B2B Alanında Sosyal Medyada Satış Artırabilme Taktikleri
6 Ekim 2022
B2B Alanında Sıkça Yapılmakta Olan Önemli Pazarlama Hataları Nelerdir?
8 Ekim 2022

B2B Alanında Şirket Kurma Aşamasında Kaçınılması Gerekli Olan Hatalar Nelerdir?

B2B Alanında Şirket Kurma Aşamasında Kaçınılması Gerekli Olan Hatalar Nelerdir?

Ticari faaliyetler yürütmeyi düşünen B2B işletmelerin bir şirket kuruluşu gerçekleştirmesi gerekmektedir. Şirket kuruluşunun tüm aşamalarının doğru şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Şayet kuruluş aşamalarında atlama yapılırsa kurulum süreci uzayacağından sonuca ulaşmak güçleşecektir.

B2B alanında şirket kuruluş aşamaları genel olarak şirketlerin türlerine göre değişiklikler göstermektedir. Şahıs şirketlerin kuruluşu daha kolay gerçekleştirilebilirken limited ve anonim şirketlerin kuruluşu daha uzun bir zaman gerektirmektedir. Ancak şirket kuruluşu sırasında yardım alınabilecek mali müşavir desteği ile şirket kuruluşu işlemleri daha profesyonel yürütülerek hata yapmadan gerçekleştirebilir.

B2B şirket kuruluşu sırasında kaçınılması gereken bazı hatalar yer almaktadır. Bunlardan bazıları;

Yanlış Şirket Türü Tercih Edilmesi

B2B şirket kuruluşlarında yapılmakta olan en büyük hatalardan biri yanlış şirket türü tercih edilmesidir. Kurulmak istenen şirket türüne göre faydalanılacak olan avantajlar ile karşılaşılacak dezavantajlar birbirinden farklılık göstermektedir. Ayrıca kurulacak olan şirketlerin türüne göre aktivitelerde farklılaşmaktadır.

Bu sebepleB2B şirket kuruluşu gerçekleştirilirken kaçınılması gerekli olan en önemli hata yanlış şirket türü tercih etmektir. Markaların doğru olan şirket türünü tercih etmesi ve hata yapmaması için gelecekle ilgili hedefleri doğrultusunda hareket etmesi gerekmektedir. Markaların ancak bu şekilde doğru şirket türüne karar vererek hedeflerine ulaşabilmesi mümkündür.

İş Planı Hazırlanılmaması

B2B şirket kuruluşu yaparken yapılmaması gereken hatalardan en önemlisi bir iş planı hazırlamadan şirket kuruluşu yapmaya çalışmaktır. İş planı hazırlamadan B2B şirket kuruluşu yapan pek çok firma, günümüzde başarısızlıklar ile karşılaşmaktadır.

İş planı, işletmelerin kuruluş aşamalarından bütçe yönetimlerine kadar tüm süreçleri planlamış oldukları süreçlerin tamamına denmektedir. Genel olarak B2B işletmeler iş planları sayesinde pek çok konuda ne yapabileceğine karar vererek doğru hamleler yapabilmektedir.  Ancak iş planı hazırlamadan şirket kurmaya çalışan B2B işletmeler ne yapacağına karar veremediğinden hata yapma olasılığı daha yüksek olmaktadır.

Evrakların Eksik Hazırlanılması

B2B şirket kuruluşlarında sürecin hızlı ilerlemesi açısından belli evrakların hazırlanması gerekmektedir. Evrakların eksik hazırlanması şirket kuruluşu sürecini uzatabilmektedir. Bu sebeple B2B şirket kurmak için kurulmak istenen şirket türüne karar verdikten sonra hangi evraklara ihtiyaç olduğunu öğrenerek bu evrakları eksiksiz bir biçimde hazırlanmasına özen göstermek gerekmektedir.

Yanlış Mali Müşavir Tercih Edilmesi

B2B şirket kuruluşu, genel olarak muhasebeciler ve mali müşavirler tarafından takip edilerek gerçekleştirilmekte olan bir süreç olarak bilinmektedir. Bu sebeple çalışılmaya karar verilen muhasebecinin ve mali müşavirin mesleki açıdan donanımlı olması gerekmektedir. Şayet konusunda donanımlı olamayan kişiler ile çalışıldığında B2B şirket kuruluşu aşamalarında hatalar meydana gelebileceğinden şirket kuruluşu süreci uzayacağından maliyetler de artış gösterecektir.

Bu sebeple hata yapmaktan uzak kalmak için en doğru yöntem, alanında uzman bir mali müşavirden destek alarak çalışmaya özen göstermektir. Ancak bu şekilde doğru B2B şirket kuruluşu yapılabilmesi ve şirket kurma süreçlerinin profesyonel şekilde gerçekleşmesi sağlanabilmektedir.

Aceleci Davranış Sergilenmesi

Aceleci davranış sergilemek, B2B şirket kuruluşları sırasında en fazla yapılan hatalar arasında yer almaktadır.  Kişilerin sergilemiş oldukları aceleci davranışlar bazı detayların gözden kaçırılmasına sebep olmaktadır. Bu durumda bazı dezavantajlar meydana getirebilmektedir. Bu sebeple şirket kuruluşu sırasında aceleci davranış sergilememeye özen göstermek gerekmektedir.

Finansal Hazırlıkları Yapılmaması

Girişimciler B2B şirket kurmak istedikleri zaman şirket kuruluşlarını oldukça kısa bir süre içerisinde gerçekleştirmeyi istemektedir. Ancak gerekli olan finansal hazırlıkları yapmamak başarısızlıklara sebep olabilmektedir.

B2B şirket kuruluşu süreci, pek çok harcama yapılması gereken masrafları beraberinde getirmektedir. Bu masrafların karşılanabilmesi için bir gelirin olmaması şirket kuruluşunda başarısız olmanıza neden olabilmektedir. Bu sebeple B2B şirket kuruluşu yapmak için gerekli olabilecek sermayeler ile ilgili araştırmalar yapılmalı ve şirket türüne göre ne kadar harcama yapılabileceği belirlenerek finansal hazırlıklar gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Kurulacak iş için gerekmekte olan sermayenin belirlenmesi, işleri geliştirmek için yapılacak olan harcamaların hesaplanması, üretim süreçleri, hammadde alımları gibi pek çok öğenin göz önünde bulundurulması finansal açıdan önem taşımaktadır.