukları yerde ulaşmaktır. Y kuşağı için bu, televizyon ve sosyal medya araçlarıdır. X kuşağına göre ise dergi ve gazetelerin yanı sıra televizyon ve sosyal medya araçları olabilmektedir. Doğru medya kanallarını tesit eden B2B firmaları, gereksiz medya harcamasının önüne geçerek az parayla çok etkileşim alabilmektedir.

Veri Odaklı Pazarlamanın B2B Firmalarına Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

Doğru İçeriklerin Üretilmesine Olanak Sağlar

Veri odaklı pazarlama sayesinde B2B firmalarının tüketici verilerini değerlendirebilmesi mümkündür. Böylelikle firmalar hedef kitlenin etkileşim kurmayı tercih ettiği reklam öğeleri, görseller ve metinler gibi içerikler hakkında bilgiye ulaşabilmektedir. Dolayısıyla da hedef kitleye hitap eden ve onlara doğru mesajları veren içeriklerin üretilmesine olanak sağlamaktadır. Doğru içeriklerin üretilmesi, firmaların tüketiciler ile bağlantı kurabilmesi açısından oldukça önemlidir.

Kullanıcı Deneyimini Daha İyi Bir Hale Getirir

Veriye odaklı pazarlama, kullanıcı deneyimini daha iyi hale getirmek için derinlemesine tüketici profilleri kullanmaya odaklanmaktadır. Tüketicilerin kötü bir deneyim yaşayarak rakip firmaya gitmemesi için müşteri deneyimini iyileştirmek oldukça önemlidir. Bu noktada veriye odaklı pazarlama ilave kişiselleştirme sağlayarak olumlu kullanıcı deneyimleri ortaya koymaktadır. Böylelikle de tüketici ve B2B firması arasında güven bağları kuvvetlenerek firma, sadık müşteriler kazanabilmektedir.

Pazarlamacıların Analitik Düşünmesini Kolaylaştırır

Pazarlamada veri odaklı bir yaklaşım benimseyen B2B firmaları, ekiplerin daha bilinçli kararlar almasına olanak sağlamaktadır. Firmaların teoriler yerine gerçek dünyadaki kullanım örneklerine dayalı seçimler yapmasını mümkün kılmaktadır. Bunun yanı sıra veri odaklı pazarlama, tüketici satın alma kararlarının yol açabileceği duygusal değerlendirmeleri azaltmanın aksine rasyonel ve duygusal karar vermeyi dikkate alan bir çerçeve içerisinde kampanyaları dengelemeyi amaçlamaktadır.

Bütçe Optimizasyonuna Olanak Sağlar

Neredeyse tüm B2B firmalarının pazarlama departmanında çalışan ekip için reklam bütçelerinin nerede boşa harcandığını belirlemek oldukça zordur. Analitik araçlarla yönetilen veriye dayalı pazarlama, pazarlama ekiplerinin reklam bütçesinin hangi bölümünün dönüşümler veya marka bilinirliği üzerinde en büyük etkiye sahip olduğunu keşfetmesine olanak sağlamaktadır.