B2B İçin Sosyal Medya Uzmanlığı Nedir?
6 Mayıs 2021
B2B’de Spam Mail Hakkında Bilinmesi Gereken Her Şey
8 Temmuz 2021

B2B’de Gelir Tablosu Hazırlarken Bilinmesi Gerekenler

B2B’de Gelir Tablosu Hazırlarken Bilinmesi Gerekenler

Gelir tablosu, B2B sektöründe hizmet veren her firma için oldukça önemli olan bir tablodur. Bu tablo, uzun ya da kısa vadede yapılacak olan finansal planlamalar için yol göstericidir. Aynı zamanda da firmalara büyüme ve gelişme anlamında yardımcı olmaktadır. Gelir tablosu hazırlanırken mutlaka bilinmesi gereken noktalar vardır. Biz de bu yazımızda Gelir tablosu hazırlayan B2B firmalarının bilmesi gerekenlerden bahsedeceğiz. Sizler de yazımızdan yararlanarak B2B firmanızın finansal durumuna net bir şekilde ulaşabilirsiniz.

Gelir Tablosu Nedir?

Gelir tablosu; firmaların belirlenen zaman aralığında kazanılan tüm gelirlerin, ödenen tüm maliyetlerin ve diğer gider kalemlerinin bir arada gösterilmesine ek olarak tüm bu işlemlerin sonucunda firmanın elde ettiği net kar ve net zarar oranını ortaya koyan tablodur. Özet bir tanımla ise gelir tablosu, gelir gider hesabı ya da kar zarar hesabıdır.

Gelir tablosu; finansal tablolar uyarınca, tek bir nizam formlar şeklinde hazırlanmaktadır. Gelir tablosunun anlaşılır ve kolay karşılaştırılabilen bir düzende hazırlanması gereklidir. Bunun için de rapor tipi ve hesap tipi olmak üzere iki farklı biçimden yararlanılmaktadır. Fakat her iki biçiminde finansal analize uygun olması gereklidir.

Gelir tablosu hazırlanırken devamlılık arz eden ve arz etmeyen gelirler ve giderler, normal gelirler ve karlar, olağan zararlar ve giderler, normal dışı gelirler ve karlar, normal dışı gider ve zararlar olarak ayrı ayrı gruplandırılabilmektedir. Böylelikle kolaylıkla gelir tablosu ortaya çıkabilmektedir. Ancak maliyet giderleri farklı bir grupta incelenmektedir. Ederi olmayan kalemler ise gelir tablosunda yer almamaktadır.

Gelir Tablosunun Önemli Özellikleri Nelerdir?

Belirli bir zaman aralığında firmaların kazandığı paranın, ödediği gelirlerin, net kar ve net zararların hesaplanmasına olanak sağlayan gelir tablosunun belli başlı özellikleri mevcuttur. Bu özellikler şunlardır:

 • Gelir tablosu belirli bir zaman aralığına göre hazırlanmaktadır.
 • Firmanın gerçekleştirdiği faaliyet detaylarını içeriğinde barındırmaktadır.
 • Hesap tipi ve rapor tipi olmak üzere iki farklı biçimde hazırlanabilmektedir.
 • Olağan ve olağandışı gelirler ayrı kalem şeklinde bildirilmektedir.
 • Olağan ve olağandışı giderleri kapsamaktadır.

B2B Firmalarının Bilmesi Gereken Gelir Tablosu İlkeleri Nelerdir?

Gelir tablosu, B2B firmalarının mali durumunu açık ve net bir şekilde gözler önüne seren bir tablodur. Bu tablo hazırlanırken B2B firmalarının bilmesi ve bağlı kalması gereken önemli ilkeler mevcuttur. Gelir tablosunun ilkeleri şunlardır:

 • Belirlenen zaman aralığında gerçekleşen faaliyetlerin getirisini görebilmek için zaman aralığının başlangıcında ve sonunda hesap kesimi yapılmalıdır.
 • Gerçekleştirilmemiş satışlar, elde edilmemiş kar ve gelirler gerçekleşmiş gibi gösterilmemelidir.
 • Gerçekleştirilen satış, gelir ve kar miktarları gerçeğinden farklı olarak daha az ya da daha fazla yansıtılmamalıdır.
 • Maddi olan veya olmayan varlıklar ile tükenebilecek varlıklara uygun bir tükenme payı ayrılmalıdır.
 • Belirlenen zaman aralığında gerçekleştirilen satışlar ve gelir kalemleri ile bu satışların maliyet giderleri karıştırılmamalıdır.
 • Belirlenen zaman aralığının başında ve sonunda maliyetler ve giderler olduğu gibi gösterilmelidir.
 • Alacak, borç ve stoklarda hesap kesiminin doğruluğuna bakılarak giderlerin gerçekçi sonucu göz önünde bulundurulmalıdır.
 • Kar ve zararların tümü, geçmiş zaman aralığındaki gelir tablolarında değişiklik yapmaya gidilecek kadar büyük değilse, çeşitli kalemler belirlenen zaman aralığında yer almalıdır.

B2B Firmaları İçin Gelir Tablosu Nasıl Hazırlanır?

B2B firmaları mali durumlarının net bir şekilde görülmesi için gelir tablosun hazırlaması gereklidir. Bunun için de gelir tablosu ilkeleri göz önünde bulundurulmalıdır. Gelir tablosu hazırlarken firmanın bir yıl içerisinde kazandığı gelirle 6 rakamı ile başlayan gelir hesabı/alacak kısmında belirtilmelidir. Firmanın bir yıl içerisindeki giderleri ise 7 rakamı ile başlayan gider hesabı/borç kısmına eklenmelidir.

B2B firmalarının ana faaliyetinden kazanılan gelire ek olarak devamlılığı olan ve olmayan faaliyet gelirleri ile olağandışı gelirler gelir tablosunda yer almalıdır. Ana faaliyet alanında harcanan giderler ile devamlılığı olan, normal faaliyetler için yapılan harcamalar ayrı ayrı gruplandırılmalıdır.