B2B Alanında Youtube’da İçerik Hazırlama
B2B Alanında Youtube’da İçerik Hazırlama
14 Mart 2023
B2B E-ihracat Çözümleri Hakkında Bilinmesi Gereken Unsurlar
B2B E-ihracat Çözümleri Hakkında Bilinmesi Gereken Unsurlar
16 Mart 2023

B2B Sosyal Medya Yatırım Getirileri Nasıl Ölçülebilir?

B2B Sosyal Medya Yatırım Getirileri Nasıl Ölçülebilir

Günümüz şartlarında sosyal medya, B2B işletmeler açısından farklı stratejileri kaldırabilen, sürekli yeniliği ve fark edilmeyi gerektirmekte olan, üzerinde oldukça fazla mesai harcanması gereken bir alan olarak dikkat çekmektedir. Birçok sosyal medya alanı profesyonelleri sosyal medya alanlarını her açıdan incelemekte ve B2B işletmelerin bu alanda daha da başarılı olabilmeleri ve karlı çıkabilmeleri için birbirinden farklı çalışmalar yürütmektedir.

B2B Sosyal Medya Getirileri Ne Anlama Gelmektedir?

Sosyal medya ROI, sosyal medyaya yapılmış olan yatırımların yaratmış olduğu değer miktarlarını göstermekte olan bir ölçümdür. ROI bilinen bir diğer adı ile yatırım, parasal değer olarak ölçülmektedir. Ayrıca, gelirler üzerindeki doğrudan etkilerin atfedilmesinin oldukça zorlaştığı durumlarda, yatım getirileri önce parasal olmayan metrikler ile ölçülebilmektedir. Mesela, sosyal medyada gerçekleştirilmekte olan ücretli bir kampanyanın esas amacı B2B markanın bilinirliğini ve markanın etkisini artırmaksa da, yatırım getirileri gösterim sonrası büyüme ve veya takipçi sayısı ile ölçülebilmektedir. Kısacası sosyal medya yatırım getirilerini ölçebilmek için kullanılmakta olan metrikler işletmelerin koymuş oldukları hedefler ile alakalıdır.

İlginizi Çekebilir: B2B Alanında Wish’te Satış Nasıl Yapılmaktadır?

B2B Sosyal Medya Yatırım Getirileri Niçin Ölçülmelidir?

Sosyal medya yatırım getirilerinin ölçülmesinin B2B işletmeler açısından önemi birçok açıdan değerlendirilebilmektedir. Bunlardan bazıları;

  • Sosyal medyada gerçekleştirilmekte olan çalışmaların herhangi bir karşılığının olup olmadığının anlaşılmasına yardımcı olmaktadır.
  • B2B markaların sosyal medya alanlarında bulmuş oldukları karşılıkları anlayabilmeye yardımcı olmaktadır.
  • Sosyal medyada gerçekleştirilen pazarlama stratejilerinin ne kadar etkili olabildiğini ve istenen sonuçların hangi seviyeye ulaştığını veya başarısız olunmuş ise neden başarısız olunduğunu anlamaya dair ipuçları vermektedir.
  • Sosyal medya alanlarındaki uygulamaların hangi alanlarda daha çok başarılı olduğu ve hangi alanlarda başarısızlığa uğradığını tespit edebilmeye yaramaktadır.

B2B Sosyal Medya Yatırım Getirileri Ölçme Nasıl Yapılmaktadır?

B2B sosyal medya yatırım getirileri, Kar / Yatırım × 100 = sosyal medya yatırım getirisi yüzdesi biçiminde hesaplanmaktadır. Bu formülde yer alan kar; sosyal medya pazarlamalarındaki çalışmalardan elde edilen paradır. Yatırım; sosyal medya pazarlama çalışmalarındaki toplam maliyettir. Bu ölçmede yalnızca maddi bir ispat değil, bazen yapılmakta olan çalışmalarla ilgili genel bir ölçümleme yapmak ve bilgi almakta söz konusu olabilmektedir.

B2B Sosyal Medya Yatırım Getirisi En İdeal Olan Araçlar Hangileridir?

B2B sosyal medya yatırım getirisi birçok araçtan beslenebilmektedir. Yatırım getirisinin olmazsa olmazı ise sürekli bir biçimde veriye dayalı olarak yapılan analizlerdir. Sosyal medyada gerçekleştirilen reklamlar ile bu reklamların ölçülmesinde; ücretli ya da ücretsiz sosyal medya araçları, reklam karşılaştırmaları ve Google Analytics gibi sosyal medya araçları yardımcı olabilmektedir. Bu araçların tümünü sürekli olarak değişmekte olan sosyal medya teknolojilerine uyarlamak ve yenilikleri sürekli olarak takip etmek ve aynı zamanda değişen algoritmalar ile ilgili bilgi sahibi olmayı gerektirmektedir.

İlginizi Çekebilir: B2B Alanında eMAG’te Satış Nasıl Yapılır?

B2B Sosyal Medya Yatırım ( ROI ) Nasıl Artırılabilmektedir?

Sosyal medya yatırım getirisini artırabilmenin çeşitli yolları bulunmaktadır. Bunlardan bazıları;

Optimize etmek ve test etmek

B2B Sosyal medya alanındaki reklamlar sürekli olarak optimize edilmeye ve test etmeye ihtiyaç duymaktadır. Hangisinin daha iyi sonuçlar verdiğini görebilmek için her birinin sürekli olarak ayarlanmaya ihtiyaçları vardır. Diğer taraftan başarıya ya da başarısızlığa göre yeni yöntemler belirleyebilmek de bunlara dâhil olmaktadır. Hedef kitle açısından optimize etme çok önemli bir unsurdur. Sosyal medya ile alakalı yönetim araçlarının kurulduktan sonra, hedef kitleler için hangi içeriklerin işe yarayıp yaramadığının anlaşılabilmesi açısından araçlardan yaralanmak gerekmektedir.

Şayet B2B marka sosyal medyada henüz yeni ise hedef kitleyi anlayabilmek için birden çok içerik formunu veya kampanyayı test etmek gerekebilmektedir. B2B sosyal medya yatırım getirisini artırmanın en önemli anahtarı;  kitlenin nerede olduğunu ve nelere ihtiyaç duyduklarını anlayabilmektir.

Değişimlere ayak uydurabilmek

Sosyal medya her geçen gün değişen bir alan olarak bilinmektedir. Bu nedenle bugün hedef kitle ile bağlantı kurulmasını sağlayan içerikler yarın hedef kitle üzerinde etkili olmayabilmektedir. B2B sosyal medya alanındaki stratejilerin zamanla güncellenmesi ve güncellemelerin uyarlanması oldukça önemlidir.