B2B Sektörü İçin Gerçek Zamanlı Pazarlama Hakkında Her Şey
13 Kasım 2021
Yılbaşında Satışlarını Arttırmak İsteyen B2B Firmaları İçin 5 Tüyo
16 Kasım 2021

B2B Firmaları İçin Yol Haritası Olan Stratejik Planlama Nedir?

B2B Firmaları İçin Yol Haritası Olan Stratejik Planlama Nedir?

B2B firmaları için yol haritası olan stratejik planlama, hem kısa hem de uzun vadede avantaj sağlayan ve dinamik bir yapıya sahip planlama biçimidir. Bu planlama biçimi tüm aşamaları ile doğru bir şekilde uygulandığında B2B firmalarının vizyonunu geliştirmekte ve hızla büyümesini sağlamaktadır. Biz de bu yazımızda B2B firmaları için stratejik planlamayı tam anlamıyla ele alacağız. Sizler de yazımızdan yararlanarak stratejik plan hazırlayabilir ve bu planlama biçiminin sağladığı avantajlara sahip olabilirsiniz.

Stratejik Plan Nedir?

B2B firmalarının işletme yapısının temel unsurlarından olan stratejik plan, hem bugüne özgü hem de geleceğe yönelik bir pazarlama biçimidir. Stratejik planlama süreci, eksiksiz bir şekilde işletildiği takdirde büyüme süreçlerini kontrol altında tutmak, doğru yere yatırım yapmak ve marka değerini arttırmak gibi unsurları içinde barındırmaktadır.

Stratejik plan, firma verimliliğini arttırırken rasyonel büyüme planı çizilmesini de hedeflemektedir. Asıl esas olan hedef ise, firmaların pazardaki yerlerini büyütmek ve elde edilen pazar payını verimli bir yatırıma dönüştürmektir. B2B firmalarının günlük iş akışında gözden kaçabilecek detayları bir araya getirerek büyük resmi görmesini sağlamaktadır.

Stratejik Plan Yapmanın B2B Firmalarına Faydaları Nelerdir?

Stratejik plan yapmak, B2B firmaları için oldukça faydalıdır. Bu faydalar şunlardır:

  • Stratejik plan B2B firmaları için sektör içerisinde yol haritası işlevini görmektedir.
  • Firmalara genel bir bakış açısı kazandırmaktadır.
  • Hem kısa vadede hem de uzun vadede planlama yapılmasını sağlamaktadır.
  • Süreci netleştirmektedir.
  • Firma hedeflerinin planlı ve sistematik olarak görülmesini mümkün kılmaktadır.
  • Firmanın tüm birimlerinin planlamadan haberdar olmasına ve buna göre davranmasına imkan tanımaktadır.

Sizler de bir B2B firması olarak tüm aşamaları yerine getirerek stratejik planlamadan faydalanabilirsiniz. Peki, stratejik planlama nasıl yapılır ve aşamaları nelerdir? Gelin hep birlikte bir göz atalım.

Stratejik Planlama Aşamaları Nelerdir?

Vizyon Oluşturmak

Stratejik planlamanın en önemli aşamalarından biri vizyon oluşturmaktır. Vizyon kavramı, B2B firmalarının gelecek planlarını ve nereye varmak istediklerini tanımlamak için kullanılmaktadır. Bu kavra stratejik planlamanın temelini oluşturmaktadır. Firmaların vizyonunun oluşturacak örneklere yer verecek olursak piyasadaki en önemli aktörlerden olmaktan ve sosyal sorumluluk bilinci ile anılan bir firma olmaktan bahsedebiliriz.

Misyon Belirlemek

Stratejik planlamanın bir sonraki aşaması da firmanın misyonunu belirlemesidir. Misyon, bir firmanın kuruluş amacını anlatan bir kavramdır. Bu kavram firmanın varlık sebebini, müşterilerine ya da paydaşlarına sağladığı faydayı tanımlamaktadır. B2B firmalarının stratejik planlama yaparken firmanın kuruluş aşamasında belirlenen misyona sadık kalması gereklidir. Firmalar uzun vadeli hedeflerini de misyonuna göre belirlemelidir.

Temel Prensipleri Benimsemek

Firmanın etik anlayışını ortaya koyan temel prensipler, misyon ve vizyonun çizdiği ana hatlar doğrultusunda oluşturulmaktadır. B2B firmaları stratejik planlama yaparken temel prensiplerini belirlemeli ve bu prensiplerden vazgeçmemelidir. Genellikle temel prensip olarak yenilikçilik, dürüstlük, şeffaf iletişim ve profesyonellik gibi kavramlar benimsenmektedir. Bunları prensip haline getiren firmalar marka sadakatini güçlendirebilmektedir.

Mevcut Durumu İyi Bir Şekilde Analiz Etmek

Misyon, vizyon ve temel prensip kavramları stratejik planlama için firmalara yol gösterirken mevcut durumun iyi analiz edilmesi için de başlangıç noktasını doğru tanımlamayı sağlamaktadır. Firmaların kendi gücünü ve güçsüzlüğünü tanıması, rakiplerine göre kendini konumlandırdığı yeri iyi analiz etmesi ve riskleri iyi bilmesi gereklidir. Mevcut durumun iyi bir şekilde analiz edilmesi, büyüme hedeflerinin de gerçekçi olarak görülmesini kolaylaştırmaktadır.

Elde Edilen Verileri Değerlendirmek

Stratejik planlama sürecinde mevcut durum analizinin ardından elde edilen bütün verilerin kapsamlı ve bütün olarak değerlendirilmesi gereklidir. Güçlü yönler daha da geliştirilirken, zayıf yönlerin nasıl geliştirilebileceği stratejik planlama sürecine dahil edilmelidir. Bu noktada gerektiği takdirde işbirliğinden faydalanmalı ve kaynak sağlanmalıdır. Aynı zamanda da iyileştirme politikaları benimsenmelidir. Elde edilen verilerin değerlendirilmesi, bir sonraki hamlenin çok daha net bir şekilde görülmesini sağlamaktadır.