B2B Markalar İçin Blog Kullanımı
23 Mayıs 2022
B2B Alanında Reklam Çalışmalarının Önemi Nedir?
25 Mayıs 2022

B2B Firmalarının Lojistik Yönetimi ile İlgili Bilmesi Gerekenler

B2B Firmalarının Lojistik Yönetimi ile İlgili Bilmesi Gerekenler

B2B alanında büyümenin ve başarılı olabilmenin en önemli noktalarından biri de lojistik yönetimi olarak bilinmektedir. Lojistik yönetimi, siparişin alınmasından sonra tüketiciye ulaşana kadar olan süreçlerin planlı şekilde denetlenerek uygulanabilmesidir. Sorunsuz ve doğru bir şekilde yönetilebilen lojistik süreçleri, B2B alanında faaliyet gösteren firmalara birçok avantajlar sağlayabilmektedir. Ancak B2B firmalarının lojistik yönetimi ile ilgili mutlaka detaylı bilgilere sahip olmaları gerekmektedir.

B2B Alanında Lojistik Yönetimi Ne Demektir?

B2B alanında lojistik yönetimi, tedarik etme zincirinin en önemli parçaları arasında yer almaktadır. B2B firmalarının ve müşterilerin ihtiyaçlarını karşılayabilmek için yürütülmekte olan bazı iş yönetimlerini kapsamaktadır. Lojistik yönetimi, sipariş alma, sipariş hazırlama, hazırlanan siparişlerin yola çıkması, siparişlerin kargo firmasına ulaştırılmasının sağlanması ve siparişin müşteriye ulaşmasının sağlanması gibi birçok faaliyeti kapsamaktadır. Kısaca lojistik yönetimi, ürün yolculuklarını kapsamakta olan iş süreçlerinin tamamını ele almaktadır.

 B2B Alanında Lojistiğin Çalışma Şekilleri

Lojistik; değişim, iade, ödeme tahsilatı, nakliye, faturalandırma, etiketleme, depolama, paketleme ve envanter yönetimi gibi birçok süreci kapsamaktadır. Bu süreçlerin her biri farklı görev tanımlarına sahiptir. Ayrıca lojistik, nakliye yasaları, kargo hareketleri, yol koşulları ve bölgeler ile ilgili detaylı bilgiye sahip olunmasını gerektirmektedir.

Lojistiğin temel amacı, siparişlerin sorunsuz, güvenli ve daha hızlı şekilde alıcılara ulaştırılmasıdır. B2B alanında lojistik iki değişik şekilde çalışma göstermektedir.bunlar, ileri yön ve ters yön olarak bilinmektedir. İleri yön; siparişlerin alıcılara dağıtılması ve teslim edilmesinden meydana gelen bir süreç iken, ters yön ise; iade edilecek, hasar görmüş ya da arızalı olan ürünlerin değiştirilmesi sürecidir.

Başarılı Bir Şekilde Gerçekleştirilen Lojistik Yönetiminin B2B Firmalarına Avantajları Nelerdir?

B2B firmaları açısından lojistik yönetimi süreçlerinin sorunsuz ve en doğru şekilde yönetilmesi oldukça önemli bir unsurdur. Ancak sorunsuz ve en doğru şekilde gerçekleştirilebilen lojistik yönetimleri B2B firmalarının başarıya ulaşabilmesini sağlamaktadır. Başarılı bir şekilde gerçekleştirilen lojistik yönetiminin B2B firmalara sağlamış olduğu avantajlarından bazıları şunlardır:

Koordinasyon Sağlaması

B2B firmalarının tedarik etme zincirlerinin sorunsuz ve düzgün şekilde çalışabilmesi için görünür operasyonlara sahip olması gerekmektedir. bu şekilde stok yönetimi, depo yönetimi ve envanter yönetimi gibi konularda karşılaşılabilecek sorunlarında önüne geçilmesi sağlanmaktadır.

Maliyette Tasarruf Sağlaması

Lojistik yönetimi, B2B alanında faaliyet gösteren firmaların koordineli şekilde yürütülmesine katkı sağlayabilmektedir. Ayrıca lojistik yönetimi, maliyette tasarruf sağlayarak verimliliği de kontrol altına alma gibi konularda etkili olabilmektedir.

Sadık Müşteriler Kazandırması

B2B pazarlama yöntemi ile internet üzerinden ürün satın alan müşteriler, ürünlerin kendilerine belirtilmiş olan süre içerinde ulaştırılmasını istemektedir. Planlı ve doğru yönetilebilen lojistik yönetimi süreçleri ile belirtilen sürede müşterilere ürünlerin ulaştırılabilmesi mümkün olmaktadır. Bu şekilde firmalar müşteri memnuniyeti kazanabileceği gibi aynı zamanda sadık müşteriler de kazanabilmektedir.

Bu avantajlardan yararlanabilmeyi isteyen B2B firmalarının lojistik yönetimi süreçlerini güvenli ve doğru bir şekilde yönetebilmeye özen göstermeleri gerekmektedir.

Başarısız Lojistik Yönetimin Olumsuz Yönleri Nelerdir?

B2B alanında faaliyet göstermekte olan firmalar, lojistik yönetimini en doğru şekilde yönetemediği durumlarda; müşterilerden olumsuz geri dönüşler alam, marka değerinin zedelenmesi, markaya karşı bir güvensizlik oluşması ve iş hacminde azalma olması gibi olumsuzluklarla karşılaşabilmektedir.

B2B Alanındaki Lojistik Faaliyetleri Nelerdir?

B2B alanında lojistik yönetimi birçok faaliyeti de içerisinde bulundurmaktadır. Bu faaliyetler:

  • Tedarikçiden ürünün alması,
  • Alınan ürünlerin depolanması,
  • Ürün stoklarının kontrol edilmesi,
  • Arz ve talebe uygun olarak stokların durumunun güncellenmesi,
  • Ürünlerin koordinasyon, düzen ve depo süreçlerinin sağlanması,
  • Siparişlerin paketlenerek kargoya verilebilmesi,
  • Siparişlerin doğru kişilere, doğru adrese ve tam belirtilen zamanda, eksiksiz olarak kişilere teslim edilmesi,

Belirtilen faaliyetlerin süreçlerinin planlı ve eksiksiz bir biçimde gerçekleştirilebilmesi firmalarda marka kimliği oluşturma, marka bilinirliği oluşturma ve sadık müşteriler kazanabilme konusunda firmalara büyük destek sağlayabilmektedir.