B2B Mücevher Firmaları Açısından Etkili Sosyal Medya Kullanımı
9 Ağustos 2022
B2B Siteleri İçin Sosyal Medyayı Kullanabilme İpuçları
11 Ağustos 2022

B2B Alanında Büyüme Pazarlamasının Yeri ve Önemi

B2B Alanında Büyüme Pazarlamasının Yeri ve Önemi

Büyüme pazarlaması bilinen diğer adı ile Growth Marketing, artmakta olan rekabet ortamı ile birlikte B2B alanında yerini almış olan ve B2B firmalarının hedefledikleri bir pazarlama yöntemi olarak bilinmektedir. Bu pazarlama yöntemi, değişik teknikler ve kanallarla sıklıkla denemeler yapılarak büyüme yöntemlerini kullanmayı tercih etmekte ve pazarlama harcamalarını büyüme merkezli olarak optimize etmektedir. Bu yönü ile geleneksel pazarlamadan ayrılmakta olduğu söylenebilinmektedir.

Büyüme Pazarlaması Ne Demektir?

2010 senesinde girişimci Sean Ellis’in ortaya atmış olduğu büyüme pazarlaması, sadakati teşvik edebilmeye ve müşteri ilişkileri oluşturabilmeye odaklanmış olan stratejiler bütünüdür. Katılım ve özgünlüğe önem vermekte olan, müşterilerin hayat boyu değerlerini savunan, uzun süreçli bir çalışmaya dayanmaktadır. Kullanıcı odaklı, deneysel ve yenilikçi merkezli bir pazarlama yöntemi olması bu pazarlamayı geleneksel pazarlama türlerinden ayırabilmektedir.

Büyüme pazarlaması içerisinde farklı metrikler bulundurmaktadır. Bu metriklerden bazıları;

 • Dönüşüm oranları,
 • Müşteri edinebilme oranları,
 • Müşterileri tutabilme oranları,
 • Müşterilerin hayat boyu değerleri,

B2B Firmaları Açısından Büyüme Pazarlamasının Önemi Nedir?

Büyüme pazarlaması, hem B2B ile internet üzerinden ürün satan firmalar hem de fiziksel mağazalar açından oldukça yararlı pazarlama yöntemlerinden biridir. Günümüz şartlarındaki büyüme pazarlamacılarının; bağlı müşterileri çekebilmek,  dönüştürebilmek, oluşturabilmek ve elde tutabilmek amacıyla kullandıkları önde gelen stratejilerin her biri e-ticaret alanında oldukça sık kullanılabilmektedir.

Rekabet ortamların gün geçtikçe artış göstermesi, B2B alanında büyüme pazarlaması ile alakalı metriklerin de çeşitlenmesine sebep olmaktadır. Büyüme pazarlaması ile ilgili metriklerden bazıları;

 • E-posta pazarlaması,
 • İçerik pazarlaması,
 • SEO yani arama motoru optimizasyonu,
 • Google Adwords reklamları,
 • Sosyal medya pazarlamaları,
 • Yeniden hedefleme,

B2B Firmalarına Büyüme Pazarlamasının Yararları Nelerdir?

Büyüme pazarlamasındaki temel amaç, firmalardaki büyümelerin ölçeklenebilir, sürdürülebilir ve hızlı olabilmesini sağlayabilmektir. Sadece müşterilerin hayat döngülerindeki satışlara odaklanmakla kalmamakta, satış sonrasına da odaklanabilmektedir. Bu sebeple büyüme pazarlama B2B firmaları açısından oldukça yararlı bir pazarlama yöntemidir. B2B firmalarına büyüme pazarlamasının faydalarından bazıları;

 • B2B firmalarının marka bilinirliklerini artırabilmektedir.
 • B2B firmalarının müşterilerini elde tutabilmelerine imkân sağlamaktadır.
 • Müşterilerin B2B markaları ile olan bağlarını daha da güçlendirmektedir.
 • Müşterilerle etkileşim içerisinde olabilmeye katkıda bulunmaktadır.
 • B2B firmalarına yeni müşteriler kazandırabilmeyi sağlamaktadır.

Bu avantajlardan yararlanabilmeyi isteyen B2B firmalarının büyüme merkezli pazarlamaya vakit kaybetmeden yönelmeleri gerekmektedir.

Başarılı Büyüme Pazarlamacısının Özellikleri Nelerdir?

Başarılı büyüme pazarlamacısında bulunması gereken özelliklerden bazıları;

 • Her zaman planlı ve stratejik adımlar atması gerekmektedir.
 • Yeni müşterileri verimli bir biçimde markaya çekebilmesi gerekmektedir.
 • Geliri artırabilecek olan pazarlama fikirlerini, çözümlerini ve kanallarını belirleyebilmelidir.
 • Sonuçtan daha çok sürece odaklanması gereklidir.
 • Sonuçları pahalıya mal olabilecek yanlış adımlar atmaktan kaçınması gereklidir.

Başarılı bir büyüme pazarlamacısın görevleri ise;

 • A / B testi yapmak,
 • Yönlendirme programları oluşturabilmek,
 • Ücretli sosyal kazanım ve arama kanallarını yönetebilmek,
 • Geleneksel pazarlama kampanyaları ve programları aracılığı ile çalışabilmek,
 • Dönüşüm hunisini etkileyebilmek için artımlı güncellemeleri test edebilmek,
 • E-posta gönderme sürelerini ve besleme kampanyalarını optimize edebilmek,

Büyüme Pazarlamasının Temelini Oluşturmakta Olan Bileşenler

Büyüme pazarlamasının temelini oluşturmakta olan bileşenler;

A / B testi: A / B testi yani bir diğer adıyla değişkenli test, sosyal medya reklamları, açılış sayfaları, e-posta pazarlaması ve çok değişkenli gibi çeşitli amaçlar için kullanılmakta olan temel bileşenlerden biri olarak bilinmektedir.

Kanallar arası pazarlama: Hedef kitlelere ulaşabilmek için değişik kanallar kullanmaya odaklanmış olan bir bileşendir.

Müşteri yaşam döngüsü: Müşterilerin firmalar ile ilgili bilgi edinirlerken, etkileşimde bulunurlarken ve ürün satın alırlarken çıkmış oldukları yolculuktur.

Etkinleştirme: Firmaların tüketicilerin ilgilerini ve dikkatlerini harekete geçirebilmeye çalıştıkları müşteri yaşam döngüsünün ilk aşaması olarak bilinmektedir.

Besleme: Firmaların ilişkileri güçlendirebilmek amacıyla tüketicileri beslediği müşteri yaşam döngüsü aşamasıdır.