B2B Online Satın Alma Davranışlarına Etki Edebilen Unsurlar Nelerdir?
13 Ekim 2022
B2B Alanında Ticaret Yapabilmek İçin Macaristan’da Şirket Nasıl Kurulmaktadır?
15 Ekim 2022

B2B Markalar İçin Görsel Kimlik Nasıl Yaratılabilmektedir?

B2B Markalar İçin Görsel Kimlik Nasıl Yaratılabilmektedir?

Görsel kimlik,B2B markaların ön izlemesi gibi kabul edilmektedir. Tasarımların parçaları, izleyicilere ne bekleyeceklerini söylemekte olan birer ipucu niteliğindedir.  B2B Markaların türlü analizlere göre görsel kimliklerini belirlemeye özen göstermeleri gerekmektedir.

Görsel Kimlik Ne Demektir?

Görsel kimlik, markayı diğer markalardan farklılaştıran ve markanın kim olduğunu ifade eden grafik ve görüntü bilgilerinin tamamına denilmektedir. Başka bir ifade ile bir mağazanın iç tasarımından logosuna kadar müşterilerin fiziksel anlamda gördükleri her şeyi tanımlamaktadır. Görsel kimlik, markaların her durumda ve her zaman görsel anlamda nasıl temsil edilebilmesi gerektiği ile alakalı tutarlı talimatlar sağlayabilen marka stil kılavuzunun geliştirilebilmesiyle sonuçlanmaktadır.

B2B Alanında Görsel Kimliğin Amaçları

B2B alanında görsel kimliğin; tutarlı görseller aracılığı ile bir işletmenin pek çok değişik yönünü birleştirmek, izleyicileri sunulmakta olan ürünler ile hizmetlerin doğası ve marka hakkında bilgilendirmek, izleyiciler üzerinde duygusal bir izlenim yaratmak gibi amaçları yer almaktadır.

Bir başka ifade ile marka kimliği, markayı marka yapabilen tüm şeylerin bütünsel bir ifadesi olarak kabul edilebilmektedir. Temel değerler, görev beyanı, metin düzenleme kılavuzları, marka sesi gibi görsel olmayan öğelerle beraber görsel kimliği içermektedir. Ayrıca görsel kimlik, bütün olarak marka kimliğinden değişik olan bir düşünce yaklaşımı ve süreci içermekte olan ayrı bir disiplin olarak bilinmektedir. Örtüşmeler olsa da genel olarak her birinde değişik meslekler yer almaktadır.

Marka kimliği, pazarlamacılar tarafından denetlenmekte olup, görsel kimlik, yaratıcı yöntemleri ve tasarımcıları içermektedir. Kısaca özetlemek gerekirse görsel kimlik, bir B2B markanın dışarıda kim olduğunu ifade ederken, B2B marka kimliği ise bir markanın içeride kim olduğunu ifade etmektedir.

B2B Görsel Kimlik Unsurları

B2B görsel kimlik, işletmeyle ilişkili görünmekte olan görsellerden meydana gelmektedir. Bunlar müşterileri ve müşterileri markaya ait algılara yönlendirebilen unsurlar olarak bilinmektedir. Görsel kimlik unsurlarından bazıları şunlardır;

  • Görüntü stilleri,
  • Tipografi,
  • Renkler,
  • Logo,

Bu bileşenler görsel B2B marka kimliğini oluşturmakta olup, görünür niteliklerden fazlasını içermektedir. Görseller daha büyük temayı ve mesajı temsil etmektedir. Markaların tüm tonunu onlar belirlemektedir. Görsel kimliğin markanın genel kimliği ile eşleştirilebilmesi oldukça önemlidir.

Görüntü Stilleri

Görüntüler, benzersiz kimlik oluşturulabilinmesinin en büyük parçalarından biridir. Her düğme, simge, grafik ve fotoğraf markanın algılanabilme şeklini şekillendirebilmek ve sergileyebilmek için bir şans olmaktadır.

Tipografi

Metin, kimliğin basit yönlerinden biri olup, oldukça etkileyicidir. Gerekli olan tek şey markanın tüm hissini ustaca değiştirebilmek ve farklı bir yazı tipi oluşturabilmektir.

Renkler

Marka renklerini kullanabilmenin pek çok yolu yer almaktadır. Yalnızca yaygın olarak kabul edilmekte olan tarım standartlarının göz ardı edilmemesine dikkat edilmesi ya da aşırıya kaçılmamasına özen gösterilmesi gerekmektedir. İyi renk kullanabilmek tam anlamıyla ölçülü olabilmekle alakalıdır. İzleyicileri işten uzaklaştıran ya da titreşen renkler tercih edilmemesine özen gösterilmesi gerekmektedir.

Logo, tip tasarımı, belirli bir işaret ya da her ikisini de kullanarak markanın tanımlanmasıdır. En etkili olan logolar olabildiğince basit olma eğilimindedir. Logolar, izleyicilerin hatırlayacağı ve tanıyacağı niteliklere sahip olmalıdır. Renkler, yazı tipi seçimleri, logonun her unsuru ve diğer görseller de dâhil olmak üzere marka kimliğine katkılarda bulunmaktadır. Logo, gerçek markaya çok benzemektedir. Logo, kişilerin markayı tanıma ve hizmet veya ürünleri de tanımlama biçimidir. B2B e-ticaret alanında görsel kimlik denildiğinde logo tasarımı en önemli unsurlar arasında yer almaktadır. Bu nedenle logonun akılda kalıcı ve basit olması gerekmektedir.

B2B Marka Kimliğini Oluşturan Unsurlar Nelerdir?

Marka, kimliği oluşturabilmek amacıyla oldukça geniş bir çevreye yayılabilmektedir. Tüketicilerin zihinlerinde B2B markayı ayırt eden ve tanımlayan en önemli unsurlar logo, tasarım ve renk gibi markaların görünür unsurlarıdır.

B2B marka kimliği oluşturulması sırasında somut ve stratejik unsurlar ile hareket edilmektedir. Marka kimliği şirketlerin amaçlarını, hedeflerini, amaçlarını ve geniş görüşlüklerini göstermektedir.B2B marka kimliği; görsel, şekil, renk, tasarım ve logo gibi unsurlardan meydana gelmektedir.