B2B Alanında 5 Adımda Lüks Ürünlerin Pazarlanması İçin İpuçları
6 Şubat 2023
B2B E-Ticarette Wordpress Hosting Ne İşe Yaramaktadır?
B2B E-Ticarette WordPress Hosting Ne İşe Yaramaktadır?
8 Şubat 2023

Yeşil Pazarlama Nedir? B2B Alanında Ne Anlama Gelir?

Değişen dünya ile birlikte birçok sektör, iş alanında yeniden dönüşmekte veya yeniden şekillenmektedir. Dijitalleşmenin artış göstermesiyle birlikte B2B şirketler ürünlerini geniş kitlelere ulaştırabilmek ve pazarlamak amacıyla değişik pazarlama yöntemlerine başvurmaktadır. Bu farklı pazarlama yöntemlerinden biri de yeşil pazarlamadır.

B2B Alanında Yeşil Pazarlama Ne Demektir?

Günümüz koşullarına göre B2B şirketlerin ürün pazarlama için kullanmış oldukları taktikler zaman içinde farklılaşmalar gösterebilir. Bunun sebebi değişen tüketici davranışları ve değişen dünya düzenidir.  Son zamanlarda pek çok B2B şirket, hizmet ve ürünlerini çevre dostu olarak bilinen yeşil pazarlama yöntemini tercih ederek gerçekleştirmektedir.

B2B Alanında yeşil pazarlama, çevre dostu hizmet ve ürünlerin pazarlaması olarak tanımlanır. Bu yöntem, bir ürünün yeşil faydalarını ileten mesajlara odaklanmak, sürdürülebilir iş uygulamalarını benimsemek, çevre dostu olan ambalajlar tercih etmek, çevre dostu ürünler tasarlamak gibi farklı uygulamaları içerir. Bu pazarlama türünün bu yönleri ile hem B2B şirketlerde hem de tüketicilerde çevre bilincini oluşturabilme açısından oldukça önemli bir hal almaktadır.

İlginizi Çekebilir: B2B E-ticarette Blog Kullanımının Önemi Hakkında Bilinmesi Gerekenler

B2B Alanında Yeşil Pazarlamanın Özellikleri Nelerdir?

B2B alanında yeşil pazarlama, hizmet veya ürünlerin çevre açısından en güvenli şekilde reklamlarının yapılmasıdır. Bu pazaarlama türünün özelliklerinden bazıları;

 • Yeşil pazarlama taktikleri, sürdürülebilir olmayı hedefler,
 • Ambalajlar sürdürülebilir olarak tasarlanarak tüketicilerde bilinç oluşturulabilmesi hedeflenir,
 • Çevreye yarar sağlayabilecek ürünler tasarlanarak üretim ya da dağıtım aşamasında yeşil prosedürlerin kullanılabilmesi hedeflenir,
 • Çevre dostu olan uygulamalar hakkında bilinçlendirme esas olarak alınır,
 • Özel kar amacı gütmeyen sürdürülebilirlik girişimlerine odaklanan kuruluşlara kamu bağışları gerçekleştirdiklerinde de yeşil pazarlama taktikleri kullanılır,
 • Karbon salınımı, iklim değişikliği tarzındaki konularda bir ürünün pazarlanmasında çevre bilincini oluşturabilme amaçlanır. Ayrıca B2B markanın da çevre dostu olduğu ile alakalı algı oluşturma amacı bulunur.

B2B Alanında Yeşil Pazarlama Kullanım Alanları Nelerdir?

Bu kavram etik iş uygulamalarına yönelik ve daha sürdürülebilir olan oldukça büyük toplumsal hareketin bir parçasıdır. Son zamanlarda tüketici işletmeler, B2B şirketlerden topluma katkıları dolayısı ile çevreye katkı sağlayabilecek olan uygulamaların öncüleri olmalarını istemektedir. Bu sebeple B2B işletmeler tüketicilerin gerekli ihtiyaçlarını karşılayabilmek amacıyla çalışırken, tüketicilerin bu yöndeki beklentilerine de karşılık verebilmeye özen göstermektedir. Ürünlerini pazarlama aşamasında çevre bilinci ile hareket etmeye çalışan B2B markalar yeşil pazarlama taktiklerinden faydalanabilmektedir.

Bu pazarlama türü genel olarak tüketicilere bir şirket olarak sosyal sorumlulukları olduğunu ve sürdürülebilir anlamda iş yapısına yatırım yapma konusundaki kararlığı gösterir. Yeşil pazarlama taktiklerinden yararlanan B2B şirketler, sürdürülebilirlik iddiaları gözden düştüğü anda tüketiciler tarafından eleştirilebilme riski ile karşılaşır.

B2B Alanında Yeşil Pazarlamanın Avantajları

Yeşil pazarlamanın tüketici işletmelere ve B2B şirketlere sağlamış olduğu birçok avantaj yer almaktadır. Bunlar;

 • Yeni bir pazara hitap etmektedir,
 • Kararlılığını ve marka sadakatini artırmaya yardımcı olmaktadır,
 • Bilinçli tüketicilerin taleplerine yanıt vermektedir,
 • İşletmelerin pazarlama maliyetlerini düşürmeye yardımcı olmaktadır,
 • Çevreye önemli katkılar sağlamaktadır.

İlginizi Çekebilir: B2B Alanında Pazarlama Hunisi Oluşturabilmeyi Optimize Etmek İçin İpuçları

Yeşil pazarlama, yeni pazar oluşturma konusunda etkilidir. Bu pazarlama yöntemlerini kullanan B2B şirketler toplumda yeni çevre bilinci oluşturma konusunda etkili olmaktadır. Toplum,  büyük B2B şirketlerin ve insanların çevrelerini nasıl etkiledikleri konusunda uyumlu bir hale geldikçe, gittikçe artmakta olan tüketicilerde pazara dâhil olabilmektedir.

Bu pazarlama yöntemini tercih eden B2B şirketler, sadık müşteri profili oluşturma ile ilgili konularda başarılı olmaktadır. Yeşil bir hizmet veya ürün sunmakta olan B2B şirketler yeşil pazarlamadan oldukça fazla yararlanırlar. Ayrıca yeşil pazarlama yöntemini tercih eden B2B şirketler rakipleri arasında fark edilebilmektedir. B2B şirketlerin marka sadakatini artırabilmesi için ürünlerini etkili şekilde pazarlamasına yardım etmektedir.

Çevre odaklı hizmet ve ürünler için tüketici talepleri oldukça büyük ölçülerdedir. Bu taktiklerden yararlanan B2B şirketler hedef kitlelerine dokunma şansı yakalarken kalıcı tüketici profili de oluşturabilmektedir.

Sürdürülebilir malzemeler kullanmak veya çevreye duyarlı pazarlama süreçlerine geçmeyi tercih etmek B2B işletmelerin üretim ve pazarlama maliyetlerini düşürebilmektedir.