Satış Psikolojisi ile B2B Ticarette Satışlar Nasıl Artırılır
Satış Psikolojisi ile B2B Ticarette Satışlar Nasıl Artırılır?
17 Nisan 2023
B2B E-ticarette Yüksek Rekabetli Pazarda Öne Çıkmak İçin Bilinmesi Gereken Unsurlar
B2B E-ticarette Yüksek Rekabetli Pazarda Öne Çıkmak İçin Bilinmesi Gereken Unsurlar
19 Nisan 2023

B2B E-ticarette Markalaşma Nedir?

B2B E-ticarette Markalaşma Nedir

B2B e-ticarette markalaşma günümüzde küçük, orta veya büyük işletmeler ayırt etmeksizin bir zorunluluk halini almış durumdadır. Rekabet ortamının her geçen gün artmakta olduğu günümüzde gerek çevrimiçi gerekse fiziki işletmeler açısından başarılı bir B2B marka haline gelebilmek, pazar ve sektör kalıcılığının yanı sıra müşteri memnuniyetine kadar bir döngünün parçası olmuştur.

B2B E-ticarette Markalaşma Nedir? 

B2B e-ticarette markalaşma, kısaca bir B2B şirkete kazandırılan kimlik olarak tanımlanabilir. Tanımı biraz genişletildiğinde, B2B e-ticarette markalaşma bir ürünün işlevi, değerleri, tasarımı, renkleri, sembolü ve ismi ile bir bütün olarak oluşturulan kimliktir.

B2B e-ticarette markalaşmanın oluşmasını sağlayabilen unsurlar birbiriyle ilişkili ve çok çeşitlidir. Bu sebeple markalaşma yolunda ilerleyen işletmelerin ilk olarak ben kimim sorusunu cevaplandırmaları gerekmektedir.

İlginizi Çekebilir: B2B E-ticarette Etkinlik Pazarlaması Nedir?

B2B e-ticarette markalaşma;

 • B2B işletme olarak ben kimim sorusunun cevabıdır.
 • Bir hizmeti veya ürünü diğerlerinden ayırmayı sağlamaktadır.
 • Ürün kullanılır ancak müşteride iz bırakan markadır.
 • Marka ile müşteri arasındaki sadakatin kurulmasında köprü görevi üstlenmektedir.
 • Müşterinin B2B işletmeye karşı olan saygısında ve güven konusunda etkin rol oynamaktadır
 • Sektörde ve pazarda yer edinilmesinde kilit rolü oynamaktadır.

B2B İşletmeler Açısından Markalaşma Niçin Önemlidir? 

B2B işletmeler için markalaşmanın önemli olduğu bazı markalaşma ipuçları yer almaktadır. Bunlar;

Müşteri algısını etkilemesi: Markalaşma B2B şirketler için kritik bir rol üstlenmektedir. Müşterilerin B2B markasını algılamasını sağlarken bu algı B2B şirketin başarısını önemli ölçüde etkilemektedir.  Markalaşma B2B şirkette sunulmakta olan hizmet ve ürünlerin bilinirlik kazanmalarını sağlarken, tüketicilerin de yeniden hizmet almayı istediklerinde B2B marka aracılığı ile ürünü bulmalarına imkân tanımaktadır.

Yeni iş ilişkileri kurulmasını sağlaması:  pazarda ve sektörde bir marka haline gelebilmek B2B şirket adına bir network oluşturarak yeni iş ilişkileri kurabilmeyi ve yeni fırsatlar yakalayabilmeyi mümkün hale getirmektedir.

Yeni müşterilere ulaşma imkânı tanıması: Başarılı bir B2B marka haline gelme süreci ile beraber B2B işletme olumlu bir izlenim kazanırken potansiyel müşterilerin de B2B işletmeyi tercih etme oranları artış göstermektedir. Başarılı bir B2B marka müşterilerin gözünde; güven verebilmesinin yanı sıra tavsiye mekanizması sayesinde kulaktan kulağa pazarlamayı da aktif bir hale getirebilmektedir.

İşletme içi başarıyı artırması: B2B e-ticarette markalaşma süreci müşteri kadar olsa bile B2B şirket çalışanları açısından önem taşımaktadır. Şirket başarısının artmasında ve çalışan portföyünün genişlemesinde etkili rol oynamaktadır.

Pazarda güven sağlaması: B2B e-ticarette markalaşma rakipler arasında pazar payının artması yönünde olumlu katkılar sunarken pazarda işbirlikçiler ile güven ortamının oluşmasına da olanak sağlamaktadır.

Pazarlama çalışmalarını desteklemesi: B2B işletmenin pazarlama çalışmalarında markalaşmanın önemi oldukça büyüktür. Reklam stratejilerinin belirlenmesi ve tüketicilere ulaşması konusunda reklam ve marka stratejilerinin uyuşuyor olması gerekmektedir.

 Markalaşmanın B2B İşletmelere Sağladığı Yararlar Nelerdir? 

Markalaşma B2B işletmelerin itibar kazanabilmesi ve bulunduğu alanda konumunu sağlama alması için oldukça önemli bir etkendir. Markalaşma süreci müşterilere güven sağlamasının yanı sıra hem B2B firmalara hem de müşterilere bazı faydalar sağlamaktadır.B2B e-ticarette markalaşmanın faydalarından bazıları;

 • Ürünlerin tanıtımı ve pazarlamasında etkin rol oynaması,
 • Müşterilerle duygusal bir bağ oluşturulması,
 • Hizmete ve ürüne duyulan güveni ve sadakati artırması,
 • Kalıcı müşteri sayısını artırması,
 • Rakipler arasından öne çıkabilmeyi ve dikkat çekmeyi sağlaması,
 • B2B şirketlere itibar kazandırması,
 • Müşteriye güven ve sadakat vermesi,

B2B E-ticarette Markalaşma Oluştururken Dikkat Edilmesi Gereken Unsurlar 

Markalaşma B2B şirketlerin uzun vadede sektör kalıcılığı ve itibar kazanmaları açısından bir zorunluluk halini almıştır. Uzun zamana yayılan başarılı B2B markalaşma örnekleri şirketlerin doğuşları ile beraber başlamaktadır.

İlginizi Çekebilir: B2B E-ticarette Ortak Pazarlama Nedir?

Markalaşma sürecinde B2B şirketlerin dikkate almaları gerekli olan bazı unsurlar yer almaktadır. Bu unsurlardan bazıları;

 • B2B markanın konumlandırması,
 • Markanın hedef kitlesi,
 • Hedef kitlenin B2B markadan beklentileri,
 • Markanın hikâyesi,
 • Marka yüzü,
 • B2B markasının hedefleri ve amaçları,
 • B2B markasının misyonu ve vizyonu,
 • Markanın öne çıkan özellikleri,
 • Rakiplerden farklı dikkat çeken değerler,
 • Markanın işlevleri,