B2B Şirketleri Açısından Sosyal Medya İçerikleri İçin İpuçları
20 Mayıs 2022
B2B Firmalarının Lojistik Yönetimi ile İlgili Bilmesi Gerekenler
24 Mayıs 2022

B2B Markalar İçin Blog Kullanımı

B2B Markalar İçin Blog Kullanımı

B2B planlamalarında odaklanılması gereken iki önemli unsur yer almaktadır. İlki B2B markaları açısından hizmet ve ürün değerlerinin anlatılabileceği bilgileri sunabilmek, ikincisi ise bu bilgilerin ulaştırılmak istendiği markaların karar vericileri olarak bilinen SEO’ları, satın alımcıları, yönetim kurulu üyeleri ve sahipleri gibi önemli temsilcilerine ulaşılabilinmesidir. Bu unsurlardan ilkinde, hizmet ve marka değerleri sunularak pazardaki farklılık vurgulanarak farkındalık yaratmak mümkündür. İkinci unsurda da bu farklılık ve rarkındalıkların satın alımlara dönüşmesi teşvik edilebilinir.

B2B alanındaki sosyal medya iletişimlerindeki süreçlerde hizmet ve ürün değerlerinin anlatılabilecek olduğu en önemli araçlar kurumsal bloglar olarak bilinmektedir. B2B alanının profesyonelleri ile iletişime geçilebilecek olan en önemli platformlar da Twitter ve Linkedin olarak bilinmektedir.

B2B İşletmelerde Blog Yazılarının Çalışanlar ile Arasındaki Bağ

İnternet günlükleri diye adlandırılmakta olan bloglar sayesinde dijital iletişim süreçlerinde oldukça büyük farklılıklar yaratılabilinmektedir. Kurumsal bloglar ile ilgili dışarıdan profesyonel anlamda destekler alınıyor olsa bile idari işlerde ve yönetimde çalışanların blog süreçlerine katılmaları ve bu süreçleri en iyi şekilde kavramaları oldukça önem taşımaktadır. Yani gerçekte potansiyel müşterilere ve sektöre temel değerleri taşıyabilecek olan bu çalışanlardır.

Kurumsal bloglar için B2B alanında içerikler geliştirilmek istendiğinde dikkat edilmesi gerekli olan unsurlar yer almaktadır. Kaliteli niteliklere sahip blog içeriklerinin, potansiyel ve mevcut müşterilerin sorunlarına ve sorularına getirilecek olan heyecan verici ve aynı zamanda açıklayıcı bilgiler ile müşterilerle bağ kurulmasını, akıllarda yaratacak olduğu kalıcılıkla firmaya yönelmelerini sağlayabilecek niteliklere sahip olması gerekmektedir.

Kaliteli niteliklere sahip içerik; hedef kitlede yer almakta olan müşterilerin pazarda yaşamış oldukları sorunların tanımlanması, ön görülmesi ve bu sorunların mekanik ve kuru kuruya bilgilerden daha çok, bir hikâyenin içerisine oturtularak anlatılabilmesi ile gerçekleştirilebilen içeriklerdir. Blog içeriklerin değerli olmasını sağlayan da bu kaliteli içeriklere yer verilmesidir.

Blog İçerikleri Nasıl Olmalı

Bireylerin düzeyleri her ne olursa olsun hikâye anlatımlarından hoşlanmakta oldukları bilinmektedir. Bu nedenle bloglarda özellikle B2B alanı ile ilgili heyecan dolu, coşkulu ve aynı zamanda da bilgi veren hikâye anlatımlarına yer verilmesi gerekmektedir. Bu içeriklerde müşterilerin yararlarının düşünüldüğü, onlar adına hangi konularda kaygılanıldığı gösterilerek, hissettirilmeye çalışılmalıdır.

B2B firmaları oldukça sık bir şekilde ürün tanıtımları içeren blog içerikleri tabi ki oluşturmalıdır. Fakat sadece ürünleri değil, markaya ait değişik içerik zenginliğini, sektöre ait olan bakış açılarını, hizmet ile alakalı sunumlarına da blog içeriklerinde yer vermeye özen göstermeleri gerekmektedir. Kısacası B2B firmalarının blog içeriklerinde her çeşit değerlerine yer vermeleri gerekmektedir.

B2B firmalarının hizmet ve ürünleri ile alakalı blog içerikleri hazırlarken özellikle dört esas öğeye cevap vermeleri gerekmektedir. Bunlar;

  • Müşterilerin karşılaştıkları sorunlar nelerdir?
  • Bu sorunların meydana getirmekte olduğu kayıplar nelerdir?
  • Hizmetlerin ve ürünlerin sağlamış olduğu yararlar ve özellikleri nelerdir?
  • Hizmet ve ürünleri kullanmakla müşteriler ne gibi fırsatlar yakalayabilecek?

B2B markaları henüz istenilen düzeylerde sosyal medya süreçlerinde blogların ne kadar güçlü olduğunu keşfedememiş olsalar da zamanla müşterilerin ve sektörün sorunları ile alakalı çözüm içeriklerinden oluşmuş kaliteli ve nitelikli bloglar, uzun vadelerde dijital iletişim süreçlerinin de katkıları ile markalara fırsatlar yaratması konusunda destek olabilecek niteliklere sahiptir.

B2B alanında faaliyet gösteren firmaların insan kaynaklarının dijital kapasitelerini ve aklını yükseltmesi oldukça büyük bir öneme sahip olmaktadır. Bunun sebebi de pazarla organik ilişkilere, verilere ve bilgilere sahip olanlar bu çalışanlardan oluşmaktadır. Aynı zamanda bu çalışanlar hem üretilmekte olan içeriklerin Twitter ve Linkedin gibi kanallar üzerinden bireysel ve kurumsal olarak dağıtılmasına imkân tanıyabilmektedir hem de bloglar için zengin içeriklere kaynaklık edebilmektedir.

İlerleyen zamanlarda mobil uygulamalarının kullanımının ve veri iletişim hızlarının artış göstermesiyle birlikte pazarlama ve iletişim süreçlerinin de geleneksel yöntemlerden dijital kanallara kayması beklenmektedir. Bu nedenle B2B alanında faaliyet gösteren firmalarında sosyal medya ve dijital pazarlamaya daha fazla önem vermeleri gerekmektedir.