B2B Markalar İçin Görsel Kimlik Nasıl Yaratılabilmektedir?
14 Ekim 2022
B2B Alanında Ticaret Yapmak İçin Almanya’da Nasıl Şirket Kurulabilir?
17 Ekim 2022

B2B Alanında Ticaret Yapabilmek İçin Macaristan’da Şirket Nasıl Kurulmaktadır?

B2B Alanında Ticaret Yapabilmek İçin Macaristan’da Şirket Nasıl Kurulmaktadır?

Var olan işlerini geliştirebilmeyi isteyen veya yeni bir iş projesi bulunan B2B işletmelerin ilk hedefleri yurtdışına açılmayı istemek olmaktadır. Çünkü işlerini yurtdışına taşımayı isteyen B2B işletmelerin bu şekilde daha geniş bir hedef kitleye hitap edebilmesi hem de döviz olarak gelir elde etmesi mümkün olmaktadır. Yurtdışına açılarak işlerini devam ettirmek isteyen işletmeler bu planlarını yaparken yurtdışında nasıl şirket kurulacağını da bilmek istemektedir.

Yurtdışında şirket kurmanın tercih edilmesinde, farklı ülkelerde işletmelerin daha uygun vergi oranlarıyla şirket kurabilmesinin mümkün olması etkin bir şekilde rol oynamaktadır. Genel olarak pek çok firma, şirket kurmak istedikleri ülkeyi seçerlerken Avrupa ülkelerine yönelmeyi tercih etmektedir ve aynı zamanda bu şirket kurmak için tercih edilen Avrupa ülkelerinden birinin de Macaristan olduğu bilinmektedir. Bunun sebebi de Macaristan’da şirket kurabilmenin B2B işletmelerin kolaylıkla faaliyetlerini yürütmelerine yardımcı olabilmesidir.

Macaristan Hakkında Bilinmesi Gerekenler

Yurtdışında şirket kurmak isteyen pek çok işletmenin Avrupa ülkeleri arasından en çok tercih ettiği ülkelerden birinin de Macaristan olduğu bilinmektedir. Macaristan, yaklaşık 9,75 milyon kişinin yaşamakta olduğu Orta Avrupa’da yer alan bir ülkedir. Şirket kurmak için oldukça uygun ülkelerden birinin de Macaristan olduğu bilinmektedir. Bunun nedeni de Macaristan’ın birçok Avrupa ülkesiyle komşu olmasıdır.

Macaristan’ın başkenti Budapeşte olup, komşuları da Hırvatistan, Sırbistan, Ukrayna, Romanya, Slovakya, Slovenya ve Avusturya’dır. Macaristan’da şirket kurmayı isteyen işletmeler ve kişiler Macaristan’ın komşu ülkeleriyle de faaliyet göstermelerinin yanında döviz olarak gelirde elde edebilmektedir.

Macaristan’da Şirket Kurmak B2B İşletmelere Ne Gibi Avantajlar Sağlamaktadır?

Macaristan’da şirket kurmayı amaçlayan B2B işletmeler genel olarak ülkenin sağlamış olduğu avantajlardan da yararlanmak istedikleri için Macaristan’ı tercih etmek istemektedir. Macaristan’da şirket kurulmasının sağladığı bazı avantajlar şunlardır:

 • Macaristan konumu açısından pek çok Avrupa ülkesine yakın bulunmaktadır. Bu durum Macaristan’da şirket kuran B2B işletmelerin oldukça kolay bir biçimde faaliyetlerini yürütebilmelerine yardımcı olmaktadır.
 • Macaristan’da şirket kurma süreçleri kolay bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Genel olarak işletmeler veya kişiler 4 ya da 5 gün içerisinde şirket kurma işlemlerini tamamlayabilmekte ve faaliyetlerini sürdürebilmektedir.
 • Macaristan’da şirket kurulmasının maliyetleri diğer pek çok Avrupa ülkesine göre daha uygundur.
 • Macaristan, Avrupa’nın en düşük kurumlar vergisi alan ülkelerinden birisi olup, Macaristan’da vergi oranlarının %9 olduğu bilinmektedir.
 • B2B İşletmeler hemen KDV numarası alıp faaliyet göstermeye başlayabilmektedir.
 • Macaristan’da şirket kurulmasının en büyük avantajlarından birisi de eğitim oranlarıdır. Macaristan’da eğitim düzeyi yüksek olmasından dolayı burada şirket kuran B2B işletmeler oldukça kaliteli işçilere de ulaşabilmektedir.
 • Macaristan’da şirket kurulması B2B işletmeleri uluslararası firmalar arasına taşıyabilmektedir.
 • Macaristan’da şirket kuran işletmeler döviz olarak gelir elde etme imkânı bulmaktadır.

Macaristan’da şirket kurarak faaliyetlerin sürdürülmesinin B2B işletmelere sağlamış olduğu avantajlardan bazılarıdır.

Macaristan’da Şirket Kurmanın B2B İşletmelere Ne Gibi Dezavantajları Bulunmaktadır?

Macaristan’da şirket kurulmasının avantajları olduğu gibi bazı küçük dezavantajları da beraberinde getirdiğinin bilinmesi gerekmektedir.

 • Macaristan’da şirket kurmaya karar vermiş olan B2B işletmelerin şirket kurabilmek için belirli bir miktar sermayelerinin bulunması gerekmektedir.
 • Macaristan’da faaliyet göstermekte olan pek çok firma olduğu için, Macaristan’da şirket kurmak isteyen işletmelerin rekabet ortamına girmeleri gerekeceğinden rakipleri hakkında bilgi sahibi olmaları gerekmektedir.
 • Macaristan’da şirket kuran işletmelerin iletişim kurabilmek için yabancı dil bilmeleri gerekmektedir.

Macaristan’da Şirket Nasıl Kurulmaktadır?

Macaristan’da iki değişik şirket çeşidi yer almaktadır. Bunlar sermaye şirketleri ve şahıs şirketleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Macaristan’da bu şirket türlerinden hangisini kuracağına karar verdikten sonra şirket kurmak için işletmelerin izlemeleri gereken bazı adımlar yer almaktadır. Bu adımlardan bazıları şunlardır:

 • Danışmanlık adımları,
 • Şirkete ait yapılması gerekenler,
 • Şirket ile ilgili evrakların hazırlanması,
 • Kurlum süreçlerinin yönetilmesi,
 • Banka süreçleri,

Bu süreçler Macaristan’da şirket kurmak isteyenlerin tamamlaması gereken adımlardır.B2B işletmeler bir şirket kurduktan sonra e-ihracat sitesi açarak ürün ve hizmetlerini satabilmektedir.