B2B Firmaları İçin Pandemi Koşullarında Yılbaşına Hazırlanma Rehberi
23 Kasım 2021
B2B Firmalarının Özel Günlerde Mobil Uygulama Yönetimi Nasıl Olmalıdır?
25 Kasım 2021

B2B Sektöründe Büyüme Pazarlamasının Yeri

B2B Sektöründe Büyüme Pazarlamasının Yeri

Büyüme pazarlaması yani Growth Marketing, artan rekabet ortamıyla birlikte B2B sektöründe yerini alan ve B2B firmalarının hedeflediği bir pazarlama stratejisidir. Bu pazarlama stratejisi, farklı kanallar ve tekniklerle sık sık denemeler yaparak büyüme yöntemlerini kullanmakta ve pazarlama harcamalarını büyüme odaklı olarak optimize etmektedir. Bu yönüyle geleneksel pazarlama stratejilerinden ayrıldığını söylemek mümkündür. Biz de bu yazımızda B2B firmaları için büyüme pazarlamasını detaylı bir şekilde ele alacağız. Sizler de yazımızdan yararlanarak büyüme pazarlaması ile marka bilinirliğinizi arttırabilir ve müşterileri markanıza bağlı hale getirebilirsiniz.

Büyüme Pazarlaması (Growth Marketing) Nedir?

Girişimci Sean Ellis tarafından 2010 yılında ortaya atılan büyüme pazarlaması, müşteri ilişkileri oluşturmaya ve sadakati teşvik etmeye odaklanan stratejiler bütünüdür. Özgünlük ve katılıma önem veren müşterilerin yaşam boyu değerlerini savunan uzun vadeli bir çalışmaya dayanmaktadır. Yenilikçi, deneysel ve kullanıcı odaklı bir pazarlama stratejisi olması geleneksel pazarlama türlerinden ayırmaktadır.

Büyüme pazarlaması içerisinde çeşitli metrikler barındırmaktadır. Bu metrikler şunlardır:

 • Dönüşüm oranları
 • Müşteri edinme oranları
 • Müşterileri tutma oranları
 • Müşterilerin yaşam boyu değerleri

Büyüme Pazarlamasının B2B Firmaları İçin Önemi Nedir?

Büyüme pazarlaması hem fiziksel mağazalar hem de B2B ile internetten ürün satan firmalar için oldukça faydalı bir pazarlama stratejisidir. Günümüzün büyüme pazarlamacılarının bağlı müşterileri çekmek, dönüştürmek, oluşturmak ve elde tutmak için kullandığı önde gelen taktiklerin her biri e-ticaret sektöründe sıklıkla kullanılmaktadır.

Rekabet ortamının her geçen gün artması, B2B sektöründe büyüme pazarlaması metriklerinin de çeşitlenmesine neden olmaktadır. Çeşitli büyüme pazarlaması metriklerinden bazıları şunlardır:

 • E-posta pazarlama
 • İçerik pazarlama
 • Arama motoru optimizasyonu (SEO)
 • Google Adwords reklamları
 • Sosyal medya pazarlaması
 • Yeniden hedefleme

Büyüme Pazarlamasının B2B Firmalarına Faydaları Nelerdir?

Büyüme pazarlamasının temel amacı, firmalardaki büyümenin hızlı, sürdürülebilir ve ölçeklenebilir olmasını sağlamaktır. Yalnızca müşteri yaşam döngüsündeki satışa odaklanmakla kalmayıp satış sonrasına da odaklanmaktadır. Bu nedenle B2B firmalarına oldukça faydalı olduğunu söylemek mümkündür. Büyüme pazarlamasının B2B firmalarına faydaları şunlardır:

 • Marka bilinirliğini arttırmaktadır.
 • Müşterileri elde tutmaya olanak sağlamaktadır.
 • Müşterilerin marka ile bağlarını güçlendirmektedir.
 • Müşteriler ile etkileşim içerisinde olmaya katkı sağlamaktadır.
 • Firmalara yeni müşteriler kazandırmaktadır.

Sizler de sıraladığımız avantajlara sahip olmak istiyorsanız vakit kaybetmeden büyüme odaklı pazarlamaya yönelmelisiniz.

Başarılı Bir Büyüme Pazarlamacısının Özellikleri Nelerdir?

Başarılı bir büyüme pazarlamacısının özellikleri şunlardır:

 • Her zaman stratejik ve planlı adımlar atmalıdır.
 • Yeni müşterileri verimli bir şekilde markaya çekmelidir.
 • Geliri arttıracak pazarlama kanallarını, çözümlerini ve fikirlerini belirlemelidir.
 • Sonuçtan çok sürece odaklanmalıdır.
 • Pahalıya mal olacak yanlış adımlardan kaçınmalıdır.

Büyüme pazarlamacısının görevleri ise şunlardır:

 • A/B testi yapmak
 • Yönlendirme programları oluşturmak
 • Ücretli arama ve sosyal kazanım kanallarını yönetmek
 • Geleneksel pazarlama programları ve kampanyaları aracılığıyla çalışmak
 • Dönüşü hunisini etkilemek amacıyla artımlı güncellemeleri test etmek
 • E-posta besleme kampanyalarını ve gönderme sürelerini optimize etmek

Büyüme Pazarlamasının Temelini Oluşturan Bileşenler Nelerdir?

Büyüme pazarlamasının temelini oluşturan bileşenler şunlardır:

A/B testi (Değişkenli Test): Çok değişkenli, e-posta pazarlaması, açılış sayfaları, sosyal medya reklamları gibi çeşitli amaçlarla kullanılan temel bileşenlerden biridir.

Kanallar arası pazarlama: Hedef kitleye ulaşmak için farklı kanalları kullanmaya odaklanan bir bileşendir.

Müşteri yaşam döngüsü: Müşterilerin firmalar hakkında bilgi edinirken, etkileşimde bulunurken ve ürün satın alırken çıktıkları yolculuktur. Müşterilerin kendi hızlarıyla ilerlediği bu yolculukta üç kritik aşama bulunmaktadır. bu kritik aşamalar etkinleştirme, besleme ve yeniden etkinleştirmedir.

Etkinleştirme: Firmaların tüketici dikkatini ve ilgisini harekete geçirmeye çalıştıkları müşteri yaşam döngüsünün ilk aşamasıdır.

Besleme: Firmaların ilişkileri güçlendirmek için tüketicileri beslediği ve meşgul ettiği müşteri yaşam döngüsü aşamasıdır. Yetiştirme aşaması olarak da bilinmektedir.

Yeniden etkinleştirme: Firmaların satın alma sonrası, vazgeçme, sadakat ve geri kazanma gibi kampanyalar aracılığıyla müşteri bağlılığı için müşteri katılımını yeniden etkinleştirdiği müşteri yaşam döngüsü aşaması olarak tanımlanmaktadır.