B2B Sitesi İçin Etkileyici Bir İsim Ortaya Koyarken Göz Önünde Bulundurulması Gerekenler
15 Aralık 2021
B2B’de Etkili ve Akılda Kalıcı Marka İsmi Nasıl Bulunur?
20 Aralık 2021

B2B’de Marka İmajı ve Marka Kimliği Oluşturma Rehberi

B2B’de Marka İmajı ve Marka Kimliği Oluşturma Rehberi

B2B firmalarının kalıcılığına ve devamlılığına hizmet eden en temel kavramlardan biri markadır. Firmalar varlıklarını uzun yıllar sürdürebilmek ve sektör içerisinde kalıcı olabilmek için bir marka algısı ortaya koymak için sağlam bir marka imajı yaratmak durumundadır. Bu noktada B2B firmalarının bilmesi gerekenler vardır. Biz de bu yazımızda B2B firmalarına marka imajı ve marka kimliği oluşturma konusunda rehberlik edeceğiz. Sizler de yazımızdan yararlanabilir ve tüketicilerin gözünde olumlu bir marka algısı yaratabilirsiniz.

B2B Firmaları Neden Marka Olmalıdır?

Marka olmak, B2B firmalarının geleceği için oldukça önemlidir. Tüketicilerin ürünün ömrü ve bulunabilirliği hakkında firmaların marka haline gelmesi gereklidir. Böylelikle tüketicilerin markayı belirli bir ürünle tam olarak ilişkilendirmeyi mümkün kılmaktadır.

B2B firmaları marka haline gelerek pek çok avantaja sahip olabilmektedir. Bu avantajlardan bazıları şunlardır:

 • Marka haline gelmek, müşterilerin algısını etkilemektedir.
 • Yeni müşterilere ulaşma imkanı sunmaktadır.
 • Yeni iş ilişkileri kurulmasına olanak sağlamaktadır.
 • Firma işi başarıyı büyük ölçüde arttırmaktadır.
 • Pazarda güven oluşturmaktadır.
 • Reklam ve pazarlama çalışmalarını desteklemektedir.

Marka İmajı Nedir?

Marka imajı, tüketicilerin bir marka hakkındaki düşüncelerini, izlenimlerini, fikirlerini ve markaya karşı hislerini anlatan bir kavramdır. Diğer bir deyişle ise marka imajı, tüketicilerin markanın kimliğini nasıl algıladıkları ve yorumladıklarıdır. Marka imajının başlıca özellikleri ise şunladır:

 • Marka imajı, alıcı veya tüketici tarafından algılanan bir tutumdur.
 • Yalnızca tüketici için değil pazarın da nasıl algılandığıyla alakalıdır.
 • Firmanın oluşturduğu marka algısı marka mesajı olarak ortaya çıkmaktadır.
 • Marka imajını o markayla etkileşime giren tüketiciler meydana getirmektedir.
 • Söylemler ve görüşler üzerine kuruludur.
 • Farklı değişkenlere göre olumlu veya olumsuz olarak değişebilmektedir.

B2B Firmaları İçin Marka İmajının Önemi Nedir?

Marka imajı, tüketicilerin ürün satın aldıktan sonra oluşan objektif ve duygusal geri bildirimidir. Müşterilerin markadan anladıkları ve onu çevresine aktardıkları değerler olarak da tanımlanabilmektedir. B2B firmaları stratejik hareket ederek olumlu bir marka imajı ortaya koyabilmektedir. Böylelikle iyi niyetini belirterek marka değerini arttırmaktadır. Tüketicilerin markayı çevresindeki kişilere tanıtmasına yardımcı olmaktadır. Bunun yanı sıra da B2B firmaların pek çok avantaj sağlamaktadır. Marka imajının B2B firmalarına sağladığı avantajlar şunladır:

 • Tüketiciler üzerinde olumu bir marka izlenimi oluşturmaktadır.
 • Hedef kitlenin dikkatini çekmede ve hedef kitleye ulaşmada etkilidir.
 • Müşteriler ile olan bağı güçlendirmektedir.
 • Sadık müşteriler kazandırmaktadır.
 • İyi bir müşteri deneyimi ortaya koymaya olanak sağlamaktadır.
 • Rakip firmalar arasında öne çıkmayı mümkün kılmaktadır.
 • Tüketicilerin satın alma kararlarını olumlu bir şekilde etkilemekte ve onları harekete geçirmektedir.
 • Markaya olan güveni arttırmaktadır.

Marka Kimliği Nedir?

Marka kimliği, tüketicilerin zihninde markayı tanımlayan ve firmaların oluşturduğu unsurlar bütünü olan bir kavramdır. Renk, tasarım, logo gibi unsurlar marka kimliğini meydana getirmektedir. Marka kimliği, marka imajıyla karıştırılsa da aslında birbirinden farklı kavramlardır. Marka kimliği, logoyu tasarlamaktadır. Ürün promosyonlarında ise renk, şekil ve diğer görsel unsurları kullanmaktadır. Marka kimliğinin başlıca özellikleri ise şunlardır:

 • Marka kimliği firma kaynaklarından beslenmektedir.
 • Firmaların vizyon, misyon ve hedeflerini göstermektedir.
 • Firmalar kendilerine ‘biz kimiz’ sorusunu ileterek marka kimliklerini oluşturmaktadır.
 • Marka kimliği oluşturma sürecinde stratejik ve somut unsurlarla hareket etmektedir.
 • Logo, tasarım, şekil, renk ve görsel gibi unsurlardan meydana gelmektedir.

Marka Kişiliği Nedir?

Bir markanın konuşma ve davranış biçimi, marka kişiliği olarak tanımlanmaktadır. Diğer bir deyişle ise marka kişiliği, markaya kişilik özellikleri katmaktır. Marka kişiliği, markaların farklılaşmasına ve hedef kitle tarafından dikkat çekmesine olanak sağlamaktadır. Hedef kitleye dokunmak ve uzun yıllar sürekliği sağlamak açısından oldukça önemlidir. Marka imajından ve marka kimliğinden beslenerek ortaya çıkmaktadır. Marka kişiliği, tüketicilerin markayla ilgili tüm deneyimlerinin sonucudur. Markanın duygusal çağrışımlarını göstermektedir. Eğer marka imajı kapsamlı bir markaysa, marka kişiliği kapsamlı markanın duygusal karakterini ve tüketicilerin zihninde çağırışımlar yaratan yönü olduğunu söylemek mümkündür.