Dinamik Fiyatlandırma Stratejileri B2B’ye Nasıl Uyarlanır?
2 Eylül 2021
B2B’de Kullanıcıları Satın Almaya İkna Etmenin 6 Yolu
4 Eylül 2021

B2B’de Gizlilik Politikası Hakkında Bilinmesi Gereken Her Şey

B2B’de Gizlilik Politikası Hakkında Bilinmesi Gereken Her Şey

İngilizce tabirle Privacy Policy anlamına gelen gizlilik politikası, bir firmanın veya web sitesinin bir ziyaretçisi hakkında bilgi toplama ve yayınlaması politikasını beyan etmek için oluşturulan bir tür şirket politikasıdır. Diğer bir tanımla ise gizlilik politikası, kullanıcı verilerini yönetme yaklaşımını özetleyen yasal bir belgedir. Gizlilik politikası ile firmalar hangi verileri topladığı, nasıl kullandığı ve nerede sakladığı gibi soruları açıklığa kavuşturmaktadır. Peki, gizlilik politikasının B2B’deki yeri nedir? Neden gereklidir? Gelin bu sorulara ve daha fazlasına yazımız üzerinden cevap arayalım.

B2B’de Gizlilik Politikasının Yeri Nedir?

B2B’de kişisel verilerin işlenmesi, kullanılması ya da saklanması gibi konularda tüketiciye yapılan bildirim gizlilik politikası ya da gizlilik sözleşmesi olarak bilinmektedir. Güven kavramı ve tüketici haklarının korunması B2B dünyasında oldukça önemlidir. Bu noktada tüketicilerin gizlilik güvencesini gizlilik politikası ile teminat altına alabilmek mümkündür. B2B firmaları alışveriş esnasında tüketicilerin pek çok bilgisini işlemektedir. Çerezler ve bazı teknolojiler de bu işlevi yerine getirmektedir. Bu nedenle çerez politikasının gizlilik politikası ile iç içe olduğunu söyleyebiliriz.

Gizlilik Politikası Neden Gereklidir?

Bir web sitesine, B2B sitesine ya da mobil uygulamaya sahip firmaların yasalar çerçevesinde faaliyet gösterebilmesi için bir gizlilik politikası oluşturması gereklidir. Bir tür şirket politikası olan gizlilik politikası; kullanıcılardan hangi kişisel bilgilerin toplandığını, bilgileri nasıl topladığını ve bunları nasıl kullandığını belirtmektedir. Aynı zamanda da bilgilerin üçüncü bir şahısla paylaşılıp paylaşılmadığını göstermektedir. Gizlilik politikası ile kullanıcıların haklarının güvence altına alındığının teminatını verebilmek mümkündür. Böylelikle kullanıcıların güvenini kısa süre içerisinde kazanabilir ve firmanızdan alışveriş yapmalarını sağlayabilirsiniz.

B2B Gizlilik Politikasında Yer Alması Gereken Bilgiler Nelerdir?

B2B gizlilik politikası içeriğinde yer alması gereken önemli bilgiler şunlardır:

 • Tüketicilerin kişisel bilgilerinin işlendiği bilgisi
 • İşlenen bilgilerin ne şekilde kullanılacağı
 • Verilerin toplanma şekli
 • Verilerin saklanma süresi
 • Verilerin nasıl işleneceği
 • Verilerin ne zaman silineceği

B2B’de Gizlilik Politikası Oluştururken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir?

B2B’de gizlilik politikası oluşturma sürecinde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar şunlardır:

 • Gizlilik politikasında karmaşık bir dil kullanmak yerine anlaşılır, sade ve yalın bir dil kullanılmalıdır.
 • Gizlilik politikasının kurumsal şeffaflığı ve güvenliği ön plana çıkardığından emin olunmalıdır.
 • Kullanıcılardan bilgi toplayabilecek üçüncü taraflar belirlenmelidir.
 • Üçüncü tarafların gizlilik gereksinimlerine uyduğunun üzerinde durulmalıdır.
 • B2B firmalarının yetki alanlarını belirlemesi gereklidir.
 • Kullanıcılara kişisel bilgilerini veritabanından güncelleme, kaldırma ya da aktarma gibi fırsatlar sunulmalıdır.
 • Bilgi toplama gereksinimleri ve uygulamaları gözden geçirilmelidir.
 • Firmaların web sitelerinde kullanıcıların hem doğrudan hem de dolaylı olarak kişisel bilgi toplandığının kapsamlı bir listesi oluşturulmalıdır.

B2B’de Gizlilik Politikası Örneği Nasıldır?

B2B gizlilik politikasının kullanıcıların kişisel, iletişim, adres ve ödeme bilgilerini kapsaması gereklidir. Bu bilgilerin hangi firma tarafından işleneceği ve saklanacağı kullanıcılara bildirilmelidir. Aynı zamanda gizlilik politikasının alışveriş esnasında kullanıcıların onayına sunulacağının bilgisi de verilmelidir. B2B firmalarının kullanıcıların hangi verilerini topladığını ve bu verileri saklama süreleri hakkında bilgiler verilmelidir. Bunlara ek olarak B2B gizlilik politikasında bazı önemli maddelere yer verilmesi gereklidir. Bu maddeler şunlardır:

 • E-posta güvenliği
 • Kredi ve banka kartı bilgilerinin saklanması ve güvenliği
 • İletişim bilgilerinin saklanması
 • Safari çerez kullanımı hakkında bilgiler

B2B Gizlilik Politikası Kullanıcılara Hangi Hakları Sunmaktadır?

B2B web siteleri ile alışverişlerini gerçekleştiren kullanıcıların hakları yasalar ile güvence altına alınmaktadır. B2B gizlilik politikasının kullanıcılara sunduğu haklar aşağıdaki gibidir:

 • Kişisel verileri hakkında bilgi talep etme hakkı
 • Tüketicilerin kişisel verilen işlenip işlenmediğini bilme hakkı
 • Tüketicilerin kişisel bilgilerin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme hakkı
 • Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin bilinmesi hakkı
 • Tüketicilerin kişisel verilerinin silinmesini isteme hakkı
 • Eksik ya da yanlış işlenen bilgilerin düzeltilmesinin istenmesi hakkı

Yasalara uygun olmadan işlenen verilere karşı hak talep etme hakkı