B2B Firmalarını Sevgililer Günü Kampanyalarında Başarıya Götürecek Reklam Çalışmaları
22 Ocak 2022
B2B Sektöründe En Çok Tercih Edilen Ödeme Sistemleri
25 Ocak 2022

B2B’de Pazarlama ve Halkla İlişkiler Arasındaki İlişki Nedir?

B2B’de Pazarlama ve Halkla İlişkiler Arasındaki İlişki Nedir?

B2B sektöründeki pazarlama ve halkla ilişkiler kavramları çoğu zaman birbiriyle karıştırılmaktadır. Fakat aslına bakıldığında gelişen ve değişen dünya ile pazarlama ve halkla ilişkiler kavramları birbirinden farklılaşmaktadır. Bu iki kavramın benzer yönlerinin dışında, kavramları birbirinden ayıran farklı bakış açıları ve farklı yönleri de mevcuttur. Bizde bu yazımızda B2B’de pazarlama ve halkla ilişkiler arasındaki ilişkiyi, benzer ve farklı yönlerini ele alacağız. Sizler de yazımızdan yararlanabilir ve pazarlama ve halkla ilişkiler hakkında merak ettiklerinize cevap bulabilirsiniz.

Pazarlama Nedir?

Pazarlama; firmaların ürün ve hizmetlerinin satışını yapabilmesi için gerçekleştirdiği faaliyetlerin tümüdür. Ürünlerin tüketicilere veya diğer firmalara reklam, satış yoluyla teslimatını içermektedir. Günümüzden B2B ile yapılan ticaretin artmasıyla birlikte geleneksel pazarlamanın yerini dijital pazarlama almaktadır.

Pazarlama, günümüz B2B dünyasında oldukça önemlidir. Çünkü ürünleri ve hizmetleri stratejik olarak hedef kitleye ulaştırmanın kilit noktasıdır. B2B firmalarını markalaşmasına önemli katkılar sunmaktadır. Bunun yanı sıra da pazarlama kavramı, firmaların hedef kitlelerine ulaşmasını kolaylaştırmaktadır.

Halkla İlişkiler Nedir?

Halkla ilişkiler, firmaların itibarını arttırmak için yapılan medya stratejileridir. Büyük, orta ve küçük ölçekteki firmalar fark etmeksizin her ölçekteki firma için halkla ilişkiler oldukça önemlidir. Doğru tutum ve araçlarla PR çalışmaları her firmanın ihtiyacı olarak bilinmektedir.

Halkla ilişkiler, sürekli ve örgütlenmiş bir yönetim fonksiyonudur. Bu yönetim fonksiyonu, bir B2B firmasının bağlantı kurduğu ya da kurabileceği kimselere karşı itibar kazanma yollarını kapsamaktadır. Halkla ilişkilerin temelini; ikna, retorik ve algı kavramları meydana getirmektedir.

Halkla İlişkiler Pazarlama Faaliyetlerinde Nasıl Bir Rol Oynar?

Halkla ilişkiler, pazarlama faaliyetleriyle entegre bir şekilde çalışmaktadır. Bu iki kavramın entegre biçimde çalışabilmesi için firma haberlerini duyurma, lansman ürünlerini gösterme ve sosyal sorumluluk çalışmalarını yürütme gibi çalışmalar pazarlama faaliyeti olarak düşünülmektedir.

B2B firmalarının maksimum görünürlük elde edebilmesi ve pazarlama yatırımlarının getirisini arttırabilmek için halkla ilişkiler çalışmaları aşağıdaki alanlarda uygulanmalıdır:

Mesaj geliştirme: Pazarlamada mesaj geliştirmek ve belirli bir dil üzerine faaliyet yürütmek oldukça önemlidir. Halkla ilişkiler ise önemli mesajların farklı bir kitleye etkili bir şekilde iletilmesinde yararlanılmaktadır.

İçerik pazarlama stratejileri: İçerik pazarlama stratejilerinin geliştirilmesinde halkla ilişkilerin rolü oldukça büyüktür. Halkla ilişkiler içeriklerinin dağıtılmasına ve farkındalık oluşturulmasına yardımcı olmaktadır.

Müşteri ilişkilerinin kurulması: Halkla ilişkilerin temel bir ilkesi, müşteri ilişkileri kurmaktan ve beslemekten geçmektedir. Müşteri ilişkilerini kurulması firmanın hikayesini ele almak açısından oldukça önemlidir.

Pazarlama ve Halkla İlişkiler Arasındaki Benzerlikler Nelerdir?

Pazarlama ve halkla ilişkiler birbirinden farklı iki kavramdır. Fakat bu iki kavramın çoğu kişi tarafından karıştırılma sebebi, pek çok benzerlikleri olmasıdır. Pazarlama ve halkla ilişkiler arasındaki benzerlikler şunlardır:

Sosyal medya yönetimi: Ürün, hizmet ve kampanyaların pazarlandığı bir platform olan sosyal medya, tüketicilerin B2B firmaları le doğrudan bağlantı kurmasını sağlamaktadır.

Medya analitiği: Genellikle pazarlamaya özgü bir uygulama olarak kabul edilen medya analitiği, medya kampanyalarının ve girişimlerinin etkisini ölmek için kullanılan bir sorumluluktur.

Yaratıcı mesaj dili: Pazarlama ve halkla ilişkilerin hedef kitlesi birbirinden farklıdır. Fakat her iki alanda da hedef kitleye yaratıcı bir mesaj dili ve içeriğiyle hitap etmek bu iki kavramın benzerliğini ortayaçıkarmaktadır.

Pazarlama ve Halkla İlişkiler Arasındaki Farklar Nelerdir?

Pazarlama ve halkla ilişkiler her ne kadar birbiriyle karıştırılan iki kavram olsa da farklı bakış açıları ve farklı yönleri de mevcuttur. Pazarlama ve halkla ilişkiler arasındaki farklar şunlardır:

  • Pazarlamanın temel görevi ürün farkındalığı yaratarak hedef kitleye önemli mesajlar iletmektir. Halkla ilişkilerin teme görevi ise toplumda firma ve markaya yönelik pozitif algı yaratmaktır.
  • Pazarlama alanın ürün promosyonu yapılırken halkla ilişkilerde ise firmanın promosyonu yapılmaktadır.
  • Pazarlama ürün ve hizmeti satmayı amaçlarken halkla ilişkiler ise markayı satmayı amaçlamaktır.
  • Pazarlamacılar ürün ve hizmetlerin hangi fiyatlardan satılmasını gerektiğini düşünmektedir. Halkla ilişkiler uzmanları ise firmanın fiyatlandırma stratejileri başta olmak üzere tüm pazarlama faaliyetlerinin topum nezdindeki algısını araştırmaktadır.