B2B E-ticarette Sanal Pos Komisyon Oranları Nelerdir
B2B E-ticarette Sanal Pos Komisyon Oranları Nelerdir?
10 Aralık 2022
B2B E-ticarette Online Satış Sitesi Kurabilmek İçin Bilinmesi Gereken Unsurlar
13 Aralık 2022

B2B Alanında Veri Analitiği Hakkında Bilinmesi Gerekenler

B2B alanında veri analitiği,  B2B işletmeleri içerisindeki belirli zorlukları ve sorunları çözebilmek için kullanılmakta olan bir iş zekâsı biçimidir. Veri analitiği, geçmişi anlamlandırmaya yardımcı olurken aynı zamanda gelecekteki davranışları ve eğilimleri tahmin edebilmeye yardımcı olmaktadır. Stratejilerin ve kararların varsayımlar üzerine kurulması yerine, verilere dayalı biçimde daha bilinçli seçimler yapılmasına yardımcı olmaktadır.  Veri analizleri, B2B işletmelerin somut veriler kazanabilmesi konusunda oldukça önemli rol oynamaktadır.

B2B Alanında Veri Analitiği Ne Demektir?

Zaman içerisinde B2B işletmelerde çok fazla miktarlarda veri toplanır, fakat ham hali ile bu veriler hiçbir anlam ifade etmemektedir. Veri analitiği bu süreçte devreye girmektedir. Veri analitiği tam olarak, anlamlı veri elde edebilmek amacıyla ham bilgilerin analiz edilmesi sürecidir. Daha sonra bu veriler iş kurallarının yönetilmesinde kullanılmaktadır. Veri analistleri, ham verileri çıkararak düzenlemekte ve analiz ederek anlaşılmaz durumdaki bilgileri anlaşılır ve tutarlı bilgilere dönüştürmektedir. Veri analistleri verileri yorumladıktan sonra bulgularını, B2B şirketlere bir sonraki adımlarının ne şekilde olması gerektiği ile alakalı tavsiyeler ya da öneriler şeklinde iletmektedir.

İlginizi Çekebilir: B2B İşletmeleri İçin Amazon Komisyon Oranları Nasıldır?

Veri analitiği, B2B işletmeler içerisinde görülebilen bazı zorluk ve sorunların çözülmesi amacıyla kullanılan iş zekâsı biçimi olarak düşünülebilir. Veri analitiği, geçmişi anlamlandırmayı sağlarken, gelecekteki davranış ve eğilimler hakkında tahminde bulunulmasına yardımcı olmaktadır. Veri analizleri sonucunda elde edilmiş olan veriler ile işletilen kuruluş ve işletmeler; endüstrileri, hedef kitleleri ve bir bütün olarak şirketleriyle ilgili konularda oldukça derinlemesine bir anlayış geliştirebilmektedir. Kısacası önceden plan yapabilmek ve kararlar alabilmek için daha donanımlı bir hele gelmeleri mümkün olabilmektedir.

Veri Analizi Türleri Nelerdir?

Veri analizinin; Açıklayıcı Analiz, Keşif Analizi ve Tahmine Dayalı Analiz gibi analitik türleri yer almaktadır.

  • Açıklayıcı Analitik

Açıklayıcı veya tanımlayıcı analitik, ilişkileri ve eğilimleri belirlemek amacıyla geçmiş ve mevcut verileri kullanma süreci olarak tanımlanabilmektedir. İlişkileri ve eğilimleri açıkladığı, fakat daha fazla derine inemediğinden bazı durumlarda en basit veri analizi türü olarak adlandırılabilmektedir. Tanımlayıcı analitik biraz daha erişilebilirdir ve genellikle B2B işletmelerin günlük olarak kullandıkları bir türdür. Google Charts gibi görselleştirme araçları ya da Microsoft Excel gibi temel istatistiklere bağlı yazılımlar bilgileri görsel anlamda görüntülemeye, ilişkileri ve değişkenler arasındaki eğilimleri belirlemeye, verileri araştırmaya yardımcı olabilmektedir. Tanımlayıcı analitik, özellikle zaman içerisindeki değişimleri iletebilmek için yararlı olup karar verebilmeyi yönlendirebilmek amacıyla daha fazla analiz için eğilimleri kullanmaktadır.

  • Keşif Veri Analizi

Keşif Veri Analizi; veri bilimcileri tarafından genellikle veri görselleştirme yöntemlerini kullanarak veri kümelerini analiz edebilmek ve araştırmak amacıyla temel özellikleri özetlemek için kullanılmaktadır. Veri bilimcilerin varsayımları kontrol edebilmesini,  bir hipotezi test edebilmesini, anormallikleri tespit edebilmesini veya kalıpları keşfedebilmesini kolaylaştırmaktadır.

Keşfedici veri analizi, hipotez testi veya resmi modelleme görevinin ötesinde ne tür verilerin ortaya çıkabileceğini görebilmek amacıyla kullanılmakta olup, veri seti değişkenleriyle bunlar arasındaki ilişkilerin daha kolay anlaşılabilmesin sağlamaktadır. Aynı zamanda, veri analizi için düşünülen istatistiklere bağlı tekniklerin uygun olup olmadığı konusunda yardımcı olmaktadır.

İlginizi Çekebilir: B2B Alanında Ticaret Yapmak İçin Dubai’de Nasıl Şirket Kurulabilir?

  • Tahmine Dayalı Analitik

Tahmine dayalı analitik, gelecekteki performans ve sonuçlar ile ilgili tahminler yapabilmek için modelleme ve istatistik tekniklerinin kullanımını ifade etmektedir. Tahmine dayalı analitik, bu kalıpların ortaya çıkabilme olasılığı olup olmadığı konusunu belirleyebilmek amacıyla geçmiş ve mevcut veri kalıplarına bakmaktadır. Bu durum, yatırımcıların ve B2B işletmelerin gelecekteki olası olaylardan faydalanmak için kaynakları nerede kullanabileceklerini ayarlamalarına imkân tanımaktadır.

Veri analitiği, B2B şirketlerin daha çok görünürlük elde edebilmelerine ve süreçleriyle hizmetlerine yönelik derin bir anlayış geliştirebilmelerine yardımcı olmaktadır. Müşteri sorunlarına ve müşteri deneyimlerine yönelik olarak B2B şirketlere ayrıntılı öngörüler sunabilmektedir. B2B şirketler, öngörüleri verilerin ötesine taşıyarak, bireyselleştirilmiş müşteri deneyimleri oluşturabilmektedir. Ayrıca operasyonları optimize ederek çalışanların üretkenliklerini artırabilmektedirler.