B2B Alanında Bilanço Nedir ve Nasıl Hazırlanmaktadır?
1 Aralık 2022
B2B Alanında İyi Bir Liderin Sahip Olması Gereken 10 Özellik Nelerdir?
3 Aralık 2022

B2B Alanında Risk Analizi Ne Demektir ve Nasıl Yapılır?

B2B alanında risk analizi, önemli iş girişimlerini olumsuz olarak etkileyebilecek olası sorunları analiz etmeye ve sorunları belirleyebilme süreçlerine denilmektedir. Risk analizi süreci, B2B işletmelerin olası riskleri azaltmasına ya da risklerden kaçınmasına yardım etmek için yapılmaktadır.

B2B Alanında Risk Analizi Hangi Amaçlarla Kullanılır?

B2B alanında risk analizinin önemlice bir kısmı gizli zararın yanı sıra meydana gelebilecek ihtimallerin belirlenebilmesi amacıyla yapılmaktadır. B2B işletmeler risk analizlerini bazı amaçlar için kullanmaktadır. Bu amaçlar;

 • Olumsuz olaylar nedeniyle oluşan zararlı sonuçların etkilerini azaltmak veya tahmin edebilmek,
 • Projede ilerlenip ilerlenmeyeceği değerlendirilirken karar aşamasına yardımcı olabilmek amacıyla bir projenin gizli risklerinin yararları ile dengelenip dengelenemeyeceğini değerlendirebilmek,
 • Hem insan hem de doğal kaynaklı olumsuz olaylardan kaynaklanmakta olan donanım ya da teknoloji kaybı veya arızası için müdahaleleri planlayabilmek,
 • Piyasaya yeni rakiplerin girme olasılığına uyumluluğu sağlayabilmek,

İlginizi Çekebilir: B2B Alanında Ticaret Yapmak İçin Dubai’de Nasıl Şirket Kurulabilir?

Amacıyla bu alanda risk analizleri kullanılmaktadır.

B2B Alanında Risk Analizi Nasıl Yapılmaktadır?

Riskleri tespit edebilmek B2B şirketler için oldukça zor bir durum olabilmektedir. Planlanılmayan bir sorun ile karşılaşıldığında itibar, zaman ve maliyetler tehlike altında olabilmektedir. Aşırı tepkiler vermek veya riskleri fazla tahmin etmek paniğe yol açıp yarardan çok zarar verebilmektedir.

Karşılaşılan risklere olumlu bir şekilde yaklaşıp neyin ne kadar kontrol edilip edilemeyeceğinin belirlenmesi gerekmektedir. Uygun ve ölçülü davranışlar işi oldukça kolaylaştırabilmektedir. Bu noktada en etkili hareket risk analiz raporu hazırlamaktır. Risk Analizi düzenlenmesi için izlenmesi gereken bir kaça adım bulunmaktadır.

 • Risk Değerlendirme Anketleri Yapılması: Her bölüm içerisindeki belirli tehditleri ya da riskleri belgelemeye başlama yoludur.
 • Risklerin Tanımlanması: B2B şirketi tehlikeye sokabilecek durumlar neler, şirket hangi konularda risk değerlendirmesi yapmak istemekte, şirketin riskleri neler gibi konular hakkında detaylı olarak araştırmalar yapılması ve sonuçlarına göre risk tanımlamasının yapılabilmesini kapsamaktadır.
 • Risklerin Analiz Edilmesi: Riskleri tanımladıktan sonra, risk analizlerinin süreçleri, her riskin ortaya çıkabilme olasılığının yanında varlıkları olumsuz riskle bağlantılı olan sonuçların ve bu sonuçların projenin hedeflerini nasıl etkileyebileceğinin belirlenmesi aşamalarından oluşan sürece denilmektedir.
 • Risk Yönetim Planı Geliştirilmesi: Varlıkların hangilerinin değerli olduklarına ve tehditlerin hangilerinin bu varlıkları olumsuz şekilde etkileyeceğiyle alakalı analizlere dayanarak, risk analizi; riski önlemek, kabul etmek, aktarmak veya riski azaltmak için kullanılacak olan kontrol önerilerini üretebilmelidir.
 • Risk Yönetim Planı Uygulanması: Risk değerlendirmenin son amacı, riskleri azaltmak ya da ortadan kaldırmak için önlemler alarak uygulamaktır. Önceliği en yüksek olan riskten başlayarak, artık herhangi bir tehdit oluşturmaması için her riskin çözümlenmesini kapsar.
 • Risklerin İzlenmesi: Devam etmekte olan riskleri belirleme, yönetme ve tedavi etme süreçleri, risk analizi sürecinin önemli parçalarından biri olmalıdır. Sonuçların formatı ve analizlerin odak noktası, yürütülmekte olan risk analizi türüne göre değişebilmektedir.

İlginizi Çekebilir: B2B Alanında Ticaret Yapabilmek İçin Polonya’da Şirket Nasıl Kurulabilir?

B2B Alanında Risk Analizine Hangi l Durumlarda İhtiyaç Duyulmaktadır?

B2B alanında risk analizine pek çok durumda ihtiyaç duyulabilir.  Risk ve tehlike analizi, iç içe geçmiş olan iki kavram olarak bilinmektedir. Projelerin planlanması sırasında, olası sorunları tahmin ederek etkisiz hale getirebilmeye yardımcı olurken, projede yol alabilmeye de önemli katkıları bulunmaktadır.

Bu alanda potansiyel riskleri yönetirken ve güvenliği iyileştirirken işe yarayabileceği gibi, teknoloji ya da donanım arızası, doğal afetler gibi benzeri olaylara karşı da hazırlıklı olmanıza yardımcı olur.

B2B alanında pazara yeni giren rakiplere karşı risk oluşturabilecek faktörlere karşı doğru şekilde analizler yaparak adım atmaya yardımcı olmaktadır.

B2B Alanında Risk Analizinin Faydaları Nelerdir?

B2B alanında risk analizi, B2B işletmenin başarısını olumsuz olarak etkileyecek unsurları değerlendirmenin ve belirlemenin kanıtlanmış yoludur. Risk analizinin faydaları;

 • Firmaları tehditlere karşı güvenli şekilde korur.
 • Şirketlerin verimliliklerini artırmaya yardımcı olur.
 • Firmaların rakipleri arasından sıyrılmasına imkân sağlar.
 • Şirketlerin bütçe yönetimlerine olumlu katkılarda bulunur.