B2B Sitenizi Anneler Günü’ne Hazırlayın
6 Mart 2021
B2B’de Kriz İletişimi Nasıl Yapılır?
11 Mart 2021

Agile Marketing’in B2B’ye Sağladığı Faydalar Nelerdir?

Agile Marketing’in B2B’ye Sağladığı Faydalar Nelerdir?

B2B, yeniliğe ve değişime daima açık ve dinamiklerin sürekli değiştiği bir sektördür. Bu sektörde yer edinebilmek ve devamlılığı koruyabilmek, firmalar için oldukça önemlidir. Müşterilerin sürekli yeni şeyler istemesinden, iş ortaklarının yeni projelere açık olmasından dolayı firmaların da işlerinde dokunuşlar yaparak çağa ayak uyduracak hale gelmeleri gerekmektedir. Bu noktada uygun çalışma anlayışları ve pazarlama stratejileri de Agile Marketing anlayışıyla geliştirilmiş durumdadır. Peki, Agile Marketing konusunda bilinmesi gerekenler nelerdir? Gelin bir göz atalım.

Agile Marketing Nedir?

Agile kelimesinin Türkçe karşılığı ‘çevik, kıvrak, atik’ iken; Agile Marketing’in ise ‘çevik pazarlama’dır. Kelime anlamı olarak da aynı felsefeye sahiptir. Çünkü çeviklik ve atiklik, bu pazarlama stratejisine konu olan işlerde bulunması gereken efektif özelliklerdir.

Agile marketing, en iyi değeri en kısa yoldan sunmayı hedefleyen organizasyonel bir pazarlama stratejisidir. Sık yinelemelerle çalışmakta ve kendi kendini organize edebilmektedir. Projelerin, görevlerin ve işe konu olan eylemlerin tamam bir işbirliği içerisinde yürütülmektedir. Performansı analiz edilmekte ve alınan sonuçlar doğrultusunda tekrarlanan bir yenilenme döngüsü oluşturulmaktadır.

Agile Marketing modeli B2B için oldukça işlevsel bir pazarlama stratejisidir. Kampanyaları mümkün olan en kısa sürede müşteriye sunmayı hedeflemektedir. B2B siteleri, Agile Marketing ile dijitalin hızına uyum sağlayabilecek çevikliğe ulaşabilmektedir.

Agile Marketing’i Diğer Pazarlama Stratejilerden Ayıran Farklar Nelerdir?

Pazarlama dünyasında pek çok çeşit strateji ile karşılaşabilmek mümkündür. Fakat bu noktada Agile Marketing, diğer pazarlama stratejilerinden ayrılmaktadır. Diğer pazarlama stratejileri birbirinin kolları olarak ortaya çıkmaktadır, Bu nedenle bağlı oldukları temellerin büyük bir kısmı gelenekseldir. Agile Marketing ise geleneklere bağlı kalınmadan geliştirilmiştir.

Agile Marketing’te müşteri temelli bir anlayışın benimsenmiş olması, diğer pazarlama stratejilerinden ayıran en önemli farktır. Diğer pazarlama stratejilerinde bazen alıcı, bazen satıcı bazen de ürün ya da hizmetin kendisi merkeze alınmaktadır. Ancak Agile Marketing, müşterinin hiçbir zaman beklentilere göre hareket etmediğini öne sürmektedir.

Diğer pazarlama stratejilerinde büyüklük kavramı oldukça önemliyken, Agile Marketing’te büyüklük kavramı küçük küçük işlenmektedir. 2 ile 6 hafta arasında değişen kısa vadeli kampanyalar düzenlenmektedir. Diğer pazarlama stratejilerinde ise uzun vadeli kampanyalar düzenlenmektedir.

B2B’de Agile Marketing Stratejisi Nasıl Oluşturulur?

B2B siteniz için Agile Marketing’i mevcut pazarlama takımınızdan küçük bir ekip oluşturarak ve bir lider belirleyerek aktif hale getirebilmeniz mümkündür. Bu noktada B2B için ‘scrum’ ve ‘sprint’ terimlerine aşina olmak gereklidir. Scrum, takım halinde yapılan çalışmalarda sürecin genel iskeleti için kullanılan bir terimdir. Takım liderine ‘scrum master’ adı verilmektedir. Sprint ise her bir Agile Marketing pazarlama döngüsüne verilen isimdir. Takıma 2-4 hafta arasında bir süre verilmekte ve sprint başlamaktadır. Her sabah bir takım toplantısı yapılarak bu toplantıda sprintin durumu değerlendirilmektedir. Sprint süresi ve işler tamamlandığında sonuç analiz edilmektedir. Elde edilen sonuca göre yapılan çalışmanın başarı durumu ölçülmektedir. Ölçümler sonrasında kötü durumlar mevcutsa bunlardan arındırılmalıdır. Sonrasında da yeniden aynı döngüye başlanmaktadır.

Agile Marketing’in B2B Siteleri İçin Sağladığı Faydalar Nelerdir?

Agile Marketing stratejisi değişime, hıza ve müşteriye odaklıdır. Dolayısıyla B2B sektörüne önemli faydalar sağlamaktadır. Agile Marketing’in B2B sitelerine sağladığı faydaları aşağıda listeledik:

  • Kampanyaların sürekli olarak gerçekleştirilmesi deneyimi arttırmaktadır. Böylelikle başarısızlık oranı bir hayli düşmektedir.
  • Kısa vadeli ve küçük ölçekli adımlar atıldığı için uzun vadede olumsuz sonuçlarla karşılaşılmamaktadır.
  • ROI değerindeki değişimler oldukça nettir.
  • Süreç hızlı ilerlediği için verimlilik bir hayli artmaktadır.
  • Yeni kampanyalar kısa sürede yürürlüğe gireceği için bazı konularda pazarın ilki olma ihtimali oldukça yüksektir. Bu durum da rekabet gücünü arttırmaktadır.
  • Organizasyonlar, görevler, projeler ve içerisinde yer alınan eylemler küçük ölçekte olduğu için maliyetler yarı yarıya düşmektedir.
  • Yeniliğe ve değişime açık bir anlayış benimsendiği için sektördeki hareketliliğe daha çabuk uyum sağlanmaktadır.