E-ticarette Ses Getiren Stratejiler
29 Mart 2022
B2B Alanında Bilinmesi Gereken Önemli Detaylar
1 Nisan 2022

B2B Alanında Bütçe Planı Nasıl Yapılır?

B2B Alanında Bütçe Planı Nasıl Yapılır?

B2B alanında e-ticaret yapan işletmelerin için bütçe planı, pazarlama çalışmaları yapabilmek, yeni yatırımlar ve uzun vade de şirketi ayakta tutabilmek için gereklidir.  İşletmelerin ellerinde bulunan sermayeleri en doğru şekilde yönetebilmeleri açısından ve aynı zamanda işletmelerini artıda tutabilmeleri için bütçe planı yapmaları gerekmektedir.

B2B Alanında Bütçe Planı Nedir?

B2B alanında bütçe planı, işletmelerin gelirlerini ve giderlerini hesaplayarak, gelecek dönemlerde ellerindeki sermayeyi en doğru ve en iyi şekilde yönetebilmeleri için yapılan çalışmaların geneline denilmektedir. Bütçe planı sayesinde işletmeler giderlerini en doğru şekilde yönetilebilmekte, gelecekteki finansal durumları için de yeni stratejiler belirleyebilmektedir.

Bütçe planı çalışmalarında en önemli unsur, elde var olan sermayeyi göz önünde bulundurarak, işletmenin düzenli giderlerini ve düzenli gelirlerini hesaplayarak,  uzun, orta ve kısa vadeli yeni stratejiler geliştirilebilmesidir. Bu stratejiler çerçevesinde ilerleyerek, sıcak nakitle ilgili akışın devamlılığı sağlanabilmekte ve işletmenin daha uzun vadeli ayakta durabilmesi mümkün olmaktadır.

B2B Alanında Bütçe Planı Nasıl Yapılır?

Finansal Durumun Analiz Edilmesi

B2b alanında ticaret yapan işletmelerin bütçe planı için ilk önce, mevcut olan finansal durumlarını anlamaları ve gözden geçirerek analiz etmeleri gerekmektedir.  Gelir ve giderlerin durumları ne şekilde, işletmeye ait sıcak para akışı ne durumda, işletmenin mevcut olan borçlarının hangi aşamada olduğu gibi konular hakkında mutlaka analiz yapılması gerekmektedir. Ayrıca mevcut olan ve gelecekte olabilecek risk durumlarının da analizinin yapılması gerekmektedir.

Bütçe planı yapılırken üzerinde durulması gereken bir başka unsurda piyasaların durumları, işletmenin içinde bulunduğu mevcut durumları ve yatırımları, yaptığı ve yapacağı yatırımların getirebilecek olduğu riskler gibi önemli olan konuların analizlerinin en iyi şekilde yapılarak bütçe planına dâhil edilmesi gerekmektedir.

Giderlerin Normalinden Yüksek Hesaplanması

B2B alanında bütçe planı yapılırken ek giderler, göz önünde bulundurulması gereken unsurlardan biri olarak bilinmektedir. Bu nedenle bütçe planı sırasında giderlerin normalinden yüksek hesaplanması, işletmelerin oluşabilecek herhangi bir gider artışı durumunda hazırlıklı olabilmelerini sağlamaktadır. Ayrıca, sigorta, maaş, şirket harcamaları ve ek vergiler gibi giderlerde oluşabilecek beklenmedik artışlar durumunda işletmelerin bu durumlara hazırlıklı olmaları planlarının daha sağlam olmasını sağlamaktadır.

Satış Döngülerinin ve Sıcak Para Akışının Kontrol Edilmesi

İşletmelerin düzenli bir şekilde ay içerisindeki satış döngülerini ve sıcak para akışlarına ait kaynakları kontrol etmeleri, bütçe planı yapmalarını daha kolay bir hale getirmektedir. Ay içerisinde yapılan aylık satış döngüleri, işletmelere girecek olan paranın hesaplanmasını sağlayacağından, zarar ve kar oranlarının belirlenerek bütçe planı yapılmasını kolaylaştırmaktadır.

İşletmelere Yapılan Büyük Satın Alımlarda İyi Hesap Yapılması

B2B alanında ticaret yapmakta olan işletmelerin, işletmeleri için satın alma ve yatırım yapma gibi durumlar karşısında bütçelerini en iyi şekilde hesaplamaları gerekmektedir. Yapılan yatırımların işletmeler açısından her zaman bir risk faktörü olduğu unutulmayarak ve bu yatırımın işletmelere ne zaman ve nasıl bir geri dönüşümü olabileceği planlanmadan yatırım yapılmamalıdır. Şayet planlama yapılmadan bir yatırım yapılıyorsa bu durum iletmelerin zarar etmesine ve eksiye sebep olabilmektedir. Bu nedenle işletmeler yapılacak büyük satın alımlarda iyi hesap yaparak hareket etmelidir.

Kasada Para Biriktirmeye Çalışılması

B2B işletmelerini ticaret alanında dikkat etmeleri gereken bir başka unsurda; şirketi büyütebilmek, büyük yatırımlar yapabilmek ve uzun vadeli hazırlıklar yapabilmek için, şirket kasalarında para biriktirebilmeleridir. Pazarlama ve satış stratejileri geliştirerek, sıcak para akışı artırılarak ve gereksiz giderler azaltılarak şirket kasasında para biriktirilebilmektedir.

Düzenli Bütçe Kontrolleri Yapılması

B2B alanında bütçe planı yapılırken işletmelerin mevcut bütçelerini düzenli olarak kontrol etmeleri oldukça önemlidir. Yapmış olduğunuz plan ne derecede işe yarıyor veya bu planın ne derecede uygulanabildiğini görebilmek için bütçe planları kontrol edilerek mevcut durumda kontrol altına alınabilmektedir.

Bütçe planı yapılarak şirket giderleri daha iyi analiz edilebilmekte, gereksiz harcamaların önüne geçilebilmekte, şirket karlılığı artırılarak, sıcak para akışı gerçekleştirilebilmesi sağlanmaktadır.