Yılbaşında Satışlarını Arttırmak İsteyen B2B Firmaları İçin 5 Tüyo
16 Kasım 2021
B2B Firmalarının Kullandığı Upselling ve Cross Selling Satış Yöntemleri Nedir?
18 Kasım 2021

B2B Sektöründe Şirket Kültürü Nasıl Tanımlanır?

B2B Sektöründe Şirket Kültürü Nasıl Tanımlanır?

Şirket kültürü; bir firmanın tutumlarının, ideallerini, davranışlarının ve özelliklerinin toplamı olarak ifade edilmektedir. Şirket kültürü, B2B firmaları için oldukça önemlidir. Çünkü B2B sektöründeki firmaların çalışanları ile etkileşim biçiminde, sahip oldukları değerler ve aldıkları kararlar doğrultusunda ortaya çıkmaktadır. Aynı zamanda B2B firmalarına pek çok avantaj sağlamaktadır. Biz de bu yazımızda B2 sektöründe şirket kültürünün nasıl tanımlandığı hakkında sizlere bilgiler vereceğiz. Sizler de yazımızdan yararlanarak şirket kültürü oluşturabilirsiniz. Böylelikle başarılı, mutlu ve üretken bir çalışma ortamı hazırlayabilirsiniz.

Şirket Kültürü Nedir?

Şirket kültürü; bir firmanın üst düzey yönetiminden giriş seviyesindeki çalışanlara kadar tutumları, davranışları, değerleri ve beklentileridir. Bir B2B firmasının şirket kültürü, insanların birbirleriyle etkileşim kurma şeklini ve firmanın karar verme şeklini tanımlamaktadır.

Şirket kültürü yazılı bir şekilde belirtilmemiş olsa dahi çalışanların eylem ve davranışları gözlemlendiğinde fikir verebilmektedir. Şirket kültürü olan B2B firmasında çalışan kişiler daha başarılı, mutlu ve üretkendir. Böylelikle firmalara daha fazla katkı sağlamaktadır.

Şirket Kültürü B2B Sektörü İçin Neden Önemlidir?

B2B ile internetten ürün satışı yapan firmalar için şirket kültürü bir hayli önemlidir. Çünkü çalışan bağlılığının ve mutluluğunun yanı sıra gelişen bir iş için plan çizme konusunda da önemli bir rol oynamaktadır. Son on yılın istatistiklerine göre önem ve hız kazanan şirket kültürü, CEO’ların, İK danışmanlarının ve yöneticilerin gündemini oluşturmaktadır.

‘Şirket kültürü B2B sektörü için neden önemlidir?’ sorusunun net cevabı ise şudur:

  • B2B firmalarının itibar odaklı sonuçlar elde etmesini mümkün kılmaktadır.
  • B2B firmasında çalışan kişilerin daha mutlu ve başarılı olmalarına katkı sağlamaktadır.
  • Firmaların müşteri odaklı hizmet sunmasına olanak sağlamaktadır.
  • Hem işverenin hem de çalışanlarının motivasyonunu arttırmaya yardımcı olmaktadır.
  • Geliştirilmiş bireysel performans sunmaktadır.
  • Hem kısa vadede hem de uzun vadede iyi sonuçlar elde edilmesine olanak sağlamaktadır.
  • Müşteriyi elde tutmayı kolaylaştırmaktadır.
  • İş hacmini büyük ölçüde arttırmaktadır.
  • Müşteri memnuniyetin arttırarak sadık müşteriler kazanmaya olanak sağlamaktadır.
  • Müşterilerle daha iyi bir iletişim kurulmasına katkı sağlamaktadır.

Şirket Kültürünün B2B Firmalarına Sağladığı Avantajlar Nelerdir?

Şirket kültürü, B2B firmaları ve çalışanları için önemli dinamiklere sahiptir. Çünkü ihtiyaçları ve beklentileri işverenleriyle uyumlu olduğunda çalışanların işten zevk alma olasılıkları daha yüksektir. Şirket kültürünün olduğu bir e-ticaret firmasında çalışan kişilerin, iş arkadaşlarıyla daha iyi ilişkiler kurması ve daha üretken olması mümkündür.

Farklı bir şirket kültürüne sahip B2B firmalarında çalışan kişiler ise genellikle zamanın izin verdiği ölçüde yeni projeleri ve ek rolleri üstlenmektedir. Geleneksel bir yönetim tarzına sahip bir B2B firmasında çalışmak, iş sorumluluklarının net bir şekilde belirlenmesi demektir. Fakat resmi bir terfi ya da transfer sürecinden geçmeden çalışanların ilerleme fırsatı bulunmamaktadır. Sizler de şirket kültürünün sağladığı avantajlara sahip olmak isteyen bir B2B firmasıysanız vakit kaybetmeden bir şirket kültürü oluşturmalısınız.

Şirket Kültürünün B2B Firmaları İçin Dezavantajları Nelerdir?

Şirket kültürünün B2B firmalarına sağladığı avantajların yanı sıra dezavantajları da mevcuttur. Şirket kültürüne uyulmadığı zamanlarda dezavantajları beraberinde getirmektedir. B2B firmaları şirket kültürüne uymayan çalışanlara sahipse bu kişilerin işten zevk alma olasılıklarının oldukça düşük olduğunu görmektedir. Bu da verimin düşük olacağının göstergesidir. Örneğin, şirket kültürünüzle ekip çalışmasını vurgulayan bir B2B firmasıysanız bağımsız olarak çalışmayı tercih eden kişilerle çalışmamanız gereklidir. Aksi takdirde başarısız bir B2B süreciyle karşı karşıya kalabilmeniz muhtemeldir. Bu nedenle B2B firmalarının çalışanlarını şirket kültürüne uygun bireyler arasından seçmesi gereklidir.

Şirket kültürü, hem B2B firmaları hem de çalışanları için oldukça önemlidir.

Çalışanlarını şirket kültürüne uygun bir şekilde seçen B2B firmalarının başarı oranlarının oldukça yüksek olduğunu söylemek mümkündür. Bunun yanı sıra şirket kültürüne uyan çalışanlar mutlu, başarılı ve üretken olmaktadır. B2B iş süreçlerini uyumlu bir şekilde tamamlamaktadır. Tüm bunlara bakıldığında şirket kültürüne katkı sağladığı görülmektedir.