B2B’de Bilinmesi Gereken 5 Gerçek
12 Temmuz 2021
B2B’de Dönüşümü Arttıracak E-posta Konu Başlıkları
26 Temmuz 2021

B2B Sektöründe Küreselleşmenin Yeri ve Önemi

B2B Sektöründe Küreselleşmenin Yeri ve Önemi

Küreselleşme; ürünlerin, hizmetlerin, kültürlerin ve fikirlerin alışverişinden doğan uluslararası bir bütünleşme sürecidir. Bu süreç; teknolojik, ekonomik, ideolojik ve kültürel dinamikleri içerisinde barındırmaktadır. Barındırdığı dinamikler göz önünde bulundurulduğunda B2B sektörü ile olan doğrudan bir ilişkiyi ortaya koymaktadır. B2B sektöründeki yeri oldukça büyük olan küreselleşme, bir B2B markasının tüm dünyaya yayılmasını mümkün kılmaktadır. Biz de bu yazımızda küreselleşmenin B2B’ye etkilerinden, faydalarından ve zararlarından bahsedeceğiz. Sizler de yazımızdan yararlanarak B2B markanızın küresel boyutta bir başarıya imza attığına tanık olabilirsiniz.

Küreselleşmenin Faydaları Nelerdir?

Küreselleşme, B2B firmalarına pek çok bakımdan fayda sağlamaktadır. Küreselleşmenin B2B’ye sağladığı faydalar şunlardır:

 • Küreselleşme yemek, film, sanat ve müzik başta olmak üzere pek çok yeni kültürü tanımaya olanak sağlamaktadır. Böylelikle bilgi akışı çok daha hızlı gelmektedir.
 • Küreselleşme, B2B firmalarına ürünler bakımından düşük maliyet fırsatı sunmaktadır. Firmalar küreselleşme ile ürünlerini üretmek için daha düşük maliyetli yollar bulmaktadır. Böylelikle hem düşük maliyetle tüketiciler için daha geniş bir ürün yelpazesi oluşturabilmek mümkündür.
 • B2B firmaları küreselleşme ile dünyaya açılarak yeni pazarlara erişim sağlayabilmektedir. Böylelikle dünyadaki gelişmeleri de daha kolay takip ederek B2B’de başarıyı yakalayabilmektedir.
 • Küreselleşme, teknoloji ve inovasyonun yayılmasına olanak sağlamaktadır. Günümüzde dünya çapındaki pek çok ülke sürekli olarak bağlantı halindedir. Dolayısıyla da bilgiler ve teknolojik gelişmeler hızla yayılmaktadır. Bu yayılıma örnek verecek olursak, aşı çalışmalarından bahsedebiliriz. Tek bir ülkede bulunan aşı, küreselleşme ile farklı ülkelere de hızla yayılmaktadır.

Küreselleşmenin Zararları Nelerdir?

Küreselleşme, B2B firmalarına pek çok fayda sağlasa da bunun yanında zararı da vardır. Küreselleşmenin B2B’ye getirdiği zararlar şunlardır:

 • Her geçen gün küreselleşmenin arttığı günümüzde, ülkeler arası çalışan göçü de artmaktadır. Dolayısıyla da B2B firmaları nitelikli veya niteliksiz çalışan eksikliği yaşamaktadır. Ülkeler arası göçün B2B’de çalışan eksikliği yaşatmaması için göçlerin doğru bir şekilde yönetilmesi gereklidir.
 • Küreselleşme, ülkeler arasında prosedür farklılıkları oluşturmaktadır. Denizaşırı gerçekleştirilen faaliyetler her ülkenin farklı prosedür ve yaptırımlarına tabii tutulmaktadır. Bu noktada firmaların ülkelerin hukuki, mali vb. prosedürlerini ve yaptırımlarını bilmesi gereklidir. Firmaların yanlış adım atmaması için prosedürler hakkında bilgi sahibi olmak oldukça önemlidir.
 • Küreselleşme kapsamındaki firmalar güçlü rekabet ortamında kaybolma riskindedir. Bu durum rakip firmaların takibini zorlaştırırken firmaların pazar payının düşmesine ve hatta tamamen pazardan çekilmesine neden olmaktadır. Bu nedenle firmaların rakiplerinden daha iyi olmak adına çalışmalar yapması gereklidir. Böylelikle tüketicilerin dikkatini çekebilir ve rakip firmalara fark atabilirsiniz.
 • Küreselleşme ile ülkeler arası satış yapan firmalar için küresel boyutta bazı zorluk ve maliyetler ortaya çıkmaktadır. Ürünlerini yurtdışına satmak ya da yurtdışından ürün satmak maliyet açısından önemli çalışmalar gerektirmektedir.

Küreselleşmenin B2B Sektöründeki ve Teknolojideki Boyutları Nelerdir?

E-ticaret sektörünü derinden etkileyen küreselleşme, hem masaüstünden hem de mobil cihazlardan yapılan alışverişleri maksimum seviyeye ulaştırmaktadır. Günümüzde küreselleşme ile birlikte milyonlarca internet kullanıcısı dünyanın bir ucundaki B2B firmalarının ürünlerini tanıyarak onlardan alışveriş yapabilmektedir. Bu noktada küreselleşmenin B2B sektöründeki boyutları şunlardır:

 • Küreselleşme B2B alanının genişlemesine yardımcı olmaktadır.
 • B2B firmalarını daha geniş bir kitleye kavuşturmaktadır.
 • Firmaların hem iç hem de global pazarda söz sahibi olmasına olanak sağlamaktadır.
 • Firmaların işlerini büyüterek pazar payının artmasını mümkün kılmaktadır.
 • B2B firmalarına global ölçekteki yenilikleri yakından takip etme fırsatı sunmaktadır. Böylelikle gelişen teknolojiyle birlikte senkronize bir şekilde ilerlemeye olanak sağlamaktadır.

Teknolojideki büyük gelişmeler sayesinde son yarım yüzyıl içerisinde kusursuz bir hız kazanan küreselleşmenin teknolojik boyutları ise şunlardır:

 • B2B’nin temelini oluşturan internetin, bağlantının, iletişim ve alışverişin büyük bir sıçrama yaşamasına olanak sağlamaktadır.
 • Ulaşım konusunda da olumlu katkılar sağlamaktadır. Ulaşım konusundaki katkılar da küreselleşmeyi hızlandırmaktadır. Gemi, uçak, tren, otomobil gibi çeşitli ulaşım araçlarının hız kazanması dünya çapındaki sirkülasyonu da hızlandırmaktadır.