B2B Özel Günler İçin Kampanyalar
16 Şubat 2022
6 Adım ile B2B Pazarlama Yöntemi
19 Şubat 2022

B2B Sektöründe Gelişmiş Stratejiler

Şirketlerin bireysel olan tüketiciler yerine diğer şirketlere satış yapmasına B2B adı verilir. Bu pazarlama yönteminde şirket bağlantıları öne çıkar. B2B satışı yapabilmek tüketicilere satış yapmaktan zordur.

Şirketler almak istedikleri ürünleri en az maliyetler ile satın almak ister. Çok yüksek miktarlarda ürün satış yapabilme olanağı sunması ise avantajlı olan yanıdır. Tüketiciye yapılan pazarlamadaki duygusal etkenler, şirketlere yapılan pazarlamada kullanılmaz. Ürünün tamamen fiyatı ve faydası önemli olur. Bu tarz anlaşmalar için şirketler özel çalışmalar yapar.

B2B satış yapmayı tercih eden şirketlerin kararlılığını ve büyümelerini artırabilmek için atmaları gerekli olan önemli bazı adımlar yer alır. Yeni müşteriler hedeflemek, rekabetçi olabilmek, bulunur olabilmek, markalarına yatırım yapıyor olmak, etkili iletişim yapabilmek ve satışa odaklanmak bu adımlardan bazılarıdır.

Yeni Müşteriler Hedeflemek

Dünya genelinde bulunan tüm büyük markalar, daha fazla müşterisi bulunan markalardır. Tüm alanlarda, küçük markalar ile büyük markalar arsındaki fark, müşteri sayılarından kaynaklanır. Pazarlamanın ilk kanunu da yeni müşteriler edinmektir.

Müşterilere yeniden satış yapabilmek, müşteri sadakati kazanabilmek ve müşterileri memnun etmek her yönetimin hedefleri arasında yer alır. Fakat bu hedef yalnız başına markaların büyümeleri için yeterli değildir, yalnızca tamamlayıcı bir görev alır. Markaların büyümek için yeni müşterilere ulaşmaları oldukça önemli bir unsurdur. Markayı büyütebilmenin en iyi yolu, markayı henüz hiç almamış olanlar ile seyrek satın alanlara ulaştırabilmekten geçer.

Rekabetçi Olabilmek

Bir markayı hem iddialı hem de gerçekçi büyüyebilme hedefleri ile yönetebilmek gerekir. Şayet erişilebilmesi kolay olan hedefler koyulur ise markanın kaynakları ziyan olur ve potansiyeli düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalır. Rekabet ortamında büyümek için bazı stratejilere uymak gerekir. Bunlardan bazıları;

  • Büyüyebilme hedeflerine ulaşabilmek için, hangi yeni kullanıcılar ve hangi coğrafya üzerinden gelir elde edilebileceğini planlayabilmek,
  • Talep olacağına ve yeterli büyüklükte olduğuna inanılan tüm kullanıcı grupları ciddiye alınarak onların ihtiyaçları doğrultusunda ürünler geliştirebilmek,
  • Markaların fiyatlarını belirleme konusunda özgür olmadıklarını, fiyat seviyelerinin aynı alanda rekabet etmekte olan diğer markalar tarafından belirlenmiş olduğunu kabul edebilmek,

Bulunur Olabilmek

  • Çok daha fazla müşteriye ulaşabilmek amacıyla çaba gösterebilmek,
  • Maliyetlerin kontrollerini gerçekleştirerek satış noktaları yaygınlaştırabilmek ve müşterilerin ürün satın alabilmeyi istedikleri yerlerde var olabilmek,
  • Markanın satış yerlerinde en iyi ve doğru şekilde sergilendiğinden emin olmak ve en iyi şekilde satışa sunulup sunulmadığından emin olmak,
  • Çevrimiçi ortamdaki arama motorlarının ilk sıralarında yer alabilmek ve fiziki satış noktalarında bulunur olabilmek. Ayrıca çevrimiçi bulunurluk sağlayabilmek için muhakkak SEO yani arama motorunun uygun şekle sokulmasını sağlamak,
  • Web sitesini pazarlama çalışmalarının merkezi şeklinde benimsemek,
  • Fiziki ve çevrimiçi satış noktalarının uyumunu en iyi şekilde yöneterek müşterilerin yaşamlarını kolaylaştırmak

Bulunur olabilmenin gerçekleşmesi için dikkate alınması gereken hususlardan bazılarıdır.

Markaya Yatırım Yapabilmek

Bir markayı diğer rakiplerinden ayrıştırmakta olan bazı unsurlar yer alır. Müziği, sloganı, simgeleri, rengi, logosu ve marka ismi bunlardan bazılarıdır. Bu unsurlar bir markayı rakipleri arasından ayrıştırabilecek olan en önemli unsurlardır.

Pazarlama, rakiplerle neredeyse aynı ürünleri satma işine verilen isimdir. Herhangi bir ürüne ihtiyaç duyulduğu zaman müşterilerin ilk aklına gelen marka olabilmek, markaları diğer markalardan ayırabilecek olan unsurları dikkate alarak gerçekleşebilir.

Etkili İletişim Yapabilmek

Tüm büyük markaların ortak ve en önemli özellikleri bilinir olmalarıdır. Bilinirlik ile karşılaştırıldı zaman bağ kurma, markayı sevdirme, konumlandırma ikincil konular olarak görülür. Eğer marka bilinirlik kazanmış ise, bayiler ve satış noktaları markayı satmayı, müşteriler markayı satın alabilmeyi, yetenekleri olan kişiler ise marka adına çalışmayı ister. Bu sebeple bir marka için bilinirlik en temel özelliktir.

Satışa Odaklanmak

Başarılı olmuş markalar, potansiyel müşterileri ikna etmek yerine, belirgin, bulunur ve bilinir olmak için çaba harcar. Bu sebeple satış oranları yüksektir.