2021 Yılında B2B’de En Çok Satılması Beklenen 7 Ürün
2 Mart 2021
B2B’de Yapılmaması Gereken Hatalar
4 Mart 2021

B2B’de Fatura Rehberi

B2B’de Fatura Rehberi

Fatura; satıcı tarafından alıcı adına düzenlenen, yapılan ürün ve hizmet satışını yasal hale getiren, satış hakkında detaylı bilgiler içeren, zorunlu olarak düzenlenmesi gereken bir belgedir. B2B’de alıcı ya da satıcı farketmeksizin hangi tarafta olursanız olun sürekli göz önünde olan bu belgenin amacını, içeriğini ve türleri arasındaki farkı bilmek oldukça önemlidir. Biz de bu yazımızda B2B’de fatura konusunda sizlere rehberlik edeceğiz.

Fatura Türleri Nelerdir?

B2B’de gerçekleşen alım-satım sonrasında fatura kesmek yasal bir yükümlülüktür. Birçok farklı fatura türleri mevcuttur. Fatura türleri işlem amacına, vergilendirmeye, ödeme zamanına ve gönderin yöntemine göre gruplandırılmaktadır. Bu noktada önemli olan hangi fatura türünün kesilmesi gerektiğinin bilinmesidir.

Satış Faturası

Satış faturası, satılan ürün ve hizmet karşılığında düzenlenen fatura türüdür. İçeriğinde ürün ve hizmetin tüm detaylarına yer verilmektedir. Satış faturasını kendi içerisinde ikiye ayıran bir detay mevcuttur. Bu detay da peşin ödeme mi yoksa vadeli ödeme mi yapılacağıdır. Peşin ödemelerde alt kısım imzalanmakta, kaşelenmektedir. Vadeli ödemelerde ise imza ve kaşe üst kısımda yer almaktadır.

Satış faturasında mutlaka olması gereken bilgiler vardır. Bunlar;

 • Satılan ürün veya hizmetin adı, türü, birim fiyatı, miktarı ve toplam satış tutarı
 • Satılan ürünün irsaliye numarası ve alıcıya teslim tarihi
 • Faturanın seri ve sıra numarası ile düzenlenme tarihi
 • Alıcının adı ve unvanı, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası, adresi bilgisi
 • Satıcının adı veya unvanı, mevcutsa bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası, adres bilgileridir.

İrsaliyeli Fatura

Satış faturası ve sevk irsaliyesi değeri taşıyan belgeye irsaliyeli fatura denir. Sevk irsaliyesi; alıcı, satıcı ve ürün hakkında bilgiler içeren, satıcının alıcıya gönderdiği ürünler için hazırlanan bir belgedir.

İrsaliyeli faturada olması gereken bilgiler ise;

 • ‘İrsaliyeli Fatura’ ibaresi
 • Müteselsil sıra ve seri numarası
 • Faturanın düzenlenme tarihi ve saati

Düzenleyenin adı ve mevcutsa ticaret unvanı, adres bilgileri, imzası, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası

 • Ürünün gönderildiği kişi ve adres bilgileri, mevcutsa bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarasıdır.

İade Faturası

Alıcı, belirli bir zaman dilimi içerisinde ürünü iade etme hakkında sahiptir. Belirlenen süre zarfında alıcının satın aldığı ürün veya hizmeti iade etmesi durumunda düzenlenen yasal belgeye iade faturası denmektedir. İade faturasında olması gereken bilgiler;

 • ‘İade Faturası’ ibaresi
 • İade edilen ürünün adı, kategorisi, birim fiyatı, miktarı ve toplam satış tutarı
 • Satış faturasının numarası ve tarihi

Proforma Fatura

Proforma fatura, alıcıya düzenlenecek olan faturanın mali yükümlülüğü bulunmayan, göstermelik bir fatura türüdür. Bu faturada bulunması gereken bilgiler;

 • ‘Proforma Fatura’ ibaresi
 • Ürün veya hizmetin adı, türü, birim miktarı, fiyatı ve toplam satış tutarı
 • Düzenleyen kişinin adı, unvanı ve adres bilgileri
 • Adına düzenlenen kişinin adı, unvanı ve adres bilgileri
 • Düzenleme tarihi ve düzenleyenin imzası

B2B’de Hangi Faturalar Kullanılabilir?

B2B sektöründe hizmet veriyor olsanız da pek çok konuda fiziksel firmalar ile aynı mevzuata tabi tutulduğunuzu bilmeniz gereklidir. Dolayısıyla satış, irsaliyeli ve iade fatura türleri hakkında ilginiz bulunmaktadır. Bunların yanı sıra ticaretin B2B’ye taşınmasıyla ortaya çıkan e-fatura ve e-arşiv fatura türlerini de kullanmak zorunda olduğunuzu bilmelisiniz.

E-Fatura

Faturanın elektronik ortamda düzenlenmiş haline e-fatura denir. İki B2B firması arasındaki ticari işlemler için kesilen bir belgedir. GİB (Gelir İdaresi Başkanlığı) tarafından yönetilen bu belgenin amacı; alıcı ile satıcı arasında karşılıklı güven duygusunun oluşması, zaman ve bütçe tasarrufunun sağlanmasıdır. E-fatura uygulaması ile faturanın kaybolması, teslimatının uzaması gibi aksiliklerin de önüne geçilmektedir.

E-Arşiv Faturası

E-arşiv faturası, elektronik fatura uygulaması kapsamı dışında kalan kişi ve firma arasındaki kağıt fatura işlemleri ve saklanmasının elektronik ortamda yapıldığı fatura türüdür. Bu fatura türünün mükellef tarafından muhafaza edilmesi ve belirli aralıklarla GİB’e gönderilmesi gereklidir. Ancak faturaların alıcıya gönderilmesi zorunlu değildir.