B2B Alanında Sepet Fiyatlandırma Ne Demektir?
1 Haziran 2022
B2B Firmalarının En Fazla Kullandığı 5 Rakip Analiz Aracı
3 Haziran 2022

B2B Alanında Marka Sloganı Yaratılırken Bilinmesi Gerekenler

B2B Alanında Marka Sloganı Yaratılırken Bilinmesi Gerekenler

Marka sloganı, B2B firmalarının kendi marka değerlerini oluşturabilmek için kullanmış oldukları mesajlara denilmektedir. Firmaların marka kimliğini yansıtan, özgün ve akılda kalıcı bir marka sloganı ortaya koyabilmeleri oldukça önemlidir. Bu nedenle göz önünde bulundurulması gerekli olan bazı unsurlar yer almaktadır. Bu doğrultulara uyularak yaratılacak marka sloganı, marka bilinirliğini ve marka değerini yükseltmeye yardımcı olmaktadır. Bu unsurlardan bazıları şunlardır:

Özgün Bir Marka Sloganı Ortaya Koyabilmek

B2B alanında marka sloganı yaratılmaya çalışılırken dikkat edilmesi gerekli olan unsurların başında marka sloganın özgün olması yer almaktadır. Özgün marka sloganı, bir firmayı rakip firmalardan ayırabilecek olan en önemeli özellik olarak bilinmektedir. Rakip firmalar arsından sıyrılarak ön planda çıkabilmek ve farklılaşmak için marka değeri oldukça önem taşımaktadır.

Marka sloganı yaratılırken rakip firmaların tercih etikleri sloganları analiz etmek oldukça önemli olmaktadır. Onların sloganlarının analiz edilmesi, ortaya daha önce kullanılmamış bir sloganın yaratılmasını ve özgün bir slogan ortaya çıkarılmasını kolaylaştırmaktadır. Hem böylece rakiplerin kullanmadığı bir sloganı ortaya koyarak marka değeri oluşturmak da mümkün olmaktadır.

Marka Sloganın Kısa ve Öz Olmasını Tercih Etmek

B2B alanında marka sloganı yaratmaya çalışırken bilinmesi gereken bir başka unsurda seçilecek olan marka sloganın kısa ve olmasıdır. Çünkü kısa ve akılda kalıcı sloganlar her zaman müşterilerin aklında daha kolay kalmaktadır. Uzun ve karmaşık bir yapıya sahip marka sloganları ne yazık ki alıcılar tarafından kısa sürede unutulduğundan akılda kalmamaktadır.

Genel olarak marka sloganı yaratılırken pek çok firmanın yanlış yaptığı bazı hususlar yer almaktadır bunlardan biri de çok uzun olan marka sloganlarının daha etkili olacağının düşünülüyor olmasıdır. Ancak bir markanın uzun bir slogan tercih etmesi etkileyiciliği ile ters orantılı olmaktadır. Bu nedenle firmaların slogan yaratırken önem göstermeleri gereken konu kısa ve öz bir slogan tercih etmektir.

Hedef Kitleye Yönelik Bir Slogan Hazırlayabilmek

B2B alanında oldukça önemli bir yeri olan hedef kitle, hizmet veya ürünlerin ne için ve kim için pazarlanacağına ait oluşturulmakta olan istatistiksel bilgilerdir. Markaların ilk olarak işe başlamadan önce yapmaları gereken hedef kitle analizlerini yapmaktır. Hedef kitle analizlerinin önceden yapılması, hangi ürünlerin satışa sunulacağını, hizmet ve ürünlerin nasıl ön plana çıkarılacağını ve ne şekilde bir iletişim dili kullanılması gerektiğini belirlemede oldukça önemli bir rol oynamaktadır.

Marka sloganı yaratılmaya çalışırken sloganın hedef kitleye yönelik olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.  Bu şekilde markaların satacak oldukları hizmet veya ürünleri; kimlerin satın alacağını ve hangi yaş aralığındaki tüketicilere hitap edebileceklerini bilme imkânı olmaktadır.

Sloganın Marka Kimliğini Yansıttığından Emin Olmak

B2B alanında yer alan firmaların marka kimliklerini yansıtabilmeleri müşterilerin sadece bir ürün satın almalarını sağlamaz aynı zamanda marka tarafından satılmakta olan ürünlerin hikâyelerinin de satın alınmasına olanak sağlamaktadır. Bu da sadık müşteriler kazanılabilmesi için oldukça büyük bir adım olarak görülmektedir.

B2B markalarının, yaratmış oldukları marka sloganları ile doğrudan marka kimliklerini yansıtabilmeleri oldukça önemlidir. Bu nedenle yaratılacak marka sloganının marka kimliği ile uyumlu olup olmadığına özen gösterilmesi gerekmektedir. Ancak bu şekilde müşterilerin aklında kalıcı olmak mümkündür.

Uzun Vadeli Düşünülerek Marka Sloganı Yaratabilmek

B2B alanında pek çok marka, marka sloganı yaratmaya çalışırken çok uzun süreli düşünmemektedir. Bu da firmaların hata yapabilmesine neden olmaktadır. Oysaki marka sloganı yaratılırken uzun süreli düşünülmesi gerekmektedir. Çünkü markalar yaratmış oldukları sloganı oldukça uzun süre kullanmayı tercih etmektedir. bu sebeple marka sloganı yaratılırken markaların, marka imajını doğrudan yansıtabilecek, geleceğe yönelik de hitap edebilecek ve uzun yıllar insanların aklında kalabilecek bir slogan yaratmaya çalışmaları gerekmektedir.  Geleceğe yönelik olmayan, akılda kalıcılığı bulunmayan marka sloganı yaratılmasının tercih edilmesi, sürekli marka sloganı yenilenmesini gerektireceğinden hem maddi kayıplara hem de zaman kaybına neden olabilmektedir.