3 Şubat 2023
brand lift

B2B Alanında Brand Lift ile Video Reklam Başarıları Nasıl Ölçülür?

Reklamlar, tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarını etkileyen, algılarını yönlendirebilen ve geçmişten günümüze kadar gelmiş olan pazarlama araçlarındandır. B2B Alanında da Brand Lift, reklamların tüketicilerin davranış ve algılarını nasıl değiştirerek şekillendirdiğini ölçümleyebilmenin bir yoludur. Brand Lift Ne Demektir? Brand Lift, reklamların tüketicilerin algılarını ve davranışlarını ne şekilde değiştirerek şekillendirebildiğinin ölçümlenmesidir. Reklam aracılığı ile tüketiciler ile B2B markaları etkileşime girmektedir. Bu etkileşim gerçekleştikten sonra  […]