B2B İçin Sosyal Medya Kampanyaları Düzenleme Rehberi
10 Eylül 2021
B2B’de Ödeme Kolaylığı
13 Eylül 2021

B2B Dünyasında Yer Almak İçin Şirket Kurmak Gerekli mi?

Herhangi bir sektörde ticari faaliyet gösteren işletmeler fatura kesmekle ve vergi ödemekle yükümlüdür. Bu nedenle B2B dünyasında yer alan firmaların da satışlarına ve işlemlerine başlamadan önce şirket kurması gereklidir. Şirket, bir veya birden fazla kişi tarafından kar elde etme amacıyla kurulan tüzel yapılara verilen isimdir. Kollektif, adi, adi komandit olmak üzere şahıs şirketleri; limited, anonim ve paylı olmak üzere sermaye şirketleri bulunmaktadır. Peki, B2B’de şirket nasıl kurulur? Bu soruya ve daha fazlasına yazımız üzerinden cevap bulabilirsiniz. B2B’de şirket kurma süreci hakkında detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.

B2B Şirketi Nedir?

B2B şirketi, internetten ürün ve hizmet satışı gerçekleştirmek için kurulan şirket türüne verilen isimdir. Genellikle kişiler şahıs, limited veya anonim şirketi olmak üzere B2B için şirket kurabilmektedir. Kişilerin şirket kurmadan önce mali müşavir ya da muhasebeci ile görüşmeleri gereklidir. Böylelikle iş yerinin faaliyet konusu için istenen bilgiye B2B Nace kodunu ekletebilmek mümkündür. Nace kodu; radyo, televizyon, posta yolu ya da internet üzerinden yapılan perakende ticaretini tanımlamak için kullanılan bir koddur. Bu kodun vergi levhalarına işlenmesi gerekmektedir. Sizler de B2B dünyasına katılmak için şirket kurma zorunluluğunu yerine getirebilir ve bu süreçte mali müşavirlerden veya muhasebecilerden destek alabilirsiniz.

B2B Şirketi Kurmadan Önce Bilinmesi Gerekenler Nelerdir?

B2B ile internetten ürün ve hizmet satışı yapmak isteyen girişimcilerin şirket kurmadan önce belirli konular hakkında bilgi sahibi olması gereklidir. Peki, B2B şirketi kurmadan önce bilinmesi gerekenler nelerdir? Gelin bir göz atalım.

 • B2B ile internetten ürün ve hizmet satışı yapan firmaların şirketlerini B2B şirketi olarak kurmaları gereklidir. Böylelikle hibe, destek ve krediden kolaylıkla yararlanılabilmektedir.
 • B2B şirketi kurmadan önce girişimcilerin KOSGEB girişimci ve ileri girişimci eğitimlerini tamamlamaları gereklidir. Aksi takdirde KOSGEB’in firmaya vereceği destekten yararlanmak mümkün olmamaktadır.
 • B2B şirketleri 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren gelir vergisinden muaf tutulabilmektedir. Firmalar ilgili kanun çerçevesinde yıllık %2 ve%4 oranından gelir vergisi ödemektedir. %2 oranında gelir vergisi ödemek için firmaların en az 1 kişi çalıştırması gereklidir. %4’lük gelir vergisi ödemek için de herhangi bir işçi çalıştırmasına gerek yoktur.
 • B2B dünyasında yer almak isteyen girişimcilerin şirket kurma sürecinde B2B Nace kodunu faaliyet alanına yazması gereklidir.
 • B2B için şirket kurma sürecini muhasebeciler ya da mali müşavirler yönetmektedir. Bu neden girişimcilerin şirket kurmadan önce bir muhasebeci ya da mali müşavirle görüşmesi gereklidir.
 • Girişimciler şirket kurmadan önce şirket türleri hakkında bilgi sahibi olmalıdır. Bu şirket türlerinin avantajlarını ve dezavantajlarını göz önünde bulundurmalıdır. Genellikle küçük ve orta ölçekli firmalar şahıs şirketi kurmaktadır. Sizlerde şahıs şirketi kurarak bu şirket türünün sağladığı avantajlardan yararlanabilirsiniz.

B2B’de Şahıs Şirketi Kurmak İçin Uygulanması Gereken Adımlar Nelerdir?

Şahıs şirketlerinin hem açılışı hem de kapanışı kolay olduğu ve firmaların bütçesini sarsmadığı için küçük ve orta ölçekli firmalar tarafından kurulmaktadır. Fakat bu noktada girişimcilerin belli başlı adımları tamamlaması gereklidir. Bu adımlar şunlardır:

 • Doğru bir mali müşavir ya da muhasebeci tercih edilmelidir.
 • Şirket kurmak için gereken evraklar eksiksiz bir şekilde tamamlanmalıdır.
 • Şirket kurma maliyeti net olarak hesaplanmalıdır.
 • Şirket kurma başvurusu yapılmalı ve başvuru takip edilmelidir.

Sizler de sıraladığımız adımları uygulayarak şirketinizi kurabilir ve B2B dünyasına atılabilirsiniz. Böylelikle internetten ürün satışı yaparak gelir elde edebilirsiniz.

B2B Şirketi İçin Gereken Evraklar Nelerdir?

B2B dünyasında yer almak isteyen girişimcilerin şirket kuruluşu için bazı evrakları toplaması gereklidir. Bu evraklar şunlardır:

 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • Vesikalık fotoğraf
 • İkametgah belgesi
 • İmza beyannamesi
 • Şirket kuruluş formu (muhasebeci ya da mali müşavirden temin edilen form)
 • Kira kontratı ya da tapu
 • Mali müşavir vekaletnamesi (mali müşavir ile anlaşma yapıldıktan sonra notere verilen vekaletname)