B2B Alanında Şirket Kurma Aşamasında Kaçınılması Gerekli Olan Hatalar Nelerdir?
7 Ekim 2022
B2B Alanında İşleri Büyütmek İçin Yardımcı Olabilecek Dijital Pazarlama Araçları
10 Ekim 2022

B2B Alanında Sıkça Yapılmakta Olan Önemli Pazarlama Hataları Nelerdir?

B2B Alanında Sıkça Yapılmakta Olan Önemli Pazarlama Hataları Nelerdir?

Ticari faaliyetler yürütmekte olan B2B işletmeler marka bilinirliği kazanabilmek, satışlarını artırmak, rakipleriyle rekabet edebilmek ve satışlarını artırmak için pazarlama çalışmaları yürütmektedirler.  Bazı B2B markalar yapmış oldukları pazarlama çalışmalarının sonuçlarını başarılı bir şekilde ve kısa bir sürede alırlarken,  bazıları da pazarlama çalışmalarında başarılı olamamaktadırlar.

Bir kuruluş veya markanınB3B alanında pazarlama çalışmalarında başarılı olamamasının ardındaysa yapmış oldukları bazı pazarlama hataları yer almaktadır. Genel olarak markalar yapmış oldukları pazarlama çalışmalarında küçük strateji hataları yapmakta ve durum da çalışma sonuçlarını olumsuz yönde etkilemektedir. Bu sebeple var olan B2B markalarını geliştirmek veya yeni bir marka kurmak isteyenler sık yapılmakta olan önemli pazarlama hataları hakkında fikir sahibi olmalı ve bu hataları yapmamaya özen göstermelidir.

İlginizi Çekebilir: B2B Alanında Şirket Kurma Aşamasında Kaçınılması Gerekli Olan Hatalar Nelerdir?

B2B Pazarlama Ne Demektir?

B2B Pazarlama, bir B2B işletmesinin satışlarını artırabilmek, marka bilinirliği yaratmak ve hedef kitlelerine ulaşabilmek için geleneksel veya dijital pazarlama yöntemlerini tercih ederek yapmış olduğu çalışmaların tümüne verilen addır.

B2B markalar genel olarak bu süreçte hedeflerine en uygun olan stratejileri tercih ederek hareket edip başarılı olabilmeyi hedeflemektedirler. Ancak bu süreçte B2B markaların yapmış oldukları bazı hatalar bulunmaktadır. Bu hatalardan bazıları;

Hedef Kitlenin iyi Tanınmaması

Geleneksel veya dijital pazarlama süreçlerinde B2B markaların ilk amaçları hizmet ve ürünlerini satmak istemekte oldukları hedef kitleye ulaştırabilmektir. Çünkü hedef kitleye ne kadar yoğun ve hızlı bir biçimde ulaşım sağlanır ise markaların kar oranları da o kadar hızlı artış göstermektedir.

Sıkça yapılmakta olan önemli pazarlama hatalarından biri de hedef kitleye ulaşılamamasıdır. Bu da B2B markaların hedef kitlelerini gerektiği kadar iyi tanımadıklarını göstermektedir. Bu durum markaların pazarlama stratejilerini gerektiği gibi planlamamasından kaynaklanabilmektedir.

Bu hatanın önüne geçilebilmesi ve markanın başarıya ulaşabilmesi için, B2B işletmelerin faaliyet göstermek istedikleri alana girdikleri ilk andan itibaren kendilerine bir hedef kitle belirlemelerini ve bu hedef kitlelerini yakından tanımaya yönelik çalışmalar yapmalarını gerektirmektedir. Doğru pazarlama stratejileri geliştirmeyi isteyen B2B markalar, sıkça yapılmakta olan pazarlama hatalarından hedef kitleyi iyi tanımamak hatasından kaçınabilmeye özen göstermelidir.

Rakiplerin En İyi Şekilde İncelenmemesi

Neredeyse tüm B2B markaların ticari faaliyetlerini yürütmekte oldukları aynı alan içerisinde yer alan rakipleri bulunmaktadır ve aynı alanda faaliyet göstermekte olan rakiplerin hepsi belirli hedef kitlelere ulaşabilmeyi istemektedirler. Yani her B2B markanın, rakiplerinin de aslında pazarlama faaliyetleri yürüttüğünü bilmeleri gerekmektedir.

Sıkça yapılmakta olan pazarlama hataları arasında rakipleri en iyi şekilde incelememekte yer almaktadır. Hedef kitlelere ulaşabilmek için B2B marka ile aynı faaliyetleri yürütmekte olan rakiplerin incelenmesi markanın pazarlama stratejilerini geliştirmesine de yardımcı olmaktadır. Ancak rakipler en iyi şekilde incelenmediğinde marka nasıl bir strateji yürüteceğine karar vermekte zorlanabilmektedir. Bu durum aynı zamanda yapılan pazarlama çalışmalarından alınacak olan verimi de azaltmaktadır.

İlginizi Çekebilir: B2B Alanında Sosyal Medyada Satış Artırabilme Taktikleri

Sosyal Medya Alanlarının Önemsenmemesi

Günümüz şartlarında sosyal medya kullanımlarının gün geçtikçe artış göstermekte olduğu bilinmektedir. Yalnızca bir günde milyonlarca kişi değişik sosyal medya alanlarında hesap açarak bu alanları kullanmaya başlamaktadır. Bu durum B2B markaların sosyal medyayı ne kadar önemsemeleri gerektiğini de göstermektedir.

Günümüzde pek çok B2B marka artık hedef amaçlarını gerçekleştirebilmek ve hedef kitlelerine ulaşabilmek için sosyal medya alanlarında yer almayı tercih etmekte ve iletişimlerini bu alanlar üzerinden yürütebilmektedirler.

Sıkça yapılmakta olan pazarlama hatalarından biri de B2B markaların sosyal medya alanlarına gereken önemi vermemeleridir. Sosyal medya alanları üzerinden sürekli ve düzenli olarak iletişimlerini yürütmekte olan B2B markalar pazarlama ve reklam faaliyetleri için gerekmekte olan bütçelerini azaltırlarken, sosyal medya alanlarını gerektiği gibi önemsemeyen markaların ise pazarlama ve reklam faaliyetleri için gerekli olan bütçeleri artış gösterebilmektedir.  Sosyal medya alanlarına önem verilmemesi markaların karlılığının olumsuz etkilenmesine sebep olurken pazarlama stratejilerinden alınan verimin azalmasına da neden olmaktadır.